ŞİMDİ GÜNEŞ
ASLAN BURCUNDA
Zodyak Derecesi 120 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 19.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
JÜPİTER
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
150 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Yüz Elli Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٣٢
٢٧٢
١۴٧
١٨٧
٣٣٧
٢٩٧
٨٢
۴١
٣١٢
٣۵٢
۶۶
١٠٧
٢۵٧
٢١٧
١۶٢
١٢٢
١٧٧
١٣٧
٢۴٢
٢٠٢
٧١
١١٢
٣٠٧
٣۴٧
٩٧
۵۶
٣٢٢
٢٨٢
١۵٢
١٩٢
٢٢٧
٢۶٧
۶١
١٠٢
٣١٧
٣۵٧
١۶٧
١٢٧
٢۵٢
٢١٢
١۴٢
١٨٢
٢٣٧
٢٧٧
٨٧
۴۶
٣٣٢
٢٩٢
٣٢٧
٢٨٧
٩٢
۵١
٢٢٢
٢۶٢
١۵٧
١٩٧
٢۴٧
٢٠٧
١٧٢
١٣٢
٣٠٢
٣۴٢
٧۶
١١٧
ATEŞ ŞEKLİ
٢۴٧
٣٢٧
١۴٢
۶١
٩٧
١٧٧
٣١٢
٢٣٢
٢٠٧
٢٨٧
١٨٢
١٠٢
۵۶
١٣٧
٣۵٢
٢٧٢
١٧٢
٩٢
٢٣٧
٣١٧
٣٢٢
٢۴٢
۶۶
١۴٧
١٣٢
۵١
٢٧٧
٣۵٧
٢٨٢
٢٠٢
١٠٧
١٨٧
٣٠٢
٢٢٢
٨٧
١۶٧
١۵٢
٧١
٢۵٧
٣٣٧
٣۴٢
٢۶٢
۴۶
١٢٧
١٩٢
١١٢
٢١٧
٢٩٧
٧۶
١۵٧
٣٣٢
٢۵٢
٢٢٧
٣٠٧
١۶٢
٨٢
١١٧
١٩٧
٢٩٢
٢١٢
٢۶٧
٣۴٧
١٢٢
۴١
HAVA ŞEKLİ
١١٧
٧۶
٣۴٢
٣٠٢
١٣٢
١٧٢
٢٠٧
٢۴٧
١٩٧
١۵٧
٢۶٢
٢٢٢
۵١
٩٢
٢٨٧
٣٢٧
٢٩٢
٣٣٢
۴۶
٨٧
٢٧٧
٢٣٧
١٨٢
١۴٢
٢١٢
٢۵٢
١٢٧
١۶٧
٣۵٧
٣١٧
١٠٢
۶١
٢۶٧
٢٢٧
١٩٢
١۵٢
٢٨٢
٣٢٢
۵۶
٩٧
٣۴٧
٣٠٧
١١٢
٧١
٢٠٢
٢۴٢
١٣٧
١٧٧
١٢٢
١۶٢
٢١٧
٢۵٧
١٠٧
۶۶
٣۵٢
٣١٢
۴١
٨٢
٢٩٧
٣٣٧
١٨٧
١۴٧
٢٧٢
٢٣٢
SU ŞEKLİ
۴١
١٢٢
٣۴٧
٢۶٧
٢١٢
٢٩٢
١٩٧
١١٧
٨٢
١۶٢
٣٠٧
٢٢٧
٢۵٢
٣٣٢
١۵٧
٧۶
٢٩٧
٢١٧
١١٢
١٩٢
١٢٧
۴۶
٢۶٢
٣۴٢
٣٣٧
٢۵٧
٧١
١۵٢
١۶٧
٨٧
٢٢٢
٣٠٢
١٨٧
١٠٧
٢٠٢
٢٨٢
٣۵٧
٢٧٧
۵١
١٣٢
١۴٧
۶۶
٢۴٢
٣٢٢
٣١٧
٢٣٧
٩٢
١٧٢
٢٧٢
٣۵٢
١٣٧
۵۶
١٠٢
١٨٢
٢٨٧
٢٠٧
٢٣٢
٣١٢
١٧٧
٩٧
۶١
١۴٢
٣٢٧
٢۴٧
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
402
شسا ايل
2
Kutup
718
خعز ايل
3
Adil
1120
غعط ايل
4
Vefk
4483
دغتمب ايل
5
Mesaha
35864
لهغضكج ايل
6
Zabit
40347
مغشو ايل
7
Gaye
80694
فغخنج ايل
8
Asıl
57938292
نزغغظلحغرنا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
402
فو يوش
2
Kutup
718
تب يوش
3
Adil
1120
ضد يوش
4
Vefk
4483
دغقسز يوش
5
Mesaha
35864
لهغثمح يوش
6
Zabit
40347
مغلا يوش
7
Gaye
80694
فغشعح يوش
8
Asıl
57938292
نزغغظلزغظعو يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
41
ما طاطل
2
46
مو طاطل
3
51
نا طاطل
4
56
نو طاطل
5
61
سا طاطل
6
66
سو طاطل
7
71
