ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 14.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
150 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Yüz Elli Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٩٩
۵۴٠
٣٢۴
٢٧٩
۴٢۵
٣۵٩
١٧٩
۵٠۵
٣٨٠
۴٠٠
١٨۴
۴٨٠
٢٩٩
٢١٩
۵۴۵
٣۶۴
٢۵۴
۴۴۵
۴۶۵
٣٣٩
٢۵٩
۴٨۵
۴٢٠
١۵٩
۵٢٠
٣٠۴
٢٣٩
۴٧٠
۴٠۵
١٨٩
۵۵٠
٢٨٩
٢٢۴
۴۵٠
٣۶٩
٢۴۴
٢۶۴
۴۵۵
٣۴۴
١۶۴
۴٩٠
۴١٠
٢٢٩
۵٢۵
٣٠٩
٣٢٩
٢٠۴
۵٣٠
٣۴٩
٢٨۴
۴٣٠
٣٨۵
١۶٩
۵١٠
٣٣۴
٢۶٩
۴۶٠
۴١۵
١۵۴
۴٩۵
٣١۴
٢٣۴
۵١۵
۵٣۵
٣١٩
٢٠٩
۴٣۵
٣۵۴
٢٧۴
۵٠٠
٣٩٠
١٧۴
١٩۴
۴٧۵
٣٩۵
٢١۴
۵۵۵
٢٩۴
٢۴٩
۴۴٠
٣٧۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٩۴
۵٣۵
٣٣۴
٣٢٩
٢۶۴
۴٧٠
۴۶۵
۴٠٠
١٩٩
۴٧۵
٣١٩
٢۶٩
٢٠۴
۴۵۵
۴٠۵
٣٣٩
١٨۴
۵۴٠
٣٩۵
٢٠٩
۴۶٠
۵٣٠
٣۴۴
١٨٩
٢۵٩
۴٨٠
٣٢۴
٢١۴
۴٣۵
۴١۵
٣۴٩
١۶۴
۵۵٠
۴٨۵
٢٩٩
٢٧٩
۵۵۵
٣۵۴
١۵۴
٢٨۴
۴٩٠
٢٨٩
۴٢٠
٢١٩
۴٢۵
٢٩۴
٢٧۴
۴٩۵
۴٣٠
۴١٠
٢٢۴
١۵٩
۵۴۵
٣۵٩
٢۴٩
۵٠٠
٣١۴
٣٨۵
٢٢٩
۴۵٠
۵٢٠
٣۶۴
١٧٩
۴۴٠
٣٩٠
٢٣۴
١۶٩
۵٢۵
٣۶٩
٣٠۴
٢۵۴
۵٠۵
٣٧۴
١٧۴
۵١۵
۵١٠
٣٠٩
٢۴۴
٢٣٩
۴۴۵
٣٨٠
HAVA ŞEKLİ
٣٧۴
۴۴٠
٢۴٩
٢٩۴
۵۵۵
٢١۴
٣٩۵
۴٧۵
١٩۴
١٧۴
٣٩٠
۵٠٠
٢٧۴
٣۵۴
۴٣۵
٢٠٩
٣١٩
۵٣۵
۵١۵
٢٣۴
٣١۴
۴٩۵
١۵۴
۴١۵
۴۶٠
٢۶٩
٣٣۴
۵١٠
١۶٩
٣٨۵
۴٣٠
٢٨۴
٣۴٩
۵٣٠
٢٠۴
٣٢٩
٣٠٩
۵٢۵
٢٢٩
۴١٠
۴٩٠
١۶۴
٣۴۴
۴۵۵
٢۶۴
٢۴۴
٣۶٩
۴۵٠
٢٢۴
٢٨٩
۵۵٠
١٨٩
۴٠۵
۴٧٠
٢٣٩
٣٠۴
۵٢٠
١۵٩
۴٢٠
۴٨۵
٢۵٩
٣٣٩
۴۶۵
۴۴۵
٢۵۴
٣۶۴
۵۴۵
٢١٩
٢٩٩
۴٨٠
١٨۴
۴٠٠
٣٨٠
۵٠۵
١٧٩
٣۵٩
۴٢۵
٢٧٩
٣٢۴
۵۴٠
١٩٩
SU ŞEKLİ
٣٨٠
۴۴۵
٢٣٩
٢۴۴
٣٠٩
۵١٠
۵١۵
١٧۴
٣٧۴
۵٠۵
٢۵۴
٣٠۴
٣۶٩
۵٢۵
١۶٩
٢٣۴
٣٩٠
۴۴٠
١٧٩
٣۶۴
۵٢٠
۴۵٠
٢٢٩
٣٨۵
٣١۴
۵٠٠
٢۴٩
٣۵٩
۵۴۵
١۵٩
٢٢۴
۴١٠
۴٣٠
۴٩۵
٢٧۴
٢٩۴
۴٢۵
٢١٩
۴٢٠
٢٨٩
۴٩٠
٢٨۴
١۵۴
٣۵۴
۵۵۵
٢٧٩
٢٩٩
۴٨۵
۵۵٠
١۶۴
٣۴٩
۴١۵
۴٣۵
٢١۴
٣٢۴
۴٨٠
٢۵٩
١٨٩
٣۴۴
۵٣٠
۴۶٠
٢٠٩
٣٩۵
۵۴٠
١٨۴
٣٣٩
۴٠۵
۴۵۵
٢٠۴
٢۶٩
٣١٩
۴٧۵
١٩٩
۴٠٠
۴۶۵
۴٧٠
٢۶۴
٣٢٩
٣٣۴
۵٣۵
١٩۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
515
تعد ايل
2
Kutup
916
ضعه ايل
3
Adil
1431
غشص ايل
4
Vefk
6439
وغشصح ايل
5
Mesaha
57951
نزغظي ايل
6
Zabit
64390
سدغشمط ايل
7
Gaye
128780
قكحغذلط ايل
8
Asıl
117962480
قيزغغظسبغتلط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
515
قصط يوش
2
Kutup
916
خ يوش
3
Adil
1431
غقيه يوش
4
Vefk
6439
وغقكج يوش
5
Mesaha
57951
نزغخله يوش
6
Zabit
64390
سدغعد يوش
7
Gaye
128780
قكحغتسد يوش
8
Asıl
117962480
قيزغغظسبغقسد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
154
قند طاطل
2
159
قنط طاطل
3
164
قسد طاطل
4
169
قسط طاطل
5
174
قعد طاطل
6
179
قعط طاطل
7
184
قفد طاطل
8
189
قفط طاطل
9
194
قصد طاطل
10
199
قصط طاطل
11
204
رد طاطل
12
209
رط طاطل
13
214
ريد طاطل
14
219
ريط طاطل
15
224
ركد طاطل
16
229
ركط طاطل
17
234
رلد طاطل
18
239
رلط طاطل
19
244
