ŞİMDİ GÜNEŞ
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 13.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Şâfî
391
180 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Yüz Seksen Derecelik Sekizli Şâfî Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۵٧٧
۶٢۵
۴٧۴
۵٢٣
٧٠٣
۶۵۵
٣٩۶
٣۴٨
۶٧٣
٧٢١
٣٧٨
۴٢۶
۶٠٧
۵۵٩
۴٩٣
۴۴۴
۵١١
۴۶٢
۵٨٩
۵۴١
٣٨۴
۴٣٢
۶۶٧
٧١۵
۴١۴
٣۶۶
۶٨۵
۶٣٧
۴٨٠
۵٢٩
۵٧١
۶١٩
٣٧٢
۴٢٠
۶٧٩
٧٢٧
۴٩٩
۴۵٠
۶٠١
۵۵٣
۴۶٨
۵١٧
۵٨٣
۶٣١
۴٠٢
٣۵۴
۶٩٧
۶۴٩
۶٩١
۶۴٣
۴٠٨
٣۶٠
۵۶۵
۶١٣
۴٨۶
۵٣۵
۵٩۵
۵۴٧
۵٠۵
۴۵۶
۶۶١
٧٠٩
٣٩٠
۴٣٨
ATEŞ ŞEKLİ
۵٩۵
۶٩١
۴۶٨
٣٧٢
۴١۴
۵١١
۶٧٣
۵٧٧
۵۴٧
۶۴٣
۵١٧
۴٢٠
٣۶۶
۴۶٢
٧٢١
۶٢۵
۵٠۵
۴٠٨
۵٨٣
۶٧٩
۶٨۵
۵٨٩
٣٧٨
۴٧۴
۴۵۶
٣۶٠
۶٣١
٧٢٧
۶٣٧
۵۴١
۴٢۶
۵٢٣
۶۶١
۵۶۵
۴٠٢
۴٩٩
۴٨٠
٣٨۴
۶٠٧
٧٠٣
٧٠٩
۶١٣
٣۵۴
۴۵٠
۵٢٩
۴٣٢
۵۵٩
۶۵۵
٣٩٠
۴٨۶
۶٩٧
۶٠١
۵٧١
۶۶٧
۴٩٣
٣٩۶
۴٣٨
۵٣۵
۶۴٩
۵۵٣
۶١٩
٧١۵
۴۴۴
٣۴٨
HAVA ŞEKLİ
۴٣٨
٣٩٠
٧٠٩
۶۶١
۴۵۶
۵٠۵
۵۴٧
۵٩۵
۵٣۵
۴٨۶
۶١٣
۵۶۵
٣۶٠
۴٠٨
۶۴٣
۶٩١
۶۴٩
۶٩٧
٣۵۴
۴٠٢
۶٣١
۵٨٣
۵١٧
۴۶٨
۵۵٣
۶٠١
۴۵٠
۴٩٩
٧٢٧
۶٧٩
۴٢٠
٣٧٢
۶١٩
۵٧١
۵٢٩
۴٨٠
۶٣٧
۶٨۵
٣۶۶
۴١۴
٧١۵
۶۶٧
۴٣٢
٣٨۴
۵۴١
۵٨٩
۴۶٢
۵١١
۴۴۴
۴٩٣
۵۵٩
۶٠٧
۴٢۶
٣٧٨
٧٢١
۶٧٣
٣۴٨
٣٩۶
۶۵۵
٧٠٣
۵٢٣
۴٧۴
۶٢۵
۵٧٧
SU ŞEKLİ
٣۴٨
۴۴۴
٧١۵
۶١٩
۵۵٣
۶۴٩
۵٣۵
۴٣٨
٣٩۶
۴٩٣
۶۶٧
۵٧١
۶٠١
۶٩٧
۴٨۶
٣٩٠
۶۵۵
۵۵٩
۴٣٢
۵٢٩
۴۵٠
٣۵۴
۶١٣
٧٠٩
٧٠٣
۶٠٧
٣٨۴
۴٨٠
۴٩٩
۴٠٢
۵۶۵
۶۶١
۵٢٣
۴٢۶
۵۴١
۶٣٧
٧٢٧
۶٣١
٣۶٠
۴۵۶
۴٧۴
٣٧٨
۵٨٩
۶٨۵
۶٧٩
۵٨٣
۴٠٨
۵٠۵
۶٢۵
٧٢١
۴۶٢
٣۶۶
۴٢٠
۵١٧
۶۴٣
۵۴٧
۵٧٧
۶٧٣
۵١١
۴١۴
٣٧٢
۴۶٨
۶٩١
۵٩۵
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
348
شز ايل
2
Kutup
727
خفو ايل
3
Adil
1075
غلد ايل
4
Vefk
4301
دغرس ايل
5
Mesaha
34408
لدغشسز ايل
6
Zabit
38709
لحغخسح ايل
7
Gaye
77418
عزغشعز ايل
8
Asıl
56282886
نوغغرفبغضمه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
348
لب يوش
2
Kutup
727
تيا يوش
3
Adil
1075
ذنط يوش
4
Vefk
4301
جغظفه يوش
5
Mesaha
34408
لدغصب يوش
6
Zabit
38709
لحغشصج يوش
7
Gaye
77418
عزغقب يوش
8
Asıl
56282886
نوغغرفبغثع يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
348
شمح طاطل
2
354
شند طاطل
3
360
شس طاطل
4
366
شسو طاطل
5
372
شعب طاطل
6
378
شعح طاطل
7
384
شفد طاطل
8
390
شص طاطل
9
396
شصو طاطل
10
402
تب طاطل
11
408
تح طاطل
12
