ŞİMDİ GÜNEŞ
ASLAN BURCUNDA
Zodyak Derecesi 120 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 19.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
120 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Yüz Yirmi Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٢۵
٢۵٨
١۵٧
١٨٩
٣١٠
٢٧٨
١٠۵
٧٣
٢٩٠
٣٢٢
٩٣
١٢۵
٢۴۶
٢١٣
١۶٩
١٣٧
١٨١
١۴٩
٢٣۴
٢٠١
٩٧
١٢٩
٢٨۶
٣١٨
١١٧
٨۵
٢٩٨
٢۶۶
١۶١
١٩٣
٢٢١
٢۵۴
٨٩
١٢١
٢٩۴
٣٢۶
١٧٣
١۴١
٢۴٢
٢٠٩
١۵٣
١٨۵
٢٢٩
٢۶٢
١٠٩
٧٧
٣٠۶
٢٧۴
٣٠٢
٢٧٠
١١٣
٨١
٢١٧
٢۵٠
١۶۵
١٩٧
٢٣٨
٢٠۵
١٧٧
١۴۵
٢٨٢
٣١۴
١٠١
١٣٣
ATEŞ ŞEKLİ
٢٣٨
٣٠٢
١۵٣
٨٩
١١٧
١٨١
٢٩٠
٢٢۵
٢٠۵
٢٧٠
١٨۵
١٢١
٨۵
١۴٩
٣٢٢
٢۵٨
١٧٧
١١٣
٢٢٩
٢٩۴
٢٩٨
٢٣۴
٩٣
١۵٧
١۴۵
٨١
٢۶٢
٣٢۶
٢۶۶
٢٠١
١٢۵
١٨٩
٢٨٢
٢١٧
١٠٩
١٧٣
١۶١
٩٧
٢۴۶
٣١٠
٣١۴
٢۵٠
٧٧
١۴١
١٩٣
١٢٩
٢١٣
٢٧٨
١٠١
١۶۵
٣٠۶
٢۴٢
٢٢١
٢٨۶
١۶٩
١٠۵
١٣٣
١٩٧
٢٧۴
٢٠٩
٢۵۴
٣١٨
١٣٧
٧٣
HAVA ŞEKLİ
١٣٣
١٠١
٣١۴
٢٨٢
١۴۵
١٧٧
٢٠۵
٢٣٨
١٩٧
١۶۵
٢۵٠
٢١٧
٨١
١١٣
٢٧٠
٣٠٢
٢٧۴
٣٠۶
٧٧
١٠٩
٢۶٢
٢٢٩
١٨۵
١۵٣
٢٠٩
٢۴٢
١۴١
١٧٣
٣٢۶
٢٩۴
١٢١
٨٩
٢۵۴
٢٢١
١٩٣
١۶١
٢۶۶
٢٩٨
٨۵
١١٧
٣١٨
٢٨۶
١٢٩
٩٧
٢٠١
٢٣۴
١۴٩
١٨١
١٣٧
١۶٩
٢١٣
٢۴۶
١٢۵
٩٣
٣٢٢
٢٩٠
٧٣
١٠۵
٢٧٨
٣١٠
١٨٩
١۵٧
٢۵٨
٢٢۵
SU ŞEKLİ
٧٣
١٣٧
٣١٨
٢۵۴
٢٠٩
٢٧۴
١٩٧
١٣٣
١٠۵
١۶٩
٢٨۶
٢٢١
٢۴٢
٣٠۶
١۶۵
١٠١
٢٧٨
٢١٣
١٢٩
١٩٣
١۴١
٧٧
٢۵٠
٣١۴
٣١٠
٢۴۶
٩٧
١۶١
١٧٣
١٠٩
٢١٧
٢٨٢
١٨٩
١٢۵
٢٠١
٢۶۶
٣٢۶
٢۶٢
٨١
١۴۵
١۵٧
٩٣
٢٣۴
٢٩٨
٢٩۴
٢٢٩
١١٣
١٧٧
٢۵٨
٣٢٢
١۴٩
٨۵
١٢١
١٨۵
٢٧٠
٢٠۵
٢٢۵
٢٩٠
١٨١
١١٧
٨٩
١۵٣
٣٠٢
٢٣٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
434
شصج ايل
2
Kutup
687
خمو ايل
3
Adil
1121
غف ايل
4
Vefk
4483
دغتمب ايل
5
Mesaha
35864
لهغضكج ايل
6
Zabit
40347
مغشو ايل
7
Gaye
80694
فغخنج ايل
8
Asıl
55436778
نهغغتلوغذلز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
434
قيح يوش
2
Kutup
687
شعا يوش
3
Adil
1121
ضه يوش
4
Vefk
4483
دغقسز يوش
5
Mesaha
35864
لهغثمح يوش
6
Zabit
40347
مغلا يوش
7
Gaye
80694
فغشعح يوش
8
Asıl
55436778
نهغغتلوغتسب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
73
عج طاطل
2
77
عز طاطل
3
81
فا طاطل
4
85
فه طاطل
5
89
فط طاطل
6
93
صج طاطل
7
97
صز طاطل
8
101
قا طاطل
9
