ŞİMDİ GÜNEŞ
ASLAN BURCUNDA
Zodyak Derecesi 120 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 19.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
180 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Yüz Seksen Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۴٣٨
۴٨۶
٣٣۶
٣٨۴
۵۶۴
۵١۶
٢۵٧
٢٠٩
۵٣۴
۵٨٢
٢٣٩
٢٨٧
۴۶٨
۴٢٠
٣۵۴
٣٠۶
٣٧٢
٣٢۴
۴۵٠
۴٠٢
٢۴۵
٢٩٣
۵٢٨
۵٧۶
٢٧۵
٢٢٧
۵۴۶
۴٩٨
٣۴٢
٣٩٠
۴٣٢
۴٨٠
٢٣٣
٢٨١
۵۴٠
۵٨٨
٣۶٠
٣١٢
۴۶٢
۴١۴
٣٣٠
٣٧٨
۴۴۴
۴٩٢
٢۶٣
٢١۵
۵۵٨
۵١٠
۵۵٢
۵٠۴
٢۶٩
٢٢١
۴٢۶
۴٧۴
٣۴٨
٣٩۶
۴۵۶
۴٠٨
٣۶۶
٣١٨
۵٢٢
۵٧٠
٢۵١
٢٩٩
ATEŞ ŞEKLİ
۴۵۶
۵۵٢
٣٣٠
٢٣٣
٢٧۵
٣٧٢
۵٣۴
۴٣٨
۴٠٨
۵٠۴
٣٧٨
٢٨١
٢٢٧
٣٢۴
۵٨٢
۴٨۶
٣۶۶
٢۶٩
۴۴۴
۵۴٠
۵۴۶
۴۵٠
٢٣٩
٣٣۶
٣١٨
٢٢١
۴٩٢
۵٨٨
۴٩٨
۴٠٢
٢٨٧
٣٨۴
۵٢٢
۴٢۶
٢۶٣
٣۶٠
٣۴٢
٢۴۵
۴۶٨
۵۶۴
۵٧٠
۴٧۴
٢١۵
٣١٢
٣٩٠
٢٩٣
۴٢٠
۵١۶
٢۵١
٣۴٨
۵۵٨
۴۶٢
۴٣٢
۵٢٨
٣۵۴
٢۵٧
٢٩٩
٣٩۶
۵١٠
۴١۴
۴٨٠
۵٧۶
٣٠۶
٢٠٩
HAVA ŞEKLİ
٢٩٩
٢۵١
۵٧٠
۵٢٢
٣١٨
٣۶۶
۴٠٨
۴۵۶
٣٩۶
٣۴٨
۴٧۴
۴٢۶
٢٢١
٢۶٩
۵٠۴
۵۵٢
۵١٠
۵۵٨
٢١۵
٢۶٣
۴٩٢
۴۴۴
٣٧٨
٣٣٠
۴١۴
۴۶٢
٣١٢
٣۶٠
۵٨٨
۵۴٠
٢٨١
٢٣٣
۴٨٠
۴٣٢
٣٩٠
٣۴٢
۴٩٨
۵۴۶
٢٢٧
٢٧۵
۵٧۶
۵٢٨
٢٩٣
٢۴۵
۴٠٢
۴۵٠
٣٢۴
٣٧٢
٣٠۶
٣۵۴
۴٢٠
۴۶٨
٢٨٧
٢٣٩
۵٨٢
۵٣۴
٢٠٩
٢۵٧
۵١۶
۵۶۴
٣٨۴
٣٣۶
۴٨۶
۴٣٨
SU ŞEKLİ
٢٠٩
٣٠۶
۵٧۶
۴٨٠
۴١۴
۵١٠
٣٩۶
٢٩٩
٢۵٧
٣۵۴
۵٢٨
۴٣٢
۴۶٢
۵۵٨
٣۴٨
٢۵١
۵١۶
۴٢٠
٢٩٣
٣٩٠
٣١٢
٢١۵
۴٧۴
۵٧٠
۵۶۴
۴۶٨
٢۴۵
٣۴٢
٣۶٠
٢۶٣
۴٢۶
۵٢٢
٣٨۴
٢٨٧
۴٠٢
۴٩٨
۵٨٨
۴٩٢
٢٢١
٣١٨
٣٣۶
٢٣٩
۴۵٠
۵۴۶
۵۴٠
۴۴۴
٢۶٩
٣۶۶
۴٨۶
۵٨٢
٣٢۴
٢٢٧
٢٨١
٣٧٨
۵٠۴
۴٠٨
۴٣٨
۵٣۴
٣٧٢
٢٧۵
٢٣٣
٣٣٠
۵۵٢
۴۵۶
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
570
ثكط ايل
2
Kutup
949
ظح ايل
3
Adil
1519
غتعح ايل
4
Vefk
6078
وغلز ايل
5
Mesaha
48624
محغثفج ايل
6
Zabit
54702
ندغخسا ايل
7
Gaye
109404
قطغشسج ايل
8
Asıl
103824396
قجغغضكدغشنه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
570
رند يوش
2
Kutup
949
خلج يوش
3
Adil
1519
غرج يوش
4
Vefk
6078
هغذسب يوش
5
Mesaha
48624
محغشح يوش
6
Zabit
54702
ندغشفو يوش
7
Gaye
109404
قطغفح يوش
8
Asıl
103824396
قجغغضكدغف يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
209
رط طاطل
2
215
ريه طاطل
3
221
ركا طاطل
4
227
ركز طاطل
5
233
رلج طاطل
6
239
رلط طاطل
7
245
رمه طاطل
8
251
رنا طاطل
9
257
رنز طاطل
10
263
رسج طاطل
11
269
رسط طاطل
12
275
رعه طاطل
13
281
رفا طاطل
