ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
120 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Yüz Yirmi Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۵٣
٣٢۶
١۵٣
١١٧
٢٣٣
١٨١
٣٧
٢٩٨
١٩٧
٢١٣
۴١
٢٧٨
١٣٣
۶٩
٣٣٠
١٨۵
٩٧
٢۴٩
٢۶۵
١۶۵
١٠١
٢٨٢
٢٢٩
٢١
٣١٠
١٣٧
٨۵
٢٧٠
٢١٧
۴۵
٣٣۴
١٢۵
٧٣
٢۵٣
١٨٩
٨٩
١٠۵
٢۵٧
١۶٩
٢۵
٢٨۶
٢٢١
٧٧
٣١۴
١۴١
١۵٧
۵٧
٣١٨
١٧٣
١٢١
٢٣٧
٢٠١
٢٩
٣٠٢
١۶١
١٠٩
٢۶١
٢٢۵
١٧
٢٩٠
١۴۵
٨١
٣٠۶
٣٢٢
١۴٩
۶١
٢۴١
١٧٧
١١٣
٢٩۴
٢٠۵
٣٣
۴٩
٢٧۴
٢٠٩
۶۵
٣٣٨
١٢٩
٩٣
٢۴۵
١٩٣
ATEŞ ŞEKLİ
۴٩
٣٢٢
١۶١
١۵٧
١٠۵
٢٧٠
٢۶۵
٢١٣
۵٣
٢٧۴
١۴٩
١٠٩
۵٧
٢۵٧
٢١٧
١۶۵
۴١
٣٢۶
٢٠٩
۶١
٢۶١
٣١٨
١۶٩
۴۵
١٠١
٢٧٨
١۵٣
۶۵
٢۴١
٢٢۵
١٧٣
٢۵
٣٣۴
٢٨٢
١٣٣
١١٧
٣٣٨
١٧٧
١٧
١٢١
٢٨۶
١٢۵
٢٢٩
۶٩
٢٣٣
١٢٩
١١٣
٢٩٠
٢٣٧
٢٢١
٧٣
٢١
٣٣٠
١٨١
٩٣
٢٩۴
١۴۵
٢٠١
٧٧
٢۵٣
٣١٠
١٨۵
٣٧
٢۴۵
٢٠۵
٨١
٢٩
٣١۴
١٨٩
١٣٧
٩٧
٢٩٨
١٩٣
٣٣
٣٠۶
٣٠٢
١۴١
٨٩
٨۵
٢۴٩
١٩٧
HAVA ŞEKLİ
١٩٣
٢۴۵
٩٣
١٢٩
٣٣٨
۶۵
٢٠٩
٢٧۴
۴٩
٣٣
٢٠۵
٢٩۴
١١٣
١٧٧
٢۴١
۶١
١۴٩
٣٢٢
٣٠۶
٨١
١۴۵
٢٩٠
١٧
٢٢۵
٢۶١
١٠٩
١۶١
٣٠٢
٢٩
٢٠١
٢٣٧
١٢١
١٧٣
٣١٨
۵٧
١۵٧
١۴١
٣١۴
٧٧
٢٢١
٢٨۶
٢۵
١۶٩
٢۵٧
١٠۵
٨٩
١٨٩
٢۵٣
٧٣
١٢۵
٣٣۴
۴۵
٢١٧
٢٧٠
٨۵
١٣٧
٣١٠
٢١
٢٢٩
٢٨٢
١٠١
١۶۵
٢۶۵
٢۴٩
٩٧
١٨۵
٣٣٠
۶٩
١٣٣
٢٧٨
۴١
٢١٣
١٩٧
٢٩٨
٣٧
١٨١
٢٣٣
١١٧
١۵٣
٣٢۶
۵٣
SU ŞEKLİ
١٩٧
٢۴٩
٨۵
٨٩
١۴١
٣٠٢
٣٠۶
٣٣
١٩٣
٢٩٨
٩٧
١٣٧
١٨٩
٣١۴
٢٩
٨١
٢٠۵
٢۴۵
٣٧
١٨۵
٣١٠
٢۵٣
٧٧
٢٠١
١۴۵
٢٩۴
٩٣
١٨١
٣٣٠
٢١
٧٣
٢٢١
٢٣٧
٢٩٠
١١٣
١٢٩
٢٣٣
۶٩
٢٢٩
١٢۵
٢٨۶
١٢١
١٧
١٧٧
٣٣٨
١١٧
١٣٣
٢٨٢
٣٣۴
٢۵
١٧٣
٢٢۵
٢۴١
۶۵
١۵٣
٢٧٨
١٠١
۴۵
١۶٩
٣١٨
٢۶١
۶١
٢٠٩
٣٢۶
۴١
١۶۵
٢١٧
٢۵٧
۵٧
١٠٩
١۴٩
٢٧۴
۵٣
٢١٣
٢۶۵
٢٧٠
١٠۵
١۵٧
١۶١
٣٢٢
۴٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
378
شلز ايل
2
Kutup
699
خنح ايل
3
Adil
1077
غلو ايل
4
Vefk
4844
دغضج ايل
5
Mesaha
43596
مجغثنه ايل
6
Zabit
48440
محغشصط ايل
7
Gaye
96880
صوغضلط ايل
8
Asıl
67719120
سزغغذيطغعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
378
سب يوش
2
Kutup
699
شفج يوش
3
Adil
1077
ذسا يوش
4
Vefk
4844
دغثكح يوش
5
Mesaha
43596
مجغرف يوش
6
Zabit
48440
محغقكد يوش
7
Gaye
96880
صوغثسد يوش
8
Asıl
67719120
سزغغذيحغضد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
17
يز طاطل
2
21
كا طاطل
3
25
كه طاطل
4
29
كط طاطل
5
33
لج طاطل
6
37
لز طاطل
7
41
ما طاطل
8
45
مه طاطل
9
49
مط طاطل
10
53
نج طاطل
11
57
نز طاطل
12
61
سا طاطل
13
65
سه طاطل
14
69
سط طاطل
15
73
عج طاطل
16
77
عز طاطل
17
81
فا طاطل
18
85
فه طاطل
19
89
فط طاطل
