ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Semi
180
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Semi Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢۵۴
٢۶٢
٢٣٧
٢۴۵
٢٧۵
٢۶٧
٢٢۴
٢١۶
٢٧٠
٢٧٨
٢٢١
٢٢٩
٢۵٩
٢۵١
٢۴٠
٢٣٢
٢۴٣
٢٣۵
٢۵۶
٢۴٨
٢٢٢
٢٣٠
٢۶٩
٢٧٧
٢٢٧
٢١٩
٢٧٢
٢۶۴
٢٣٨
٢۴۶
٢۵٣
٢۶١
٢٢٠
٢٢٨
٢٧١
٢٧٩
٢۴١
٢٣٣
٢۵٨
٢۵٠
٢٣۶
٢۴۴
٢۵۵
٢۶٣
٢٢۵
٢١٧
٢٧۴
٢۶۶
٢٧٣
٢۶۵
٢٢۶
٢١٨
٢۵٢
٢۶٠
٢٣٩
٢۴٧
٢۵٧
٢۴٩
٢۴٢
٢٣۴
٢۶٨
٢٧۶
٢٢٣
٢٣١
ATEŞ ŞEKLİ
٢۵٧
٢٧٣
٢٣۶
٢٢٠
٢٢٧
٢۴٣
٢٧٠
٢۵۴
٢۴٩
٢۶۵
٢۴۴
٢٢٨
٢١٩
٢٣۵
٢٧٨
٢۶٢
٢۴٢
٢٢۶
٢۵۵
٢٧١
٢٧٢
٢۵۶
٢٢١
٢٣٧
٢٣۴
٢١٨
٢۶٣
٢٧٩
٢۶۴
٢۴٨
٢٢٩
٢۴۵
٢۶٨
٢۵٢
٢٢۵
٢۴١
٢٣٨
٢٢٢
٢۵٩
٢٧۵
٢٧۶
٢۶٠
٢١٧
٢٣٣
٢۴۶
٢٣٠
٢۵١
٢۶٧
٢٢٣
٢٣٩
٢٧۴
٢۵٨
٢۵٣
٢۶٩
٢۴٠
٢٢۴
٢٣١
٢۴٧
٢۶۶
٢۵٠
٢۶١
٢٧٧
٢٣٢
٢١۶
HAVA ŞEKLİ
٢٣١
٢٢٣
٢٧۶
٢۶٨
٢٣۴
٢۴٢
٢۴٩
٢۵٧
٢۴٧
٢٣٩
٢۶٠
٢۵٢
٢١٨
٢٢۶
٢۶۵
٢٧٣
٢۶۶
٢٧۴
٢١٧
٢٢۵
٢۶٣
٢۵۵
٢۴۴
٢٣۶
٢۵٠
٢۵٨
٢٣٣
٢۴١
٢٧٩
٢٧١
٢٢٨
٢٢٠
٢۶١
٢۵٣
٢۴۶
٢٣٨
٢۶۴
٢٧٢
٢١٩
٢٢٧
٢٧٧
٢۶٩
٢٣٠
٢٢٢
٢۴٨
٢۵۶
٢٣۵
٢۴٣
٢٣٢
٢۴٠
٢۵١
٢۵٩
٢٢٩
٢٢١
٢٧٨
٢٧٠
٢١۶
٢٢۴
٢۶٧
٢٧۵
٢۴۵
٢٣٧
٢۶٢
٢۵۴
SU ŞEKLİ
٢١۶
٢٣٢
٢٧٧
٢۶١
٢۵٠
٢۶۶
٢۴٧
٢٣١
٢٢۴
٢۴٠
٢۶٩
٢۵٣
٢۵٨
٢٧۴
٢٣٩
٢٢٣
٢۶٧
٢۵١
٢٣٠
٢۴۶
٢٣٣
٢١٧
٢۶٠
٢٧۶
٢٧۵
٢۵٩
٢٢٢
٢٣٨
٢۴١
٢٢۵
٢۵٢
٢۶٨
٢۴۵
٢٢٩
٢۴٨
٢۶۴
٢٧٩
٢۶٣
٢١٨
٢٣۴
٢٣٧
٢٢١
٢۵۶
٢٧٢
٢٧١
٢۵۵
٢٢۶
٢۴٢
٢۶٢
٢٧٨
٢٣۵
٢١٩
٢٢٨
٢۴۴
٢۶۵
٢۴٩
٢۵۴
٢٧٠
٢۴٣
٢٢٧
٢٢٠
٢٣۶
٢٧٣
٢۵٧
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
577
ثلو ايل
2
Kutup
640
ثصط ايل
3
Adil
1217
غقعو ايل
4
Vefk
4868
دغضكز ايل
5
Mesaha
38944
لحغظج ايل
6
Zabit
43812
مجغذعا ايل
7
Gaye
87624
فزغثفج ايل
8
Asıl
56079360
نوغغعطغشيط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
577
رسا يوش
2
Kutup
640
شكد يوش
3
Adil
1217
ظا يوش
4
Vefk
4868
دغثنب يوش
5
Mesaha
38944
لحغخكح يوش
6
Zabit
43812
مجغتصو يوش
7
Gaye
87624
فزغشح يوش
8
Asıl
56079360
نوغغعطغمد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
216
ريو طاطل
2
217
ريز طاطل
3
218
ريح طاطل
4
219
ريط طاطل
5
220
رك طاطل
6
221
ركا طاطل
7
222
ركب طاطل
8
223
ركج طاطل
9
224
ركد طاطل
10
225
ركه طاطل
11
226
ركو طاطل
12
227
