ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Vâris
707
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Vâris Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٩۵
١٠٣
٧٨
٨۶
١١۶
١٠٨
۶۵
۵۶
١١١
١١٩
۶١
٧٠
١٠٠
٩٢
٨١
٧٣
٨۴
٧۶
٩٧
٨٩
۶٢
٧١
١١٠
١١٨
۶٨
۵٩
١١٣
١٠۵
٧٩
٨٧
٩۴
١٠٢
۶٠
۶٩
١١٢
١٢٠
٨٢
٧۴
٩٩
٩١
٧٧
٨۵
٩۶
١٠۴
۶۶
۵٧
١١۵
١٠٧
١١۴
١٠۶
۶٧
۵٨
٩٣
١٠١
٨٠
٨٨
٩٨
٩٠
٨٣
٧۵
١٠٩
١١٧
۶٣
٧٢
ATEŞ ŞEKLİ
٩٨
١١۴
٧٧
۶٠
۶٨
٨۴
١١١
٩۵
٩٠
١٠۶
٨۵
۶٩
۵٩
٧۶
١١٩
١٠٣
٨٣
۶٧
٩۶
١١٢
١١٣
٩٧
۶١
٧٨
٧۵
۵٨
١٠۴
١٢٠
١٠۵
٨٩
٧٠
٨۶
١٠٩
٩٣
۶۶
٨٢
٧٩
۶٢
١٠٠
١١۶
١١٧
١٠١
۵٧
٧۴
٨٧
٧١
٩٢
١٠٨
۶٣
٨٠
١١۵
٩٩
٩۴
١١٠
٨١
۶۵
٧٢
٨٨
١٠٧
٩١
١٠٢
١١٨
٧٣
۵۶
HAVA ŞEKLİ
٧٢
۶٣
١١٧
١٠٩
٧۵
٨٣
٩٠
٩٨
٨٨
٨٠
١٠١
٩٣
۵٨
۶٧
١٠۶
١١۴
١٠٧
١١۵
۵٧
۶۶
١٠۴
٩۶
٨۵
٧٧
٩١
٩٩
٧۴
٨٢
١٢٠
١١٢
۶٩
۶٠
١٠٢
٩۴
٨٧
٧٩
١٠۵
١١٣
۵٩
۶٨
١١٨
١١٠
٧١
۶٢
٨٩
٩٧
٧۶
٨۴
٧٣
٨١
٩٢
١٠٠
٧٠
۶١
١١٩
١١١
۵۶
۶۵
١٠٨
١١۶
٨۶
٧٨
١٠٣
٩۵
SU ŞEKLİ
۵۶
٧٣
١١٨
١٠٢
٩١
١٠٧
٨٨
٧٢
۶۵
٨١
١١٠
٩۴
٩٩
١١۵
٨٠
۶٣
١٠٨
٩٢
٧١
٨٧
٧۴
۵٧
١٠١
١١٧
١١۶
١٠٠
۶٢
٧٩
٨٢
۶۶
٩٣
١٠٩
٨۶
٧٠
٨٩
١٠۵
١٢٠
١٠۴
۵٨
٧۵
٧٨
۶١
٩٧
١١٣
١١٢
٩۶
۶٧
٨٣
١٠٣
١١٩
٧۶
۵٩
۶٩
٨۵
١٠۶
٩٠
٩۵
١١١
٨۴
۶٨
۶٠
٧٧
١١۴
٩٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
417
شعو ايل
2
Kutup
481
تم ايل
3
Adil
898
ضنز ايل
4
Vefk
3595
جغثند ايل
5
Mesaha
28760
كحغذيط ايل
6
Zabit
32355
لبغشيد ايل
7
Gaye
64710
سدغخسط ايل
8
Asıl
31125510
لاغغقكهغتسط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
417
قا يوش
2
Kutup
481
قسه يوش
3
Adil
898
ثفب يوش
4
Vefk
3595
جغرعط يوش
5
Mesaha
28760
كحغتمد يوش
6
Zabit
32355
لبغلط يوش
7
Gaye
64710
سدغشصد يوش
8
Asıl
31125510
لاغغقكهغقصد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
56
نو طاطل
2
57
نز طاطل
3
58
نح طاطل
4
59
نط طاطل
5
60
س طاطل
6
61
سا طاطل
7
62
سب طاطل
8
63
سج طاطل
9
65
سه طاطل
10
66
سو طاطل
11
67
سز طاطل
12
68
سح طاطل
13
69
سط طاطل
14
70
ع طاطل
15
71
عا طاطل
16
72
عب طاطل
17
73
عج طاطل
18
74
عد طاطل
19
75
عه طاطل
20
76
عو طاطل
21
77
عز طاطل
22
78
عح طاطل
23
79
عط طاطل
24
80
ف طاطل
25
81
فا طاطل
26
82
فب طاطل
27
83
فج طاطل
28
84
فد طاطل
29
85
فه طاطل
30
86
فو طاطل
31
87
فز طاطل
32
88
فح طاطل
33
89
فط طاطل
34
90
ص طاطل
35
91
صا طاطل
36
92
صب طاطل
37
93
صج طاطل
38
94
صد طاطل
39
95
صه طاطل
40
96
صو طاطل
41
97
صز طاطل
42
98
صح طاطل
43
99
صط طاطل
44
100
ق طاطل
45
101
قا طاطل
46
102
قب طاطل
47
103
قج طاطل
48
104
قد طاطل
49
105
قه طاطل
50
106
قو طاطل
51
107
قز طاطل
52
108
قح طاطل
53
109
قط طاطل
54
110
قي طاطل
55
111
قيا طاطل
56
112
قيب طاطل
57
113
قيج طاطل
58
114
قيد طاطل
59
115
قيه طاطل
60
116
قيو طاطل
61
117
قيز طاطل
62
118
قيح طاطل
63
119
قيط طاطل
64
120
قك طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شعو ايل تم ايل ضنز ايل جغثند ايل كحغذيط ايل لبغشيد ايل سدغخسط ايل لاغغقكهغتسط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قا يوش قسه يوش ثفب يوش جغرعط يوش كحغتمد يوش لبغلط يوش سدغشصد يوش لاغغقكهغقصد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Vâris Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!