ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Zülcelâli Velikrâm
1100
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Zülcelâli Velikrâm Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١۴۴
١۵٢
١٢٧
١٣۵
١۶۵
١۵٧
١١۴
١٠۶
١۶٠
١۶٨
١١١
١١٩
١۴٩
١۴١
١٣٠
١٢٢
١٣٣
١٢۵
١۴۶
١٣٨
١١٢
١٢٠
١۵٩
١۶٧
١١٧
١٠٩
١۶٢
١۵۴
١٢٨
١٣۶
١۴٣
١۵١
١١٠
١١٨
١۶١
١۶٩
١٣١
١٢٣
١۴٨
١۴٠
١٢۶
١٣۴
١۴۵
١۵٣
١١۵
١٠٧
١۶۴
١۵۶
١۶٣
١۵۵
١١۶
١٠٨
١۴٢
١۵٠
١٢٩
١٣٧
١۴٧
١٣٩
١٣٢
١٢۴
١۵٨
١۶۶
١١٣
١٢١
ATEŞ ŞEKLİ
١۴٧
١۶٣
١٢۶
١١٠
١١٧
١٣٣
١۶٠
١۴۴
١٣٩
١۵۵
١٣۴
١١٨
١٠٩
١٢۵
١۶٨
١۵٢
١٣٢
١١۶
١۴۵
١۶١
١۶٢
١۴۶
١١١
١٢٧
١٢۴
١٠٨
١۵٣
١۶٩
١۵۴
١٣٨
١١٩
١٣۵
١۵٨
١۴٢
١١۵
١٣١
١٢٨
١١٢
١۴٩
١۶۵
١۶۶
١۵٠
١٠٧
١٢٣
١٣۶
١٢٠
١۴١
١۵٧
١١٣
١٢٩
١۶۴
١۴٨
١۴٣
١۵٩
١٣٠
١١۴
١٢١
١٣٧
١۵۶
١۴٠
١۵١
١۶٧
١٢٢
١٠۶
HAVA ŞEKLİ
١٢١
١١٣
١۶۶
١۵٨
١٢۴
١٣٢
١٣٩
١۴٧
١٣٧
١٢٩
١۵٠
١۴٢
١٠٨
١١۶
١۵۵
١۶٣
١۵۶
١۶۴
١٠٧
١١۵
١۵٣
١۴۵
١٣۴
١٢۶
١۴٠
١۴٨
١٢٣
١٣١
١۶٩
١۶١
١١٨
١١٠
١۵١
١۴٣
١٣۶
١٢٨
١۵۴
١۶٢
١٠٩
١١٧
١۶٧
١۵٩
١٢٠
١١٢
١٣٨
١۴۶
١٢۵
١٣٣
١٢٢
١٣٠
١۴١
١۴٩
١١٩
١١١
١۶٨
١۶٠
١٠۶
١١۴
١۵٧
١۶۵
١٣۵
١٢٧
١۵٢
١۴۴
SU ŞEKLİ
١٠۶
١٢٢
١۶٧
١۵١
١۴٠
١۵۶
١٣٧
١٢١
١١۴
١٣٠
١۵٩
١۴٣
١۴٨
١۶۴
١٢٩
١١٣
١۵٧
١۴١
١٢٠
١٣۶
١٢٣
١٠٧
١۵٠
١۶۶
١۶۵
١۴٩
١١٢
١٢٨
١٣١
١١۵
١۴٢
١۵٨
١٣۵
١١٩
١٣٨
١۵۴
١۶٩
١۵٣
١٠٨
١٢۴
١٢٧
١١١
١۴۶
١۶٢
١۶١
١۴۵
١١۶
١٣٢
١۵٢
١۶٨
١٢۵
١٠٩
١١٨
١٣۴
١۵۵
١٣٩
١۴۴
١۶٠
١٣٣
١١٧
١١٠
١٢۶
١۶٣
١۴٧
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
467
تكو ايل
2
Kutup
530
تفط ايل
3
Adil
997
ظنو ايل
4
Vefk
3988
جغظمز ايل
5
Mesaha
31904
لاغضسج ايل
6
Zabit
35892
لهغضنا ايل
7
Gaye
71784
عاغذمج ايل
8
Asıl
38045520
لحغغمهغتعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
467
قنا يوش
2
Kutup
530
ريد يوش
3
Adil
997
خفا يوش
4
Vefk
3988
جغخعب يوش
5
Mesaha
31904
لاغثفح يوش
6
Zabit
35892
لهغثعو يوش
7
Gaye
71784
عاغتسح يوش
8
Asıl
38045520
لحغغمهغرد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
106
قو طاطل
2
107
قز طاطل
3
108
قح طاطل
4
109
قط طاطل
5
110
قي طاطل
6
111
قيا طاطل
7
112
قيب طاطل
8
113
قيج طاطل
9
114
قيد طاطل
10
115
قيه طاطل
11
116
قيو طاطل
12
117
قيز طاطل
13
118
قيح طاطل
14
119
قيط طاطل
15
120
قك طاطل
16
121
قكا طاطل
17
122
قكب طاطل
18
123
قكج طاطل
19
124
قكد طاطل
20
125
قكه طاطل
21
126
قكو طاطل
22
127
قكز طاطل
23
128
قكح طاطل
24
129
قكط طاطل
25
130
قل طاطل
26
131
قلا طاطل
27
132
قلب طاطل
28
133
قلج طاطل
29
134
قلد طاطل
30
135
قله طاطل
31
136
قلو طاطل
32
137
قلز طاطل
33
138
قلح طاطل
34
139
قلط طاطل
35
140
قم طاطل
36
141
قما طاطل
37
142
قمب طاطل
38
143
قمج طاطل
39
144
قمد طاطل
40
145
قمه طاطل
41
146
قمو طاطل
42
147
قمز طاطل
43
148
قمح طاطل
44
149
قمط طاطل
45
150
قن طاطل
46
151
قنا طاطل
47
152
قنب طاطل
48
153
قنج طاطل
49
154
قند طاطل
50
155
قنه طاطل
51
156
قنو طاطل
52
157
قنز طاطل
53
158
قنح طاطل
54
159
قنط طاطل
55
160
قس طاطل
56
161
قسا طاطل
57
162
قسب طاطل
58
163
قسج طاطل
59
164
قسد طاطل
60
165
قسه طاطل
61
166
قسو طاطل
62
167
قسز طاطل
63
168
قسح طاطل
64
169
قسط طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تكو ايل تفط ايل ظنو ايل جغظمز ايل لاغضسج ايل لهغضنا ايل عاغذمج ايل لحغغمهغتعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قنا يوش ريد يوش خفا يوش جغخعب يوش لاغثفح يوش لهغثعو يوش عاغتسح يوش لحغغمهغرد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Zülcelâli Velikrâm Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!