ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
BAŞAK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 150 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 22.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 90 ° lik açı olduğu için bu gün 90 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Selâm
131
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Selâm Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٨٧
١٩۵
١۶٩
١٧٨
٢٠٨
٢٠٠
١۵۶
١۴٨
٢٠٣
٢١١
١۵٣
١۶١
١٩٢
١٨۴
١٧٣
١۶۴
١٧۶
١۶٧
١٨٩
١٨١
١۵۴
١۶٢
٢٠٢
٢١٠
١۵٩
١۵١
٢٠۵
١٩٧
١٧٠
١٧٩
١٨۶
١٩۴
١۵٢
١۶٠
٢٠۴
٢١٢
١٧۴
١۶۵
١٩١
١٨٣
١۶٨
١٧٧
١٨٨
١٩۶
١۵٧
١۴٩
٢٠٧
١٩٩
٢٠۶
١٩٨
١۵٨
١۵٠
١٨۵
١٩٣
١٧١
١٨٠
١٩٠
١٨٢
١٧۵
١۶۶
٢٠١
٢٠٩
١۵۵
١۶٣
ATEŞ ŞEKLİ
١٩٠
٢٠۶
١۶٨
١۵٢
١۵٩
١٧۶
٢٠٣
١٨٧
١٨٢
١٩٨
١٧٧
١۶٠
١۵١
١۶٧
٢١١
١٩۵
١٧۵
١۵٨
١٨٨
٢٠۴
٢٠۵
١٨٩
١۵٣
١۶٩
١۶۶
١۵٠
١٩۶
٢١٢
١٩٧
١٨١
١۶١
١٧٨
٢٠١
١٨۵
١۵٧
١٧۴
١٧٠
١۵۴
١٩٢
٢٠٨
٢٠٩
١٩٣
١۴٩
١۶۵
١٧٩
١۶٢
١٨۴
٢٠٠
١۵۵
١٧١
٢٠٧
١٩١
١٨۶
٢٠٢
١٧٣
١۵۶
١۶٣
١٨٠
١٩٩
١٨٣
١٩۴
٢١٠
١۶۴
١۴٨
HAVA ŞEKLİ
١۶٣
١۵۵
٢٠٩
٢٠١
١۶۶
١٧۵
١٨٢
١٩٠
١٨٠
١٧١
١٩٣
١٨۵
١۵٠
١۵٨
١٩٨
٢٠۶
١٩٩
٢٠٧
١۴٩
١۵٧
١٩۶
١٨٨
١٧٧
١۶٨
١٨٣
١٩١
١۶۵
١٧۴
٢١٢
٢٠۴
١۶٠
١۵٢
١٩۴
١٨۶
١٧٩
١٧٠
١٩٧
٢٠۵
١۵١
١۵٩
٢١٠
٢٠٢
١۶٢
١۵۴
١٨١
١٨٩
١۶٧
١٧۶
١۶۴
١٧٣
١٨۴
١٩٢
١۶١
١۵٣
٢١١
٢٠٣
١۴٨
١۵۶
٢٠٠
٢٠٨
١٧٨
١۶٩
١٩۵
١٨٧
SU ŞEKLİ
١۴٨
١۶۴
٢١٠
١٩۴
١٨٣
١٩٩
١٨٠
١۶٣
١۵۶
١٧٣
٢٠٢
١٨۶
١٩١
٢٠٧
١٧١
١۵۵
٢٠٠
١٨۴
١۶٢
١٧٩
١۶۵
١۴٩
١٩٣
٢٠٩
٢٠٨
١٩٢
١۵۴
١٧٠
١٧۴
١۵٧
١٨۵
٢٠١
١٧٨
١۶١
١٨١
١٩٧
٢١٢
١٩۶
١۵٠
١۶۶
١۶٩
١۵٣
١٨٩
٢٠۵
٢٠۴
١٨٨
١۵٨
١٧۵
١٩۵
٢١١
١۶٧
١۵١
١۶٠
١٧٧
١٩٨
١٨٢
١٨٧
٢٠٣
١٧۶
١۵٩
١۵٢
١۶٨
٢٠۶
١٩٠
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
509
تسح ايل
2
Kutup
573
ثلب ايل
3
Adil
1082
غما ايل
4
Vefk
4329
دغرفح ايل
5
Mesaha
34632
لدغثصا ايل
6
Zabit
38961
لحغظك ايل
7
Gaye
77922
عزغضفا ايل
8
Asıl
44649306
مدغغخمطغرسه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
509
قصج يوش
2
Kutup
573
رنز يوش
3
Adil
1082
ذسو يوش
4
Vefk
4329
دغيج يوش
5
Mesaha
34632
لدغشيو يوش
6
Zabit
38961
لحغخمه يوش
7
Gaye
77922
عزغخو يوش
8
Asıl
44649306
مدغغخمحغظص يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
148
قمح طاطل
2
149
قمط طاطل
3
150
قن طاطل
4
151
قنا طاطل
5
152
قنب طاطل
6
153
قنج طاطل
7
154
قند طاطل
8
155
قنه طاطل
9
156
قنو طاطل
10
157
قنز طاطل
11
158
قنح طاطل
12
159
قنط طاطل
13
160
قس طاطل
14
161
قسا طاطل
15
162
قسب طاطل
16
163
قسج طاطل
17
164
قسد طاطل
18
165
قسه طاطل
19
166
قسو طاطل
20
167
قسز طاطل
21
168
قسح طاطل
22
169
قسط طاطل
23
170
قع طاطل
24
171
قعا طاطل
25
173
قعج طاطل
26
174
قعد طاطل
27
175
قعه طاطل
28
176
قعو طاطل
29
177
قعز طاطل
30
178
قعح طاطل
31
179
قعط طاطل
32
180
قف طاطل
33
181
قفا طاطل
34
182
قفب طاطل
35
183
قفج طاطل
36
184
قفد طاطل
37
185
قفه طاطل
38
186
قفو طاطل
39
187
قفز طاطل
40
188
قفح طاطل
41
189
قفط طاطل
42
190
قص طاطل
43
191
قصا طاطل
44
192
قصب طاطل
45
193
قصج طاطل
46
194
قصد طاطل
47
195
قصه طاطل
48
196
قصو طاطل
49
197
قصز طاطل
50
198
قصح طاطل
51
199
قصط طاطل
52
200
ر طاطل
53
201
را طاطل
54
202
رب طاطل
55
203
رج طاطل
56
204
رد طاطل
57
205
ره طاطل
58
206
رو طاطل
59
207
رز طاطل
60
208
رح طاطل
61
209
رط طاطل
62
210
ري طاطل
63
211
ريا طاطل
64
212
ريب طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 131 olan asıl adet, 1441 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1441 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تسح ايل ثلب ايل غما ايل دغرفح ايل لدغثصا ايل لحغظك ايل عزغضفا ايل مدغغخمطغرسه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قصج يوش رنز يوش ذسو يوش دغيج يوش لدغشيو يوش لحغخمه يوش عزغخو يوش مدغغخمحغظص يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