ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Vâcid
14
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Vâcid Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۴۵
۵٣
٢٨
٣۶
۶۶
۵٨
١۵
٧
۶١
۶٩
١٢
٢٠
۵٠
۴٢
٣١
٢٣
٣۴
٢۶
۴٧
٣٩
١٣
٢١
۶٠
۶٨
١٨
١٠
۶٣
۵۵
٢٩
٣٧
۴۴
۵٢
١١
١٩
۶٢
٧٠
٣٢
٢۴
۴٩
۴١
٢٧
٣۵
۴۶
۵۴
١۶
٨
۶۵
۵٧
۶۴
۵۶
١٧
٩
۴٣
۵١
٣٠
٣٨
۴٨
۴٠
٣٣
٢۵
۵٩
۶٧
١۴
٢٢
ATEŞ ŞEKLİ
۴٨
۶۴
٢٧
١١
١٨
٣۴
۶١
۴۵
۴٠
۵۶
٣۵
١٩
١٠
٢۶
۶٩
۵٣
٣٣
١٧
۴۶
۶٢
۶٣
۴٧
١٢
٢٨
٢۵
٩
۵۴
٧٠
۵۵
٣٩
٢٠
٣۶
۵٩
۴٣
١۶
٣٢
٢٩
١٣
۵٠
۶۶
۶٧
۵١
٨
٢۴
٣٧
٢١
۴٢
۵٨
١۴
٣٠
۶۵
۴٩
۴۴
۶٠
٣١
١۵
٢٢
٣٨
۵٧
۴١
۵٢
۶٨
٢٣
٧
HAVA ŞEKLİ
٢٢
١۴
۶٧
۵٩
٢۵
٣٣
۴٠
۴٨
٣٨
٣٠
۵١
۴٣
٩
١٧
۵۶
۶۴
۵٧
۶۵
٨
١۶
۵۴
۴۶
٣۵
٢٧
۴١
۴٩
٢۴
٣٢
٧٠
۶٢
١٩
١١
۵٢
۴۴
٣٧
٢٩
۵۵
۶٣
١٠
١٨
۶٨
۶٠
٢١
١٣
٣٩
۴٧
٢۶
٣۴
٢٣
٣١
۴٢
۵٠
٢٠
١٢
۶٩
۶١
٧
١۵
۵٨
۶۶
٣۶
٢٨
۵٣
۴۵
SU ŞEKLİ
٧
٢٣
۶٨
۵٢
۴١
۵٧
٣٨
٢٢
١۵
٣١
۶٠
۴۴
۴٩
۶۵
٣٠
١۴
۵٨
۴٢
٢١
٣٧
٢۴
٨
۵١
۶٧
۶۶
۵٠
١٣
٢٩
٣٢
١۶
۴٣
۵٩
٣۶
٢٠
٣٩
۵۵
٧٠
۵۴
٩
٢۵
٢٨
١٢
۴٧
۶٣
۶٢
۴۶
١٧
٣٣
۵٣
۶٩
٢۶
١٠
١٩
٣۵
۵۶
۴٠
۴۵
۶١
٣۴
١٨
١١
٢٧
۶۴
۴٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
368
شكز ايل
2
Kutup
431
شص ايل
3
Adil
799
ذنح ايل
4
Vefk
3196
جغقنه ايل
5
Mesaha
25568
كهغثكز ايل
6
Zabit
28764
كحغذكج ايل
7
Gaye
57528
نزغتفز ايل
8
Asıl
24794568
كدغغذصدغثكز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
368
نب يوش
2
Kutup
431
قيه يوش
3
Adil
799
تفج يوش
4
Vefk
3196
بغضف يوش
5
Mesaha
25568
كهغرنب يوش
6
Zabit
28764
كحغتمح يوش
7
Gaye
57528
نزغريب يوش
8
Asıl
24794568
كدغغذصدغرنب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
7
ز طاطل
2
8
ح طاطل
3
9
ط طاطل
4
10
ي طاطل
5
11
يا طاطل
6
12
يب طاطل
7
13
يج طاطل
8
14
يد طاطل
9
15
يه طاطل
10
16
يو طاطل
11
17
يز طاطل
12
18
يح طاطل
13
19
يط طاطل
14
20
ك طاطل
15
21
كا طاطل
16
22
كب طاطل
17
23
كج طاطل
18
24
كد طاطل
19
25
كه طاطل
20
26
كو طاطل
21
27
كز طاطل
22
28
كح طاطل
23
29
كط طاطل
24
30
ل طاطل
25
31
لا طاطل
26
32
لب طاطل
27
33
لج طاطل
28
34
لد طاطل
29
35
له طاطل
30
36
لو طاطل
31
37
لز طاطل
32
38
لح طاطل
33
39
لط طاطل
34
40
م طاطل
35
41
ما طاطل
36
42
مب طاطل
37
43
مج طاطل
38
44
مد طاطل
39
45
مه طاطل
40
46
مو طاطل
41
47
مز طاطل
42
48
مح طاطل
43
49
مط طاطل
44
50
ن طاطل
45
51
نا طاطل
46
52
نب طاطل
47
53
نج طاطل
48
54
ند طاطل
49
55
نه طاطل
50
56
نو طاطل
51
57
نز طاطل
52
58
نح طاطل
53
59
نط طاطل
54
60
س طاطل
55
61
سا طاطل
56
62
سب طاطل
57
63
سج طاطل
58
64
سد طاطل
59
65
سه طاطل
60
66
سو طاطل
61
67
سز طاطل
62
68
سح طاطل
63
69
سط طاطل
64
70
ع طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 22 katı alınmıştır. Böylece 14 olan asıl adet, 308 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 308 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ز طاطل ح طاطل ط طاطل ي طاطل يا طاطل يب طاطل يج طاطل يد طاطل يه طاطل يو طاطل يز طاطل يح طاطل يط طاطل ك طاطل كا طاطل كب طاطل كج طاطل كد طاطل كه طاطل كو طاطل كز طاطل كح طاطل كط طاطل ل طاطل لا طاطل لب طاطل لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شكز ايل شص ايل ذنح ايل جغقنه ايل كهغثكز ايل كحغذكج ايل نزغتفز ايل كدغغذصدغثكز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ نب يوش قيه يوش تفج يوش بغضف يوش كهغرنب يوش كحغتمح يوش نزغريب يوش كدغغذصدغرنب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Vâcid Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!