14
287
رفز طاطل
15
293
رصج طاطل
16
299
رصط طاطل
17
306
شو طاطل
18
312
شيب طاطل
19
318
شيح طاطل
20
324
شكد طاطل
21
330
شل طاطل
22
336
شلو طاطل
23
342
شمب طاطل
24
348
شمح طاطل
25
354
شند طاطل
26
360
شس طاطل
27
366
شسو طاطل
28
372
شعب طاطل
29
378
شعح طاطل
30
384
شفد طاطل
31
390
شص طاطل
32
396
شصو طاطل
33
402
تب طاطل
34
408
تح طاطل
35
414
تيد طاطل
36
420
تك طاطل
37
426
تكو طاطل
38
432
تلب طاطل
39
438
تلح طاطل
40
444
تمد طاطل
41
450
تن طاطل
42
456
تنو طاطل
43
462
تسب طاطل
44
468
تسح طاطل
45
474
تعد طاطل
46
480
تف طاطل
47
486
تفو طاطل
48
492
تصب طاطل
49
498
تصح طاطل
50
504
ثد طاطل
51
510
ثي طاطل
52
516
ثيو طاطل
53
522
ثكب طاطل
54
528
ثكح طاطل
55
534
ثلد طاطل
56
540
ثم طاطل
57
546
ثمو طاطل
58
552
ثنب طاطل
59
558
ثنح طاطل
60
564
ثسد طاطل
61
570
ثع طاطل
62
576
ثعو طاطل
63
582
ثفب طاطل
64
588
ثفح طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 8li vefkin tarh adedi olan 1512 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 22 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 3190 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 3190 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ رط طاطل ريه طاطل ركا طاطل ركز طاطل رلج طاطل رلط طاطل رمه طاطل رنا طاطل رنز طاطل رسج طاطل رسط طاطل رعه طاطل رفا طاطل رفز طاطل رصج طاطل رصط طاطل شو طاطل شيب طاطل شيح طاطل شكد طاطل شل طاطل شلو طاطل شمب طاطل شمح طاطل شند طاطل شس طاطل شسو طاطل شعب طاطل شعح طاطل شفد طاطل شص طاطل شصو طاطل تب طاطل تح طاطل تيد طاطل تك طاطل تكو طاطل تلب طاطل تلح طاطل تمد طاطل تن طاطل تنو طاطل تسب طاطل تسح طاطل تعد طاطل تف طاطل تفو طاطل تصب طاطل تصح طاطل ثد طاطل ثي طاطل ثيو طاطل ثكب طاطل ثكح طاطل ثلد طاطل ثم طاطل ثمو طاطل ثنب طاطل ثنح طاطل ثسد طاطل ثع طاطل ثعو طاطل ثفب طاطل ثفح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثكط ايل ظح ايل غتعح ايل وغلز ايل محغثفج ايل ندغخسا ايل قطغشسج ايل قجغغضكدغشنه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رند يوش خلج يوش غرج يوش هغذسب يوش محغشح يوش ندغشفو يوش قطغفح يوش قجغغضكدغف يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Seksen Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!