ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Vâlî
47
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Vâlî Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٧١
٧٩
۵۴
۶٢
٩٣
٨۴
۴١
٣٣
٨٧
٩۶
٣٨
۴۶
٧۶
۶٨
۵٧
۴٩
۶٠
۵٢
٧٣
۶۵
٣٩
۴٧
٨۶
٩۵
۴۴
٣۶
٩٠
٨١
۵۵
۶٣
٧٠
٧٨
٣٧
۴۵
٨٨
٩٧
۵٨
۵٠
٧۵
۶٧
۵٣
۶١
٧٢
٨٠
۴٢
٣۴
٩٢
٨٣
٩١
٨٢
۴٣
٣۵
۶٩
٧٧
۵۶
۶۴
٧۴
۶۶
۵٩
۵١
٨۵
٩۴
۴٠
۴٨
ATEŞ ŞEKLİ
٧۴
٩١
۵٣
٣٧
۴۴
۶٠
٨٧
٧١
۶۶
٨٢
۶١
۴۵
٣۶
۵٢
٩۶
٧٩
۵٩
۴٣
٧٢
٨٨
٩٠
٧٣
٣٨
۵۴
۵١
٣۵
٨٠
٩٧
٨١
۶۵
۴۶
۶٢
٨۵
۶٩
۴٢
۵٨
۵۵
٣٩
٧۶
٩٣
٩۴
٧٧
٣۴
۵٠
۶٣
۴٧
۶٨
٨۴
۴٠
۵۶
٩٢
٧۵
٧٠
٨۶
۵٧
۴١
۴٨
۶۴
٨٣
۶٧
٧٨
٩۵
۴٩
٣٣
HAVA ŞEKLİ
۴٨
۴٠
٩۴
٨۵
۵١
۵٩
۶۶
٧۴
۶۴
۵۶
٧٧
۶٩
٣۵
۴٣
٨٢
٩١
٨٣
٩٢
٣۴
۴٢
٨٠
٧٢
۶١
۵٣
۶٧
٧۵
۵٠
۵٨
٩٧
٨٨
۴۵
٣٧
٧٨
٧٠
۶٣
۵۵
٨١
٩٠
٣۶
۴۴
٩۵
٨۶
۴٧
٣٩
۶۵
٧٣
۵٢
۶٠
۴٩
۵٧
۶٨
٧۶
۴۶
٣٨
٩۶
٨٧
٣٣
۴١
٨۴
٩٣
۶٢
۵۴
٧٩
٧١
SU ŞEKLİ
٣٣
۴٩
٩۵
٧٨
۶٧
٨٣
۶۴
۴٨
۴١
۵٧
٨۶
٧٠
٧۵
٩٢
۵۶
۴٠
٨۴
۶٨
۴٧
۶٣
۵٠
٣۴
٧٧
٩۴
٩٣
٧۶
٣٩
۵۵
۵٨
۴٢
۶٩
٨۵
۶٢
۴۶
۶۵
٨١
٩٧
٨٠
٣۵
۵١
۵۴
٣٨
٧٣
٩٠
٨٨
٧٢
۴٣
۵٩
٧٩
٩۶
۵٢
٣۶
۴۵
۶١
٨٢
۶۶
٧١
٨٧
۶٠
۴۴
٣٧
۵٣
٩١
٧۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
394
شنج ايل
2
Kutup
458
تيز ايل
3
Adil
852
ضيا ايل
4
Vefk
3405
جغشسد ايل
5
Mesaha
27240
كزغقصط ايل
6
Zabit
30645
لغخد ايل
7
Gaye
61290
ساغرمط ايل
8
Asıl
28070820
كحغغعغذعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
394
عح يوش
2
Kutup
458
قمب يوش
3
Adil
852
ثلو يوش
4
Vefk
3405
جغفط يوش
5
Mesaha
27240
كوغظكد يوش
6
Zabit
30645
لغشكط يوش
7
Gaye
61290
سغظعد يوش
8
Asıl
28070820
كحغغعغثد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
33
لج طاطل
2
34
لد طاطل
3
35
له طاطل
4
36
لو طاطل
5
37
لز طاطل
6
38
لح طاطل
7
39
لط طاطل
8
40
م طاطل
9
41
ما طاطل
10
42
مب طاطل
11
43
مج طاطل
12
44
مد طاطل
13
45
مه طاطل
14
46
مو طاطل
15
47
مز طاطل
16
48
مح طاطل
17
49
مط طاطل
18
50
ن طاطل
19
51
نا طاطل
20
52
نب طاطل
21
53
نج طاطل
22
54
ند طاطل
23
55
نه طاطل
24
56
نو طاطل
25
57
نز طاطل
26
58
نح طاطل
27
59
نط طاطل
28
60
س طاطل
29
61
سا طاطل
30
62
سب طاطل
31
63
سج طاطل
32
64
سد طاطل
33
65
سه طاطل
34
66
سو طاطل
35
67
سز طاطل
36
68
سح طاطل
37
69
سط طاطل
38
70
ع طاطل
39
71
عا طاطل
40
72
عب طاطل
41
73
عج طاطل
42
74
عد طاطل
43
75
عه طاطل
44
76
عو طاطل
45
77
عز طاطل
46
78
عح طاطل
47
79
عط طاطل
48
80
ف طاطل
49
81
فا طاطل
50
82
فب طاطل
51
83
فج طاطل
52
84
فد طاطل
53
85
فه طاطل
54
86
فو طاطل
55
87
فز طاطل
56
88
فح طاطل
57
90
ص طاطل
58
91
صا طاطل
59
92
صب طاطل
60
93
صج طاطل
61
94
صد طاطل
62
95
صه طاطل
63
96
صو طاطل
64
97
صز طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 47 olan asıl adet, 517 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 517 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شنج ايل تيز ايل ضيا ايل جغشسد ايل كزغقصط ايل لغخد ايل ساغرمط ايل كحغغعغذعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ عح يوش قمب يوش ثلو يوش جغفط يوش كوغظكد يوش لغشكط يوش سغظعد يوش كحغغعغثد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Vâlî Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!