ŞİMDİ GÜNEŞ
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
JÜPİTER
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Hâlık
731
30 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Otuz Derecelik Yedili Hâlık Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٠۵
١١٠
٩٩
١١٨
٩٣
١٢۶
٨٠
٩٠
١٢٣
٨۴
١٠٢
١١۴
٩۶
١٢٢
١١١
١٠٠
١١٩
٨٧
١٢٧
٨١
١٠۶
٩۴
١٢٠
٨٨
١٢٨
٨٢
١٠٧
١١٢
١٢۴
٨۵
١٠٣
١١۵
٩٧
١١۶
٩١
٨۶
١٠۴
١٠٩
٩٨
١١٧
٩٢
١٢۵
١٢١
٨٩
١٢٩
٨٣
١٠١
١١٣
٩۵
ATEŞ ŞEKLİ
١٢١
٨۶
٩۴
١٢۴
١١١
٩٠
١٠۵
٨٩
١٠۴
١٢٠
٨۵
١٠٠
١٢٣
١١٠
١٢٩
١٠٩
٨٨
١٠٣
١١٩
٨۴
٩٩
٨٣
٩٨
١٢٨
١١۵
٨٧
١٠٢
١١٨
١٠١
١١٧
٨٢
٩٧
١٢٧
١١۴
٩٣
١١٣
٩٢
١٠٧
١١۶
٨١
٩۶
١٢۶
٩۵
١٢۵
١١٢
٩١
١٠۶
١٢٢
٨٠
HAVA ŞEKLİ
٩۵
١١٣
١٠١
٨٣
١٢٩
٨٩
١٢١
١٢۵
٩٢
١١٧
٩٨
١٠٩
١٠۴
٨۶
١١٢
١٠٧
٨٢
١٢٨
٨٨
١٢٠
٩۴
٩١
١١۶
٩٧
١١۵
١٠٣
٨۵
١٢۴
١٠۶
٨١
١٢٧
٨٧
١١٩
١٠٠
١١١
١٢٢
٩۶
١١۴
١٠٢
٨۴
١٢٣
٩٠
٨٠
١٢۶
٩٣
١١٨
٩٩
١١٠
١٠۵
SU ŞEKLİ
٨٠
١٢٢
١٠۶
٩١
١١٢
١٢۵
٩۵
١٢۶
٩۶
٨١
١١۶
١٠٧
٩٢
١١٣
٩٣
١١۴
١٢٧
٩٧
٨٢
١١٧
١٠١
١١٨
١٠٢
٨٧
١١۵
١٢٨
٩٨
٨٣
٩٩
٨۴
١١٩
١٠٣
٨٨
١٠٩
١٢٩
١١٠
١٢٣
١٠٠
٨۵
١٢٠
١٠۴
٨٩
١٠۵
٩٠
١١١
١٢۴
٩۴
٨۶
١٢١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
441
ت ايل
2
Kutup
490
تمط ايل
3
Adil
931
ضص ايل
4
Vefk
3258
جغريز ايل
5
Mesaha
22806
كبغذسه ايل
6
Zabit
26064
كوغكج ايل
7
Gaye
52128
نبغفز ايل
8
Asıl
25542720
كهغغثمبغخعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
441
قكه يوش
2
Kutup
490
قعد يوش
3
Adil
931
خيه يوش
4
Vefk
3258
بغظمب يوش
5
Mesaha
22806
كبغتص يوش
6
Zabit
26064
كهغذمح يوش
7
Gaye
52128
ناغضيب يوش
8
Asıl
25542720
كهغغثمبغتد يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
80
ف طاطل
2
81
فا طاطل
3
82
فب طاطل
4
83
فج طاطل
5
84
فد طاطل
6
85
فه طاطل
7
86
فو طاطل
8
87
فز طاطل
9
88
فح طاطل
10
89
فط طاطل
11
90
ص طاطل
12
91
صا طاطل
13
92
صب طاطل
14
93
صج طاطل
15
94
صد طاطل
16
95
صه طاطل
17
96
صو طاطل
18
97
صز طاطل
19
98
صح طاطل
20
99
صط طاطل
21
100
ق طاطل
22
101
قا طاطل
23
102
قب طاطل
24
103
قج طاطل
25
104
قد طاطل
26
105
قه طاطل
27
106
قو طاطل
28
107
قز طاطل
29
109
قط طاطل
30
110
قي طاطل
31
111
قيا طاطل
32
112
قيب طاطل
33
113
قيج طاطل
34
114
قيد طاطل
35
115
قيه طاطل
36
116
قيو طاطل
37
117
قيز طاطل
38
118
قيح طاطل
39
119
قيط طاطل
40
120
قك طاطل
41
121
قكا طاطل
42
122
قكب طاطل
43
123
قكج طاطل
44
124
قكد طاطل
45
125
قكه طاطل
46
126
قكو طاطل
47
127
قكز طاطل
48
128
قكح طاطل
49
129
قكط طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ت ايل تمط ايل ضص ايل جغريز ايل كبغذسه ايل كوغكج ايل نبغفز ايل كهغغثمبغخعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قكه يوش قعد يوش خيه يوش بغظمب يوش كبغتص يوش كهغذمح يوش ناغضيب يوش كهغغثمبغتد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Yedili Hâlık Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!