ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Vâsi
137
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Vâsi Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٩۵
٢٠٣
١٧٨
١٨۶
٢١۶
٢٠٨
١۶۵
١۵۶
٢١١
٢١٩
١۶١
١٧٠
٢٠٠
١٩٢
١٨١
١٧٣
١٨۴
١٧۶
١٩٧
١٨٩
١۶٢
١٧١
٢١٠
٢١٨
١۶٨
١۵٩
٢١٣
٢٠۵
١٧٩
١٨٧
١٩۴
٢٠٢
١۶٠
١۶٩
٢١٢
٢٢٠
١٨٢
١٧۴
١٩٩
١٩١
١٧٧
١٨۵
١٩۶
٢٠۴
١۶۶
١۵٧
٢١۵
٢٠٧
٢١۴
٢٠۶
١۶٧
١۵٨
١٩٣
٢٠١
١٨٠
١٨٨
١٩٨
١٩٠
١٨٣
١٧۵
٢٠٩
٢١٧
١۶٣
١٧٢
ATEŞ ŞEKLİ
١٩٨
٢١۴
١٧٧
١۶٠
١۶٨
١٨۴
٢١١
١٩۵
١٩٠
٢٠۶
١٨۵
١۶٩
١۵٩
١٧۶
٢١٩
٢٠٣
١٨٣
١۶٧
١٩۶
٢١٢
٢١٣
١٩٧
١۶١
١٧٨
١٧۵
١۵٨
٢٠۴
٢٢٠
٢٠۵
١٨٩
١٧٠
١٨۶
٢٠٩
١٩٣
١۶۶
١٨٢
١٧٩
١۶٢
٢٠٠
٢١۶
٢١٧
٢٠١
١۵٧
١٧۴
١٨٧
١٧١
١٩٢
٢٠٨
١۶٣
١٨٠
٢١۵
١٩٩
١٩۴
٢١٠
١٨١
١۶۵
١٧٢
١٨٨
٢٠٧
١٩١
٢٠٢
٢١٨
١٧٣
١۵۶
HAVA ŞEKLİ
١٧٢
١۶٣
٢١٧
٢٠٩
١٧۵
١٨٣
١٩٠
١٩٨
١٨٨
١٨٠
٢٠١
١٩٣
١۵٨
١۶٧
٢٠۶
٢١۴
٢٠٧
٢١۵
١۵٧
١۶۶
٢٠۴
١٩۶
١٨۵
١٧٧
١٩١
١٩٩
١٧۴
١٨٢
٢٢٠
٢١٢
١۶٩
١۶٠
٢٠٢
١٩۴
١٨٧
١٧٩
٢٠۵
٢١٣
١۵٩
١۶٨
٢١٨
٢١٠
١٧١
١۶٢
١٨٩
١٩٧
١٧۶
١٨۴
١٧٣
١٨١
١٩٢
٢٠٠
١٧٠
١۶١
٢١٩
٢١١
١۵۶
١۶۵
٢٠٨
٢١۶
١٨۶
١٧٨
٢٠٣
١٩۵
SU ŞEKLİ
١۵۶
١٧٣
٢١٨
٢٠٢
١٩١
٢٠٧
١٨٨
١٧٢
١۶۵
١٨١
٢١٠
١٩۴
١٩٩
٢١۵
١٨٠
١۶٣
٢٠٨
١٩٢
١٧١
١٨٧
١٧۴
١۵٧
٢٠١
٢١٧
٢١۶
٢٠٠
١۶٢
١٧٩
١٨٢
١۶۶
١٩٣
٢٠٩
١٨۶
١٧٠
١٨٩
٢٠۵
٢٢٠
٢٠۴
١۵٨
١٧۵
١٧٨
١۶١
١٩٧
٢١٣
٢١٢
١٩۶
١۶٧
١٨٣
٢٠٣
٢١٩
١٧۶
١۵٩
١۶٩
١٨۵
٢٠۶
١٩٠
١٩۵
٢١١
١٨۴
١۶٨
١۶٠
١٧٧
٢١۴
١٩٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
517
تعو ايل
2
Kutup
581
ثم ايل
3
Adil
1098
غنز ايل
4
Vefk
4395
دغشند ايل
5
Mesaha
35160
لهغقيط ايل
6
Zabit
39555
لطغثيد ايل
7
Gaye
79110
عطغسط ايل
8
Asıl
45962910
مهغغظسبغضسط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
517
را يوش
2
Kutup
581
رسه يوش
3
Adil
1098
ذفب يوش
4
Vefk
4395
دغعط يوش
5
Mesaha
35160
لدغضمد يوش
6
Zabit
39555
لطغرلط يوش
7
Gaye
79110
عحغذصد يوش
8
Asıl
45962910
مهغغظسبغثصد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
156
قنو طاطل
2
157
قنز طاطل
3
158
قنح طاطل
4
159
قنط طاطل
5
160
قس طاطل
6
161
قسا طاطل
7
162
قسب طاطل
8
163
قسج طاطل
9
165
قسه طاطل
10
166
قسو طاطل
11
167
قسز طاطل
12
168
قسح طاطل
13
169
قسط طاطل
14
170
قع طاطل
15
171
قعا طاطل
16
172
قعب طاطل
17
173
قعج طاطل
18
174
قعد طاطل
19
175
قعه طاطل
20
176
قعو طاطل
21
177
قعز طاطل
22
178
قعح طاطل
23
179
قعط طاطل
24
180
قف طاطل
25
181
قفا طاطل
26
182
قفب طاطل
27
183
قفج طاطل
28
184
قفد طاطل
29
185
قفه طاطل
30
186
قفو طاطل
31
187
قفز طاطل
32
188
قفح طاطل
33
189
قفط طاطل
34
190
قص طاطل
35
191
قصا طاطل
36
192
قصب طاطل
37
193
قصج طاطل
38
194
قصد طاطل
39
195
قصه طاطل
40
196
قصو طاطل
41
197
قصز طاطل
42
198
قصح طاطل
43
199
قصط طاطل
44
200
ر طاطل
45
201
را طاطل
46
202
رب طاطل
47
203
رج طاطل
48
204
رد طاطل
49
205
ره طاطل
50
206
رو طاطل
51
207
رز طاطل
52
208
رح طاطل
53
209
رط طاطل
54
210
ري طاطل
55
211
ريا طاطل
56
212
ريب طاطل
57
213
ريج طاطل
58
214
ريد طاطل
59
215
ريه طاطل
60
216
ريو طاطل
61
217
ريز طاطل
62
218
ريح طاطل
63
219
ريط طاطل
64
220
رك طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 137 olan asıl adet, 1507 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1507 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تعو ايل ثم ايل غنز ايل دغشند ايل لهغقيط ايل لطغثيد ايل عطغسط ايل مهغغظسبغضسط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ را يوش رسه يوش ذفب يوش دغعط يوش لدغضمد يوش لطغرلط يوش عحغذصد يوش مهغغظسبغثصد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Vâsi Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!