ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 15.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
180 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Yüz Seksen Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٣۴
٢۵٨
١٩٨
٣٠۶
١۶٢
٣۵۴
٨٣
١۴۴
٣٣۶
١٠٧
٢١۶
٢٨٢
١٨٠
٣٣٠
٢۶۴
٢٠۴
٣١٢
١٢۶
٣۶٠
٨٩
٢۴٠
١۶٨
٣١٨
١٣٢
٣۶۶
٩۵
٢۴۶
٢٧٠
٣۴٢
١١٣
٢٢٢
٢٨٨
١٨۶
٢٩۴
١۵٠
١١٩
٢٢٨
٢۵٢
١٩٢
٣٠٠
١۵۶
٣۴٨
٣٢۴
١٣٨
٣٧٢
١٠١
٢١٠
٢٧۶
١٧۴
ATEŞ ŞEKLİ
٣٢۴
١١٩
١۶٨
٣۴٢
٢۶۴
١۴۴
٢٣۴
١٣٨
٢٢٨
٣١٨
١١٣
٢٠۴
٣٣۶
٢۵٨
٣٧٢
٢۵٢
١٣٢
٢٢٢
٣١٢
١٠٧
١٩٨
١٠١
١٩٢
٣۶۶
٢٨٨
١٢۶
٢١۶
٣٠۶
٢١٠
٣٠٠
٩۵
١٨۶
٣۶٠
٢٨٢
١۶٢
٢٧۶
١۵۶
٢۴۶
٢٩۴
٨٩
١٨٠
٣۵۴
١٧۴
٣۴٨
٢٧٠
١۵٠
٢۴٠
٣٣٠
٨٣
HAVA ŞEKLİ
١٧۴
٢٧۶
٢١٠
١٠١
٣٧٢
١٣٨
٣٢۴
٣۴٨
١۵۶
٣٠٠
١٩٢
٢۵٢
٢٢٨
١١٩
٢٧٠
٢۴۶
٩۵
٣۶۶
١٣٢
٣١٨
١۶٨
١۵٠
٢٩۴
١٨۶
٢٨٨
٢٢٢
١١٣
٣۴٢
٢۴٠
٨٩
٣۶٠
١٢۶
٣١٢
٢٠۴
٢۶۴
٣٣٠
١٨٠
٢٨٢
٢١۶
١٠٧
٣٣۶
١۴۴
٨٣
٣۵۴
١۶٢
٣٠۶
١٩٨
٢۵٨
٢٣۴
SU ŞEKLİ
٨٣
٣٣٠
٢۴٠
١۵٠
٢٧٠
٣۴٨
١٧۴
٣۵۴
١٨٠
٨٩
٢٩۴
٢۴۶
١۵۶
٢٧۶
١۶٢
٢٨٢
٣۶٠
١٨۶
٩۵
٣٠٠
٢١٠
٣٠۶
٢١۶
١٢۶
٢٨٨
٣۶۶
١٩٢
١٠١
١٩٨
١٠٧
٣١٢
٢٢٢
١٣٢
٢۵٢
٣٧٢
٢۵٨
٣٣۶
٢٠۴
١١٣
٣١٨
٢٢٨
١٣٨
٢٣۴
١۴۴
٢۶۴
٣۴٢
١۶٨
١١٩
٣٢۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
444
تج ايل
2
Kutup
733
خصب ايل
3
Adil
1177
غقلو ايل
4
Vefk
4122
دغفا ايل
5
Mesaha
28854
كحغضيج ايل
6
Zabit
32976
لبغظله ايل
7
Gaye
65952
سهغظيا ايل
8
Asıl
48342816
محغغشمبغذعه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
444
قكح يوش
2
Kutup
733
تيز يوش
3
Adil
1177
ضسا يوش
4
Vefk
4122
جغضو يوش
5
Mesaha
28854
كحغثلح يوش
6
Zabit
32976
لبغخس يوش
7
Gaye
65952
سهغخلو يوش
8
Asıl
48342816
محغغشمبغث يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
83
فج طاطل
2
89
فط طاطل
3
95
صه طاطل
4
101
قا طاطل
5
107
قز طاطل
6
113
قيج طاطل
7
119
قيط طاطل
8
126
قكو طاطل
9
132
قلب طاطل
10
138
قلح طاطل
11
144
قمد طاطل
12
150
قن طاطل
13
156
قنو طاطل
14
162
قسب طاطل
15
168
قسح طاطل
16
174
قعد طاطل
17
180
قف طاطل
18
186
قفو طاطل
19
192
قصب طاطل
20
198
قصح طاطل
21
204
رد طاطل
22
210
ري طاطل
23
216
ريو طاطل
24
222
ركب طاطل
25
228
ركح طاطل
26
234
رلد طاطل
27
240
رم طاطل
28
246
رمو طاطل
29
252
رنب طاطل
30
258
رنح طاطل
31
264
رسد طاطل
32
270
رع طاطل
33
276
رعو طاطل
34
282
رفب طاطل
35
288
رفح طاطل
36
294
رصد طاطل
37
300
ش طاطل
38
306
شو طاطل
39
312
شيب طاطل
40
318
شيح طاطل
41
324
شكد طاطل
42
330
شل طاطل
43
336
شلو طاطل
44
342
شمب طاطل
45
348
شمح طاطل
46
354
شند طاطل
47
360
شس طاطل
48
366
شسو طاطل
49
372
شعب طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 7li vefkin tarh adedi olan 1008 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ فج طاطل فط طاطل صه طاطل قا طاطل قز طاطل قيج طاطل قيط طاطل قكو طاطل قلب طاطل قلح طاطل قمد طاطل قن طاطل قنو طاطل قسب طاطل قسح طاطل قعد طاطل قف طاطل قفو طاطل قصب طاطل قصح طاطل رد طاطل ري طاطل ريو طاطل ركب طاطل ركح طاطل رلد طاطل رم طاطل رمو طاطل رنب طاطل رنح طاطل رسد طاطل رع طاطل رعو طاطل رفب طاطل رفح طاطل رصد طاطل ش طاطل شو طاطل شيب طاطل شيح طاطل شكد طاطل شل طاطل شلو طاطل شمب طاطل شمح طاطل شند طاطل شس طاطل شسو طاطل شعب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تج ايل خصب ايل غقلو ايل دغفا ايل كحغضيج ايل لبغظله ايل سهغظيا ايل محغغشمبغذعه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قكح يوش تيز يوش ضسا يوش جغضو يوش كحغثلح يوش لبغخس يوش سهغخلو يوش محغغشمبغث يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Seksen Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!