414
تيد طاطل
13
420
تك طاطل
14
426
تكو طاطل
15
432
تلب طاطل
16
438
تلح طاطل
17
444
تمد طاطل
18
450
تن طاطل
19
456
تنو طاطل
20
462
تسب طاطل
21
468
تسح طاطل
22
474
تعد طاطل
23
480
تف طاطل
24
486
تفو طاطل
25
493
تصج طاطل
26
499
تصط طاطل
27
505
ثه طاطل
28
511
ثيا طاطل
29
517
ثيز طاطل
30
523
ثكج طاطل
31
529
ثكط طاطل
32
535
ثله طاطل
33
541
ثما طاطل
34
547
ثمز طاطل
35
553
ثنج طاطل
36
559
ثنط طاطل
37
565
ثسه طاطل
38
571
ثعا طاطل
39
577
ثعز طاطل
40
583
ثفج طاطل
41
589
ثفط طاطل
42
595
ثصه طاطل
43
601
خا طاطل
44
607
خز طاطل
45
613
خيج طاطل
46
619
خيط طاطل
47
625
خكه طاطل
48
631
خلا طاطل
49
637
خلز طاطل
50
643
خمج طاطل
51
649
خمط طاطل
52
655
خنه طاطل
53
661
خسا طاطل
54
667
خسز طاطل
55
673
خعج طاطل
56
679
خعط طاطل
57
685
خفه طاطل
58
691
خصا طاطل
59
697
خصز طاطل
60
703
ذج طاطل
61
709
ذط طاطل
62
715
ذيه طاطل
63
721
ذكا طاطل
64
727
ذكز طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 8li vefkin tarh adedi olan 1512 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 391 olan asıl adet, 4301 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 4301 kere yapılacaktır.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ شمح طاطل شند طاطل شس طاطل شسو طاطل شعب طاطل شعح طاطل شفد طاطل شص طاطل شصو طاطل تب طاطل تح طاطل تيد طاطل تك طاطل تكو طاطل تلب طاطل تلح طاطل تمد طاطل تن طاطل تنو طاطل تسب طاطل تسح طاطل تعد طاطل تف طاطل تفو طاطل تصج طاطل تصط طاطل ثه طاطل ثيا طاطل ثيز طاطل ثكج طاطل ثكط طاطل ثله طاطل ثما طاطل ثمز طاطل ثنج طاطل ثنط طاطل ثسه طاطل ثعا طاطل ثعز طاطل ثفج طاطل ثفط طاطل ثصه طاطل خا طاطل خز طاطل خيج طاطل خيط طاطل خكه طاطل خلا طاطل خلز طاطل خمج طاطل خمط طاطل خنه طاطل خسا طاطل خسز طاطل خعج طاطل خعط طاطل خفه طاطل خصا طاطل خصز طاطل ذج طاطل ذط طاطل ذيه طاطل ذكا طاطل ذكز طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شز ايل خفو ايل غلد ايل دغرس ايل لدغشسز ايل لحغخسح ايل عزغشعز ايل نوغغرفبغضمه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ لب يوش تيا يوش ذنط يوش جغظفه يوش لدغصب يوش لحغشصج يوش عزغقب يوش نوغغرفبغثع يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