ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 18.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
30 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Otuz Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٢٩
٢٣٣
٢٢٣
٢۴١
٢١٧
٢۴٩
٢٠٣
٢١۴
٢۴۶
٢٠٧
٢٢۶
٢٣٧
٢٢٠
٢۴۵
٢٣۴
٢٢۴
٢۴٢
٢١١
٢۵٠
٢٠۴
٢٣٠
٢١٨
٢۴٣
٢١٢
٢۵١
٢٠۵
٢٣١
٢٣۵
٢۴٧
٢٠٨
٢٢٧
٢٣٨
٢٢١
٢٣٩
٢١۵
٢٠٩
٢٢٨
٢٣٢
٢٢٢
٢۴٠
٢١۶
٢۴٨
٢۴۴
٢١٣
٢۵٢
٢٠۶
٢٢۵
٢٣۶
٢١٩
ATEŞ ŞEKLİ
٢۴۴
٢٠٩
٢١٨
٢۴٧
٢٣۴
٢١۴
٢٢٩
٢١٣
٢٢٨
٢۴٣
٢٠٨
٢٢۴
٢۴۶
٢٣٣
٢۵٢
٢٣٢
٢١٢
٢٢٧
٢۴٢
٢٠٧
٢٢٣
٢٠۶
٢٢٢
٢۵١
٢٣٨
٢١١
٢٢۶
٢۴١
٢٢۵
٢۴٠
٢٠۵
٢٢١
٢۵٠
٢٣٧
٢١٧
٢٣۶
٢١۶
٢٣١
٢٣٩
٢٠۴
٢٢٠
٢۴٩
٢١٩
٢۴٨
٢٣۵
٢١۵
٢٣٠
٢۴۵
٢٠٣
HAVA ŞEKLİ
٢١٩
٢٣۶
٢٢۵
٢٠۶
٢۵٢
٢١٣
٢۴۴
٢۴٨
٢١۶
٢۴٠
٢٢٢
٢٣٢
٢٢٨
٢٠٩
٢٣۵
٢٣١
٢٠۵
٢۵١
٢١٢
٢۴٣
٢١٨
٢١۵
٢٣٩
٢٢١
٢٣٨
٢٢٧
٢٠٨
٢۴٧
٢٣٠
٢٠۴
٢۵٠
٢١١
٢۴٢
٢٢۴
٢٣۴
٢۴۵
٢٢٠
٢٣٧
٢٢۶
٢٠٧
٢۴۶
٢١۴
٢٠٣
٢۴٩
٢١٧
٢۴١
٢٢٣
٢٣٣
٢٢٩
SU ŞEKLİ
٢٠٣
٢۴۵
٢٣٠
٢١۵
٢٣۵
٢۴٨
٢١٩
٢۴٩
٢٢٠
٢٠۴
٢٣٩
٢٣١
٢١۶
٢٣۶
٢١٧
٢٣٧
٢۵٠
٢٢١
٢٠۵
٢۴٠
٢٢۵
٢۴١
٢٢۶
٢١١
٢٣٨
٢۵١
٢٢٢
٢٠۶
٢٢٣
٢٠٧
٢۴٢
٢٢٧
٢١٢
٢٣٢
٢۵٢
٢٣٣
٢۴۶
٢٢۴
٢٠٨
٢۴٣
٢٢٨
٢١٣
٢٢٩
٢١۴
٢٣۴
٢۴٧
٢١٨
٢٠٩
٢۴۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
564
ثكج ايل
2
Kutup
613
ثعب ايل
3
Adil
1177
غقلو ايل
4
Vefk
4122
دغفا ايل
5
Mesaha
28854
كحغضيج ايل
6
Zabit
32976
لبغظله ايل
7
Gaye
65952
سهغظيا ايل
8
Asıl
40428576
مغغتكحغثله ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
564
رمح يوش
2
Kutup
613
رصز يوش
3
Adil
1177
ضسا يوش
4
Vefk
4122
جغضو يوش
5
Mesaha
28854
كحغثلح يوش
6
Zabit
32976
لبغخس يوش
7
Gaye
65952
سهغخلو يوش
8
Asıl
40428576
مغغتكحغرس يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
203
رج طاطل
2
204
رد طاطل
3
205
ره طاطل
4
206
رو طاطل
5
207
رز طاطل
6
208
رح طاطل
7
209
رط طاطل
8
211
ريا طاطل
9
212
ريب طاطل
10
213
ريج طاطل
11
214
ريد طاطل
12
215
ريه طاطل
13
216
ريو طاطل
14
217
ريز طاطل
15
218
ريح طاطل
16
219
ريط طاطل
17
220
رك طاطل
18
221
ركا طاطل
19
222
ركب طاطل
20
223
ركج طاطل
21
224
ركد طاطل
22
225
ركه طاطل
23
226
ركو طاطل
24
227
ركز طاطل
25
228
ركح طاطل
26
229
ركط طاطل
27
230
رل طاطل
28
231
رلا طاطل
29
232
رلب طاطل
30
233
رلج طاطل
31
234
رلد طاطل
32
235
رله طاطل
33
236
رلو طاطل
34
237
رلز طاطل
35
238
رلح طاطل
36
239
رلط طاطل
37
240
رم طاطل
38
241
رما طاطل
39
242
رمب طاطل
40
243
رمج طاطل
41
244
رمد طاطل
42
245
رمه طاطل
43
246
رمو طاطل
44
247
رمز طاطل
45
248
رمح طاطل
46
249
رمط طاطل
47
250
رن طاطل
48
251
رنا طاطل
49
252
رنب طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 7li vefkin tarh adedi olan 168 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل ركا طاطل ركب طاطل ركج طاطل ركد طاطل ركه طاطل ركو طاطل ركز طاطل ركح طاطل ركط طاطل رل طاطل رلا طاطل رلب طاطل رلج طاطل رلد طاطل رله طاطل رلو طاطل رلز طاطل رلح طاطل رلط طاطل رم طاطل رما طاطل رمب طاطل رمج طاطل رمد طاطل رمه طاطل رمو طاطل رمز طاطل رمح طاطل رمط طاطل رن طاطل رنا طاطل رنب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثكج ايل ثعب ايل غقلو ايل دغفا ايل كحغضيج ايل لبغظله ايل سهغظيا ايل مغغتكحغثله ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رمح يوش رصز يوش ضسا يوش جغضو يوش كحغثلح يوش لبغخس يوش سهغخلو يوش مغغتكحغرس يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!