105
قه طاطل
10
109
قط طاطل
11
113
قيج طاطل
12
117
قيز طاطل
13
121
قكا طاطل
14
125
قكه طاطل
15
129
قكط طاطل
16
133
قلج طاطل
17
137
قلز طاطل
18
141
قما طاطل
19
145
قمه طاطل
20
149
قمط طاطل
21
153
قنج طاطل
22
157
قنز طاطل
23
161
قسا طاطل
24
165
قسه طاطل
25
169
قسط طاطل
26
173
قعج طاطل
27
177
قعز طاطل
28
181
قفا طاطل
29
185
قفه طاطل
30
189
قفط طاطل
31
193
قصج طاطل
32
197
قصز طاطل
33
201
را طاطل
34
205
ره طاطل
35
209
رط طاطل
36
213
ريج طاطل
37
217
ريز طاطل
38
221
ركا طاطل
39
225
ركه طاطل
40
229
ركط طاطل
41
234
رلد طاطل
42
238
رلح طاطل
43
242
رمب طاطل
44
246
رمو طاطل
45
250
رن طاطل
46
254
رند طاطل
47
258
رنح طاطل
48
262
رسب طاطل
49
266
رسو طاطل
50
270
رع طاطل
51
274
رعد طاطل
52
278
رعح طاطل
53
282
رفب طاطل
54
286
رفو طاطل
55
290
رص طاطل
56
294
رصد طاطل
57
298
رصح طاطل
58
302
شب طاطل
59
306
شو طاطل
60
310
شي طاطل
61
314
شيد طاطل
62
318
شيح طاطل
63
322
شكب طاطل
64
326
شكو طاطل
Vefk yapılacak adet 120°lik 8li vefkin tarh adedi olan 1008 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ عج طاطل عز طاطل فا طاطل فه طاطل فط طاطل صج طاطل صز طاطل قا طاطل قه طاطل قط طاطل قيج طاطل قيز طاطل قكا طاطل قكه طاطل قكط طاطل قلج طاطل قلز طاطل قما طاطل قمه طاطل قمط طاطل قنج طاطل قنز طاطل قسا طاطل قسه طاطل قسط طاطل قعج طاطل قعز طاطل قفا طاطل قفه طاطل قفط طاطل قصج طاطل قصز طاطل را طاطل ره طاطل رط طاطل ريج طاطل ريز طاطل ركا طاطل ركه طاطل ركط طاطل رلد طاطل رلح طاطل رمب طاطل رمو طاطل رن طاطل رند طاطل رنح طاطل رسب طاطل رسو طاطل رع طاطل رعد طاطل رعح طاطل رفب طاطل رفو طاطل رص طاطل رصد طاطل رصح طاطل شب طاطل شو طاطل شي طاطل شيد طاطل شيح طاطل شكب طاطل شكو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شصج ايل خمو ايل غف ايل دغتمب ايل لهغضكج ايل مغشو ايل فغخنج ايل نهغغتلوغذلز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قيح يوش شعا يوش ضه يوش دغقسز يوش لهغثمح يوش مغلا يوش فغشعح يوش نهغغتلوغتسب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Yirmi Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!