رمد طاطل
20
249
رمط طاطل
21
254
رند طاطل
22
259
رنط طاطل
23
264
رسد طاطل
24
269
رسط طاطل
25
274
رعد طاطل
26
279
رعط طاطل
27
284
رفد طاطل
28
289
رفط طاطل
29
294
رصد طاطل
30
299
رصط طاطل
31
304
شد طاطل
32
309
شط طاطل
33
314
شيد طاطل
34
319
شيط طاطل
35
324
شكد طاطل
36
329
شكط طاطل
37
334
شلد طاطل
38
339
شلط طاطل
39
344
شمد طاطل
40
349
شمط طاطل
41
354
شند طاطل
42
359
شنط طاطل
43
364
شسد طاطل
44
369
شسط طاطل
45
374
شعد طاطل
46
380
شف طاطل
47
385
شفه طاطل
48
390
شص طاطل
49
395
شصه طاطل
50
400
ت طاطل
51
405
ته طاطل
52
410
تي طاطل
53
415
تيه طاطل
54
420
تك طاطل
55
425
تكه طاطل
56
430
تل طاطل
57
435
تله طاطل
58
440
تم طاطل
59
445
تمه طاطل
60
450
تن طاطل
61
455
تنه طاطل
62
460
تس طاطل
63
465
تسه طاطل
64
470
تع طاطل
65
475
تعه طاطل
66
480
تف طاطل
67
485
تفه طاطل
68
490
تص طاطل
69
495
تصه طاطل
70
500
ث طاطل
71
505
ثه طاطل
72
510
ثي طاطل
73
515
ثيه طاطل
74
520
ثك طاطل
75
525
ثكه طاطل
76
530
ثل طاطل
77
535
ثله طاطل
78
540
ثم طاطل
79
545
ثمه طاطل
80
550
ثن طاطل
81
555
ثنه طاطل
Vefk yapılacak adet 150°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 1800 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 22 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 3190 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 3190 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قند طاطل قنط طاطل قسد طاطل قسط طاطل قعد طاطل قعط طاطل قفد طاطل قفط طاطل قصد طاطل قصط طاطل رد طاطل رط طاطل ريد طاطل ريط طاطل ركد طاطل ركط طاطل رلد طاطل رلط طاطل رمد طاطل رمط طاطل رند طاطل رنط طاطل رسد طاطل رسط طاطل رعد طاطل رعط طاطل رفد طاطل رفط طاطل رصد طاطل رصط طاطل شد طاطل شط طاطل شيد طاطل شيط طاطل شكد طاطل شكط طاطل شلد طاطل شلط طاطل شمد طاطل شمط طاطل شند طاطل شنط طاطل شسد طاطل شسط طاطل شعد طاطل شف طاطل شفه طاطل شص طاطل شصه طاطل ت طاطل ته طاطل تي طاطل تيه طاطل تك طاطل تكه طاطل تل طاطل تله طاطل تم طاطل تمه طاطل تن طاطل تنه طاطل تس طاطل تسه طاطل تع طاطل تعه طاطل تف طاطل تفه طاطل تص طاطل تصه طاطل ث طاطل ثه طاطل ثي طاطل ثيه طاطل ثك طاطل ثكه طاطل ثل طاطل ثله طاطل ثم طاطل ثمه طاطل ثن طاطل ثنه طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تعد ايل ضعه ايل غشص ايل وغشصح ايل نزغظي ايل سدغشمط ايل قكحغذلط ايل قيزغغظسبغتلط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قصط يوش خ يوش غقيه يوش وغقكج يوش نزغخله يوش سدغعد يوش قكحغتسد يوش قيزغغظسبغقسد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Yüz Elli Derecelik Dokuzlu Müheymin Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!