ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
120 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Yüz Yirmi Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٣٢
٢۴٨
٢٠٨
٢٨٠
١٨۴
٣١٢
١٣١
١٧٢
٣٠٠
١۴٧
٢٢٠
٢۶۴
١٩۶
٢٩۶
٢۵٢
٢١٢
٢٨۴
١۶٠
٣١۶
١٣۵
٢٣۶
١٨٨
٢٨٨
١۶۴
٣٢٠
١٣٩
٢۴٠
٢۵۶
٣٠۴
١۵١
٢٢۴
٢۶٨
٢٠٠
٢٧٢
١٧۶
١۵۵
٢٢٨
٢۴۴
٢٠۴
٢٧۶
١٨٠
٣٠٨
٢٩٢
١۶٨
٣٢۴
١۴٣
٢١۶
٢۶٠
١٩٢
ATEŞ ŞEKLİ
٢٩٢
١۵۵
١٨٨
٣٠۴
٢۵٢
١٧٢
٢٣٢
١۶٨
٢٢٨
٢٨٨
١۵١
٢١٢
٣٠٠
٢۴٨
٣٢۴
٢۴۴
١۶۴
٢٢۴
٢٨۴
١۴٧
٢٠٨
١۴٣
٢٠۴
٣٢٠
٢۶٨
١۶٠
٢٢٠
٢٨٠
٢١۶
٢٧۶
١٣٩
٢٠٠
٣١۶
٢۶۴
١٨۴
٢۶٠
١٨٠
٢۴٠
٢٧٢
١٣۵
١٩۶
٣١٢
١٩٢
٣٠٨
٢۵۶
١٧۶
٢٣۶
٢٩۶
١٣١
HAVA ŞEKLİ
١٩٢
٢۶٠
٢١۶
١۴٣
٣٢۴
١۶٨
٢٩٢
٣٠٨
١٨٠
٢٧۶
٢٠۴
٢۴۴
٢٢٨
١۵۵
٢۵۶
٢۴٠
١٣٩
٣٢٠
١۶۴
٢٨٨
١٨٨
١٧۶
٢٧٢
٢٠٠
٢۶٨
٢٢۴
١۵١
٣٠۴
٢٣۶
١٣۵
٣١۶
١۶٠
٢٨۴
٢١٢
٢۵٢
٢٩۶
١٩۶
٢۶۴
٢٢٠
١۴٧
٣٠٠
١٧٢
١٣١
٣١٢
١٨۴
٢٨٠
٢٠٨
٢۴٨
٢٣٢
SU ŞEKLİ
١٣١
٢٩۶
٢٣۶
١٧۶
٢۵۶
٣٠٨
١٩٢
٣١٢
١٩۶
١٣۵
٢٧٢
٢۴٠
١٨٠
٢۶٠
١٨۴
٢۶۴
٣١۶
٢٠٠
١٣٩
٢٧۶
٢١۶
٢٨٠
٢٢٠
١۶٠
٢۶٨
٣٢٠
٢٠۴
١۴٣
٢٠٨
١۴٧
٢٨۴
٢٢۴
١۶۴
٢۴۴
٣٢۴
٢۴٨
٣٠٠
٢١٢
١۵١
٢٨٨
٢٢٨
١۶٨
٢٣٢
١٧٢
٢۵٢
٣٠۴
١٨٨
١۵۵
٢٩٢
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
492
تنا ايل
2
Kutup
685
خمد ايل
3
Adil
1177
غقلو ايل
4
Vefk
4122
دغفا ايل
5
Mesaha
28854
كحغضيج ايل
6
Zabit
32976
لبغظله ايل
7
Gaye
65952
سهغظيا ايل
8
Asıl
45177120
مهغغقعزغعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
492
قعو يوش
2
Kutup
685
شسط يوش
3
Adil
1177
ضسا يوش
4
Vefk
4122
جغضو يوش
5
Mesaha
28854
كحغثلح يوش
6
Zabit
32976
لبغخس يوش
7
Gaye
65952
سهغخلو يوش
8
Asıl
45177120
مهغغقعوغضد يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
131
قلا طاطل
2
135
قله طاطل
3
139
قلط طاطل
4
143
قمج طاطل
5
147
قمز طاطل
6
151
قنا طاطل
7
155
قنه طاطل
8
160
قس طاطل
9
164
قسد طاطل
10
168
قسح طاطل
11
172
قعب طاطل
12
176
قعو طاطل
13
180
قف طاطل
14
184
قفد طاطل
15
188
قفح طاطل
16
192
قصب طاطل
17
196
قصو طاطل
18
200
ر طاطل
19
204
رد طاطل
20
208
رح طاطل
21
212
ريب طاطل
22
216
ريو طاطل
23
220
رك طاطل
24
224
ركد طاطل
25
228
ركح طاطل
26
232
رلب طاطل
27
236
رلو طاطل
28
240
رم طاطل
29
244
رمد طاطل
30
248
رمح طاطل
31
252
رنب طاطل
32
256
رنو طاطل
33
260
رس طاطل
34
264
رسد طاطل
35
268
رسح طاطل
36
272
رعب طاطل
37
276
رعو طاطل
38
280
رف طاطل
39
284
رفد طاطل
40
288
رفح طاطل
41
292
رصب طاطل
42
296
رصو طاطل
43
300
ش طاطل
44
304
شد طاطل
45
308
شح طاطل
46
312
شيب طاطل
47
316
شيو طاطل
48
320
شك طاطل
49
324
شكد طاطل
Vefk yapılacak adet 120°lik 7li vefkin tarh adedi olan 672 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قلا طاطل قله طاطل قلط طاطل قمج طاطل قمز طاطل قنا طاطل قنه طاطل قس طاطل قسد طاطل قسح طاطل قعب طاطل قعو طاطل قف طاطل قفد طاطل قفح طاطل قصب طاطل قصو طاطل ر طاطل رد طاطل رح طاطل ريب طاطل ريو طاطل رك طاطل ركد طاطل ركح طاطل رلب طاطل رلو طاطل رم طاطل رمد طاطل رمح طاطل رنب طاطل رنو طاطل رس طاطل رسد طاطل رسح طاطل رعب طاطل رعو طاطل رف طاطل رفد طاطل رفح طاطل رصب طاطل رصو طاطل ش طاطل شد طاطل شح طاطل شيب طاطل شيو طاطل شك طاطل شكد طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تنا ايل خمد ايل غقلو ايل دغفا ايل كحغضيج ايل لبغظله ايل سهغظيا ايل مهغغقعزغعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قعو يوش شسط يوش ضسا يوش جغضو يوش كحغثلح يوش لبغخس يوش سهغخلو يوش مهغغقعوغضد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Yirmi Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!