ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Veliyy
56
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Veliyy Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٨۴
٩٢
۶۶
٧۴
١٠۵
٩٧
۵٣
۴۵
١٠٠
١٠٨
۵٠
۵٨
٨٩
٨١
۶٩
۶١
٧٢
۶۴
٨۶
٧٨
۵١
۵٩
٩٩
١٠٧
۵۶
۴٨
١٠٢
٩۴
۶٧
٧۵
٨٣
٩١
۴٩
۵٧
١٠١
١٠٩
٧٠
۶٢
٨٨
٨٠
۶۵
٧٣
٨۵
٩٣
۵۴
۴۶
١٠۴
٩۶
١٠٣
٩۵
۵۵
۴٧
٨٢
٩٠
۶٨
٧۶
٨٧
٧٩
٧١
۶٣
٩٨
١٠۶
۵٢
۶٠
ATEŞ ŞEKLİ
٨٧
١٠٣
۶۵
۴٩
۵۶
٧٢
١٠٠
٨۴
٧٩
٩۵
٧٣
۵٧
۴٨
۶۴
١٠٨
٩٢
٧١
۵۵
٨۵
١٠١
١٠٢
٨۶
۵٠
۶۶
۶٣
۴٧
٩٣
١٠٩
٩۴
٧٨
۵٨
٧۴
٩٨
٨٢
۵۴
٧٠
۶٧
۵١
٨٩
١٠۵
١٠۶
٩٠
۴۶
۶٢
٧۵
۵٩
٨١
٩٧
۵٢
۶٨
١٠۴
٨٨
٨٣
٩٩
۶٩
۵٣
۶٠
٧۶
٩۶
٨٠
٩١
١٠٧
۶١
۴۵
HAVA ŞEKLİ
۶٠
۵٢
١٠۶
٩٨
۶٣
٧١
٧٩
٨٧
٧۶
۶٨
٩٠
٨٢
۴٧
۵۵
٩۵
١٠٣
٩۶
١٠۴
۴۶
۵۴
٩٣
٨۵
٧٣
۶۵
٨٠
٨٨
۶٢
٧٠
١٠٩
١٠١
۵٧
۴٩
٩١
٨٣
٧۵
۶٧
٩۴
١٠٢
۴٨
۵۶
١٠٧
٩٩
۵٩
۵١
٧٨
٨۶
۶۴
٧٢
۶١
۶٩
٨١
٨٩
۵٨
۵٠
١٠٨
١٠٠
۴۵
۵٣
٩٧
١٠۵
٧۴
۶۶
٩٢
٨۴
SU ŞEKLİ
۴۵
۶١
١٠٧
٩١
٨٠
٩۶
٧۶
۶٠
۵٣
۶٩
٩٩
٨٣
٨٨
١٠۴
۶٨
۵٢
٩٧
٨١
۵٩
٧۵
۶٢
۴۶
٩٠
١٠۶
١٠۵
٨٩
۵١
۶٧
٧٠
۵۴
٨٢
٩٨
٧۴
۵٨
٧٨
٩۴
١٠٩
٩٣
۴٧
۶٣
۶۶
۵٠
٨۶
١٠٢
١٠١
٨۵
۵۵
٧١
٩٢
١٠٨
۶۴
۴٨
۵٧
٧٣
٩۵
٧٩
٨۴
١٠٠
٧٢
۵۶
۴٩
۶۵
١٠٣
٨٧
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
406
شسه ايل
2
Kutup
470
تكط ايل
3
Adil
876
ضله ايل
4
Vefk
3504
جغتسج ايل
5
Mesaha
28032
كزغظصا ايل
6
Zabit
31536
لاغتصه ايل
7
Gaye
63072
سجغلا ايل
8
Asıl
29643840
كطغغخمجغذصط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
406
ص يوش
2
Kutup
470
قند يوش
3
Adil
876
ثس يوش
4
Vefk
3504
جغقفح يوش
5
Mesaha
28032
كزغذيو يوش
6
Zabit
31536
لاغرك يوش
7
Gaye
63072
سبغذنو يوش
8
Asıl
29643840
كطغغخمجغثكد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
45
مه طاطل
2
46
مو طاطل
3
47
مز طاطل
4
48
مح طاطل
5
49
مط طاطل
6
50
ن طاطل
7
51
نا طاطل
8
52
نب طاطل
9
53
نج طاطل
10
54
ند طاطل
11
55
نه طاطل
12
56
نو طاطل
13
57
نز طاطل
14
58
نح طاطل
15
59
نط طاطل
16
60
س طاطل
17
61
سا طاطل
18
62
سب طاطل
19
63
سج طاطل
20
64
سد طاطل
21
65
سه طاطل
22
66
سو طاطل
23
67
سز طاطل
24
68
سح طاطل
25
69
سط طاطل
26
70
ع طاطل
27
71
عا طاطل
28
72
عب طاطل
29
73
عج طاطل
30
74
عد طاطل
31
75
عه طاطل
32
76
عو طاطل
33
78
عح طاطل
34
79
عط طاطل
35
80
ف طاطل
36
81
فا طاطل
37
82
فب طاطل
38
83
فج طاطل
39
84
فد طاطل
40
85
فه طاطل
41
86
فو طاطل
42
87
فز طاطل
43
88
فح طاطل
44
89
فط طاطل
45
90
ص طاطل
46
91
صا طاطل
47
92
صب طاطل
48
93
صج طاطل
49
94
صد طاطل
50
95
صه طاطل
51
96
صو طاطل
52
97
صز طاطل
53
98
صح طاطل
54
99
صط طاطل
55
100
ق طاطل
56
101
قا طاطل
57
102
قب طاطل
58
103
قج طاطل
59
104
قد طاطل
60
105
قه طاطل
61
106
قو طاطل
62
107
قز طاطل
63
108
قح طاطل
64
109
قط طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 56 olan asıl adet, 616 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 616 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شسه ايل تكط ايل ضله ايل جغتسج ايل كزغظصا ايل لاغتصه ايل سجغلا ايل كطغغخمجغذصط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ص يوش قند يوش ثس يوش جغقفح يوش كزغذيو يوش لاغرك يوش سبغذنو يوش كطغغخمجغثكد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Veliyy Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!