ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 15.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
JÜPİTER
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
180 °lik Vefk
Güneş
Pazar
Perşembe
رُوقْيَائِيلْ
مَذْهَبْ
Yüz Seksen Derecelik Altılı Müheymin Esması Güneş Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٣١١
٣۴٧
٢٢٧
٢٨٧
٢۶٣
١۶٠
٣۵٣
٢٣٩
١٧٢
٢٠٣
٣٢٩
٢٩٩
٢۵١
٢١۵
٢۶٩
٣۵٩
١۶۶
٣٣۵
٢٩٣
٣٢٣
٢۵٧
١٨۴
٣۴١
١٩٧
١٧٨
٢٨١
٣۶۵
٣١٧
٢٢١
٢٣٣
٢٠٩
١٩٠
٣٠۵
٢۴۵
٢٧۵
٣٧١
ATEŞ ŞEKLİ
٢٠٩
١٧٨
٢٩٣
٢۵١
٣۵٣
٣١١
١٩٠
٢٨١
٣٢٣
٢١۵
٢٣٩
٣۴٧
٣٠۵
٣۶۵
٢۵٧
٢۶٩
١٧٢
٢٢٧
٢۴۵
٣١٧
١٨۴
٣۵٩
٢٠٣
٢٨٧
٢٧۵
٢٢١
٣۴١
١۶۶
٣٢٩
٢۶٣
٣٧١
٢٣٣
١٩٧
٣٣۵
٢٩٩
١۶٠
HAVA ŞEKLİ
٣٧١
٢٧۵
٢۴۵
٣٠۵
١٩٠
٢٠٩
٢٣٣
٢٢١
٣١٧
٣۶۵
٢٨١
١٧٨
١٩٧
٣۴١
١٨۴
٢۵٧
٣٢٣
٢٩٣
٣٣۵
١۶۶
٣۵٩
٢۶٩
٢١۵
٢۵١
٢٩٩
٣٢٩
٢٠٣
١٧٢
٢٣٩
٣۵٣
١۶٠
٢۶٣
٢٨٧
٢٢٧
٣۴٧
٣١١
SU ŞEKLİ
١۶٠
٢٩٩
٣٣۵
١٩٧
٢٣٣
٣٧١
٢۶٣
٣٢٩
١۶۶
٣۴١
٢٢١
٢٧۵
٢٨٧
٢٠٣
٣۵٩
١٨۴
٣١٧
٢۴۵
٢٢٧
١٧٢
٢۶٩
٢۵٧
٣۶۵
٣٠۵
٣۴٧
٢٣٩
٢١۵
٣٢٣
٢٨١
١٩٠
٣١١
٣۵٣
٢۵١
٢٩٣
١٧٨
٢٠٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
521
تف ايل
2
Kutup
732
خصا ايل
3
Adil
1253
غريب ايل
4
Vefk
3761
جغذك ايل
5
Mesaha
22566
كبغثكه ايل
6
Zabit
26327
كوغرفو ايل
7
Gaye
52654
نبغخيج ايل
8
Asıl
38542728
لحغغثمبغخفز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
521
ره يوش
2
Kutup
732
تيو يوش
3
Adil
1253
ظلز يوش
4
Vefk
3761
جغتمه يوش
5
Mesaha
22566
كبغرن يوش
6
Zabit
26327
كوغيا يوش
7
Gaye
52654
نبغشلح يوش
8
Asıl
38542728
لحغغثمبغتيب يوش
ESMA-İ AVAN 36 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
160
قس طاطل
2
166
قسو طاطل
3
172
قعب طاطل
4
178
قعح طاطل
5
184
قفد طاطل
6
190
قص طاطل
7
197
قصز طاطل
8
203
رج طاطل
9
209
رط طاطل
10
215
ريه طاطل
11
221
ركا طاطل
12
227
ركز طاطل
13
233
رلج طاطل
14
239
رلط طاطل
15
245
رمه طاطل
16
251
رنا طاطل
17
257
رنز طاطل
18
263
رسج طاطل
19
269
رسط طاطل
20
275
رعه طاطل
21
281
رفا طاطل
22
287
رفز طاطل
23
293
رصج طاطل
24
299
رصط طاطل
25
305
شه طاطل
26
311
شيا طاطل
27
317
شيز طاطل
28
323
شكج طاطل
29
329
شكط طاطل
30
335
شله طاطل
31
341
شما طاطل
32
347
شمز طاطل
33
353
شنج طاطل
34
359
شنط طاطل
35
365
شسه طاطل
36
371
شعا طاطل
Vefk yapılacak adet 180°lik 6lı vefkin tarh adedi olan 630 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قس طاطل قسو طاطل قعب طاطل قعح طاطل قفد طاطل قص طاطل قصز طاطل رج طاطل رط طاطل ريه طاطل ركا طاطل ركز طاطل رلج طاطل رلط طاطل رمه طاطل رنا طاطل رنز طاطل رسج طاطل رسط طاطل رعه طاطل رفا طاطل رفز طاطل رصج طاطل رصط طاطل شه طاطل شيا طاطل شيز طاطل شكج طاطل شكط طاطل شله طاطل شما طاطل شمز طاطل شنج طاطل شنط طاطل شسه طاطل شعا طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا رُوقْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تف ايل خصا ايل غريب ايل جغذك ايل كبغثكه ايل كوغرفو ايل نبغخيج ايل لحغغثمبغخفز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ اَلْاَحَدُ مَلَكِ رُوقْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ مَذْهَبْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ره يوش تيو يوش ظلز يوش جغتمه يوش كبغرن يوش كوغيا يوش نبغشلح يوش لحغغثمبغتيب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Seksen Derecelik Altılı Müheymin Esması Güneş Vefki
İlk yorumu sen yap!