20
93
صج طاطل
21
97
صز طاطل
22
101
قا طاطل
23
105
قه طاطل
24
109
قط طاطل
25
113
قيج طاطل
26
117
قيز طاطل
27
121
قكا طاطل
28
125
قكه طاطل
29
129
قكط طاطل
30
133
قلج طاطل
31
137
قلز طاطل
32
141
قما طاطل
33
145
قمه طاطل
34
149
قمط طاطل
35
153
قنج طاطل
36
157
قنز طاطل
37
161
قسا طاطل
38
165
قسه طاطل
39
169
قسط طاطل
40
173
قعج طاطل
41
177
قعز طاطل
42
181
قفا طاطل
43
185
قفه طاطل
44
189
قفط طاطل
45
193
قصج طاطل
46
197
قصز طاطل
47
201
را طاطل
48
205
ره طاطل
49
209
رط طاطل
50
213
ريج طاطل
51
217
ريز طاطل
52
221
ركا طاطل
53
225
ركه طاطل
54
229
ركط طاطل
55
233
رلج طاطل
56
237
رلز طاطل
57
241
رما طاطل
58
245
رمه طاطل
59
249
رمط طاطل
60
253
رنج طاطل
61
257
رنز طاطل
62
261
رسا طاطل
63
265
رسه طاطل
64
270
رع طاطل
65
274
رعد طاطل
66
278
رعح طاطل
67
282
رفب طاطل
68
286
رفو طاطل
69
290
رص طاطل
70
294
رصد طاطل
71
298
رصح طاطل
72
302
شب طاطل
73
306
شو طاطل
74
310
شي طاطل
75
314
شيد طاطل
76
318
شيح طاطل
77
322
شكب طاطل
78
326
شكو طاطل
79
330
شل طاطل
80
334
شلد طاطل
81
338
شلح طاطل
Vefk yapılacak adet 120°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 1440 tan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ يز طاطل كا طاطل كه طاطل كط طاطل لج طاطل لز طاطل ما طاطل مه طاطل مط طاطل نج طاطل نز طاطل سا طاطل سه طاطل سط طاطل عج طاطل عز طاطل فا طاطل فه طاطل فط طاطل صج طاطل صز طاطل قا طاطل قه طاطل قط طاطل قيج طاطل قيز طاطل قكا طاطل قكه طاطل قكط طاطل قلج طاطل قلز طاطل قما طاطل قمه طاطل قمط طاطل قنج طاطل قنز طاطل قسا طاطل قسه طاطل قسط طاطل قعج طاطل قعز طاطل قفا طاطل قفه طاطل قفط طاطل قصج طاطل قصز طاطل را طاطل ره طاطل رط طاطل ريج طاطل ريز طاطل ركا طاطل ركه طاطل ركط طاطل رلج طاطل رلز طاطل رما طاطل رمه طاطل رمط طاطل رنج طاطل رنز طاطل رسا طاطل رسه طاطل رع طاطل رعد طاطل رعح طاطل رفب طاطل رفو طاطل رص طاطل رصد طاطل رصح طاطل شب طاطل شو طاطل شي طاطل شيد طاطل شيح طاطل شكب طاطل شكو طاطل شل طاطل شلد طاطل شلح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شلز ايل خنح ايل غلو ايل دغضج ايل مجغثنه ايل محغشصط ايل صوغضلط ايل سزغغذيطغعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ سب يوش شفج يوش ذسا يوش دغثكح يوش مجغرف يوش محغقكد يوش صوغثسد يوش سزغغذيحغضد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Yirmi Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!