ركز طاطل
13
228
ركح طاطل
14
229
ركط طاطل
15
230
رل طاطل
16
231
رلا طاطل
17
232
رلب طاطل
18
233
رلج طاطل
19
234
رلد طاطل
20
235
رله طاطل
21
236
رلو طاطل
22
237
رلز طاطل
23
238
رلح طاطل
24
239
رلط طاطل
25
240
رم طاطل
26
241
رما طاطل
27
242
رمب طاطل
28
243
رمج طاطل
29
244
رمد طاطل
30
245
رمه طاطل
31
246
رمو طاطل
32
247
رمز طاطل
33
248
رمح طاطل
34
249
رمط طاطل
35
250
رن طاطل
36
251
رنا طاطل
37
252
رنب طاطل
38
253
رنج طاطل
39
254
رند طاطل
40
255
رنه طاطل
41
256
رنو طاطل
42
257
رنز طاطل
43
258
رنح طاطل
44
259
رنط طاطل
45
260
رس طاطل
46
261
رسا طاطل
47
262
رسب طاطل
48
263
رسج طاطل
49
264
رسد طاطل
50
265
رسه طاطل
51
266
رسو طاطل
52
267
رسز طاطل
53
268
رسح طاطل
54
269
رسط طاطل
55
270
رع طاطل
56
271
رعا طاطل
57
272
رعب طاطل
58
273
رعج طاطل
59
274
رعد طاطل
60
275
رعه طاطل
61
276
رعو طاطل
62
277
رعز طاطل
63
278
رعح طاطل
64
279
رعط طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 180 olan asıl adet, 1980 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1980 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل ركا طاطل ركب طاطل ركج طاطل ركد طاطل ركه طاطل ركو طاطل ركز طاطل ركح طاطل ركط طاطل رل طاطل رلا طاطل رلب طاطل رلج طاطل رلد طاطل رله طاطل رلو طاطل رلز طاطل رلح طاطل رلط طاطل رم طاطل رما طاطل رمب طاطل رمج طاطل رمد طاطل رمه طاطل رمو طاطل رمز طاطل رمح طاطل رمط طاطل رن طاطل رنا طاطل رنب طاطل رنج طاطل رند طاطل رنه طاطل رنو طاطل رنز طاطل رنح طاطل رنط طاطل رس طاطل رسا طاطل رسب طاطل رسج طاطل رسد طاطل رسه طاطل رسو طاطل رسز طاطل رسح طاطل رسط طاطل رع طاطل رعا طاطل رعب طاطل رعج طاطل رعد طاطل رعه طاطل رعو طاطل رعز طاطل رعح طاطل رعط طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثلو ايل ثصط ايل غقعو ايل دغضكز ايل لحغظج ايل مجغذعا ايل فزغثفج ايل نوغغعطغشيط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رسا يوش شكد يوش ظا يوش دغثنب يوش لحغخكح يوش مجغتصو يوش فزغشح يوش نوغغعطغمد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Semi Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!