عا طاطل
8
76
عو طاطل
9
82
فب طاطل
10
87
فز طاطل
11
92
صب طاطل
12
97
صز طاطل
13
102
قب طاطل
14
107
قز طاطل
15
112
قيب طاطل
16
117
قيز طاطل
17
122
قكب طاطل
18
127
قكز طاطل
19
132
قلب طاطل
20
137
قلز طاطل
21
142
قمب طاطل
22
147
قمز طاطل
23
152
قنب طاطل
24
157
قنز طاطل
25
162
قسب طاطل
26
167
قسز طاطل
27
172
قعب طاطل
28
177
قعز طاطل
29
182
قفب طاطل
30
187
قفز طاطل
31
192
قصب طاطل
32
197
قصز طاطل
33
202
رب طاطل
34
207
رز طاطل
35
212
ريب طاطل
36
217
ريز طاطل
37
222
ركب طاطل
38
227
ركز طاطل
39
232
رلب طاطل
40
237
رلز طاطل
41
242
رمب طاطل
42
247
رمز طاطل
43
252
رنب طاطل
44
257
رنز طاطل
45
262
رسب طاطل
46
267
رسز طاطل
47
272
رعب طاطل
48
277
رعز طاطل
49
282
رفب طاطل
50
287
رفز طاطل
51
292
رصب طاطل
52
297
رصز طاطل
53
302
شب طاطل
54
307
شز طاطل
55
312
شيب طاطل
56
317
شيز طاطل
57
322
شكب طاطل
58
327
شكز طاطل
59
332
شلب طاطل
60
337
شلز طاطل
61
342
شمب طاطل
62
347
شمز طاطل
63
352
شنب طاطل
64
357
شنز طاطل
Vefk yapılacak adet 150°lik 8li vefkin tarh adedi olan 1260 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ما طاطل مو طاطل نا طاطل نو طاطل سا طاطل سو طاطل عا طاطل عو طاطل فب طاطل فز طاطل صب طاطل صز طاطل قب طاطل قز طاطل قيب طاطل قيز طاطل قكب طاطل قكز طاطل قلب طاطل قلز طاطل قمب طاطل قمز طاطل قنب طاطل قنز طاطل قسب طاطل قسز طاطل قعب طاطل قعز طاطل قفب طاطل قفز طاطل قصب طاطل قصز طاطل رب طاطل رز طاطل ريب طاطل ريز طاطل ركب طاطل ركز طاطل رلب طاطل رلز طاطل رمب طاطل رمز طاطل رنب طاطل رنز طاطل رسب طاطل رسز طاطل رعب طاطل رعز طاطل رفب طاطل رفز طاطل رصب طاطل رصز طاطل شب طاطل شز طاطل شيب طاطل شيز طاطل شكب طاطل شكز طاطل شلب طاطل شلز طاطل شمب طاطل شمز طاطل شنب طاطل شنز طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شسا ايل خعز ايل غعط ايل دغتمب ايل لهغضكج ايل مغشو ايل فغخنج ايل نزغغظلحغرنا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ فو يوش تب يوش ضد يوش دغقسز يوش لهغثمح يوش مغلا يوش فغشعح يوش نزغغظلزغظعو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Elli Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!