ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Mütekebbir
664
180 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Yüz Seksen Derecelik Yedili Mütekebbir Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٠۴٩
١٠٧۴
١٠١٣
١١٢٢
٩٧٧
١١٧٠
٨٩٩
٩۵٩
١١۵٢
٩٢٣
١٠٣١
١٠٩٨
٩٩۵
١١۴۶
١٠٨٠
١٠١٩
١١٢٨
٩۴١
١١٧۶
٩٠۵
١٠۵۵
٩٨٣
١١٣۴
٩۴٧
١١٨٢
٩١١
١٠۶١
١٠٨۶
١١۵٨
٩٢٩
١٠٣٧
١١٠۴
١٠٠١
١١١٠
٩۶۵
٩٣۵
١٠۴٣
١٠۶٨
١٠٠٧
١١١۶
٩٧١
١١۶۴
١١۴٠
٩۵٣
١١٨٨
٩١٧
١٠٢۵
١٠٩٢
٩٨٩
ATEŞ ŞEKLİ
١١۴٠
٩٣۵
٩٨٣
١١۵٨
١٠٨٠
٩۵٩
١٠۴٩
٩۵٣
١٠۴٣
١١٣۴
٩٢٩
١٠١٩
١١۵٢
١٠٧۴
١١٨٨
١٠۶٨
٩۴٧
١٠٣٧
١١٢٨
٩٢٣
١٠١٣
٩١٧
١٠٠٧
١١٨٢
١١٠۴
٩۴١
١٠٣١
١١٢٢
١٠٢۵
١١١۶
٩١١
١٠٠١
١١٧۶
١٠٩٨
٩٧٧
١٠٩٢
٩٧١
١٠۶١
١١١٠
٩٠۵
٩٩۵
١١٧٠
٩٨٩
١١۶۴
١٠٨۶
٩۶۵
١٠۵۵
١١۴۶
٨٩٩
HAVA ŞEKLİ
٩٨٩
١٠٩٢
١٠٢۵
٩١٧
١١٨٨
٩۵٣
١١۴٠
١١۶۴
٩٧١
١١١۶
١٠٠٧
١٠۶٨
١٠۴٣
٩٣۵
١٠٨۶
١٠۶١
٩١١
١١٨٢
٩۴٧
١١٣۴
٩٨٣
٩۶۵
١١١٠
١٠٠١
١١٠۴
١٠٣٧
٩٢٩
١١۵٨
١٠۵۵
٩٠۵
١١٧۶
٩۴١
١١٢٨
١٠١٩
١٠٨٠
١١۴۶
٩٩۵
١٠٩٨
١٠٣١
٩٢٣
١١۵٢
٩۵٩
٨٩٩
١١٧٠
٩٧٧
١١٢٢
١٠١٣
١٠٧۴
١٠۴٩
SU ŞEKLİ
٨٩٩
١١۴۶
١٠۵۵
٩۶۵
١٠٨۶
١١۶۴
٩٨٩
١١٧٠
٩٩۵
٩٠۵
١١١٠
١٠۶١
٩٧١
١٠٩٢
٩٧٧
١٠٩٨
١١٧۶
١٠٠١
٩١١
١١١۶
١٠٢۵
١١٢٢
١٠٣١
٩۴١
١١٠۴
١١٨٢
١٠٠٧
٩١٧
١٠١٣
٩٢٣
١١٢٨
١٠٣٧
٩۴٧
١٠۶٨
١١٨٨
١٠٧۴
١١۵٢
١٠١٩
٩٢٩
١١٣۴
١٠۴٣
٩۵٣
١٠۴٩
٩۵٩
١٠٨٠
١١۵٨
٩٨٣
٩٣۵
١١۴٠
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
899
ضنح ايل
2
Kutup
1188
غقمز ايل
3
Adil
2087
بغمو ايل
4
Vefk
7304
زغرسج ايل
5
Mesaha
51128
ناغفز ايل
6
Zabit
58432
نحغشصا ايل
7
Gaye
116864
قيوغضكج ايل
8
Asıl
138834432
قلحغغضلدغشصا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
899
ثفج يوش
2
Kutup
1188
ضعب يوش
3
Adil
2087
غذعا يوش
4
Vefk
7304
وغظفح يوش
5
Mesaha
51128
نغضيب يوش
6
Zabit
58432
نحغقيو يوش
7
Gaye
116864
قيوغثمح يوش
8
Asıl
138834432
قلحغغضلدغقيو يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
899
ضصط طاطل
2
905
ظه طاطل
3
911
ظيا طاطل
4
917
ظيز طاطل
5
923
ظكج طاطل
6
929
ظكط طاطل
7
935
ظله طاطل
8
941
ظما طاطل
9
947
ظمز طاطل
10
953
ظنج طاطل
11
959
ظنط طاطل
12
965
ظسه طاطل
13
971
ظعا طاطل
14
977
ظعز طاطل
15
983
ظفج طاطل
16
989
ظفط طاطل
17
995
ظصه طاطل
18
1001
غا طاطل
19
1007
غز طاطل
20
1013
غيج طاطل
21
1019
غيط طاطل
22
1025
غكه طاطل
23
1031
غلا طاطل
24
1037
غلز طاطل
25
1043
غمج طاطل
26
1049
غمط طاطل
27
1055
غنه طاطل
28
1061
غسا طاطل
29
1068
غسح طاطل
30
1074
غعد طاطل
31
1080
غف طاطل
32
1086
غفو طاطل
33
1092
غصب طاطل
34
1098
غصح طاطل
35
1104
غقد طاطل
36
1110
غقي طاطل
37
1116
غقيو طاطل
38
1122
غقكب طاطل
39
1128
غقكح طاطل
40
1134
غقلد طاطل
41
1140
غقم طاطل
42
1146
غقمو طاطل
43
1152
غقنب طاطل
44
1158
غقنح طاطل
45
1164
غقسد طاطل
46
1170
غقع طاطل
47
1176
غقعو طاطل
48
1182
غقفب طاطل
49
1188
غقفح طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 7li vefkin tarh adedi olan 1008 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 664 olan asıl adet, 7304 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 7304 kere yapılacaktır.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ضصط طاطل ظه طاطل ظيا طاطل ظيز طاطل ظكج طاطل ظكط طاطل ظله طاطل ظما طاطل ظمز طاطل ظنج طاطل ظنط طاطل ظسه طاطل ظعا طاطل ظعز طاطل ظفج طاطل ظفط طاطل ظصه طاطل غا طاطل غز طاطل غيج طاطل غيط طاطل غكه طاطل غلا طاطل غلز طاطل غمج طاطل غمط طاطل غنه طاطل غسا طاطل غسح طاطل غعد طاطل غف طاطل غفو طاطل غصب طاطل غصح طاطل غقد طاطل غقي طاطل غقيو طاطل غقكب طاطل غقكح طاطل غقلد طاطل غقم طاطل غقمو طاطل غقنب طاطل غقنح طاطل غقسد طاطل غقع طاطل غقعو طاطل غقفب طاطل غقفح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ضنح ايل غقمز ايل بغمو ايل زغرسج ايل ناغفز ايل نحغشصا ايل قيوغضكج ايل قلحغغضلدغشصا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ثفج يوش ضعب يوش غذعا يوش وغظفح يوش نغضيب يوش نحغقيو يوش قيوغثمح يوش قلحغغضلدغقيو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Seksen Derecelik Yedili Mütekebbir Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!