ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Samed
134
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Samed Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٩١
١٩٩
١٧۴
١٨٢
٢١٢
٢٠۴
١۶٠
١۵٢
٢٠٧
٢١۵
١۵٧
١۶۵
١٩۶
١٨٨
١٧٧
١۶٩
١٨٠
١٧٢
١٩٣
١٨۵
١۵٨
١۶۶
٢٠۶
٢١۴
١۶٣
١۵۵
٢٠٩
٢٠١
١٧۵
١٨٣
١٩٠
١٩٨
١۵۶
١۶۴
٢٠٨
٢١۶
١٧٨
١٧٠
١٩۵
١٨٧
١٧٣
١٨١
١٩٢
٢٠٠
١۶١
١۵٣
٢١١
٢٠٣
٢١٠
٢٠٢
١۶٢
١۵۴
١٨٩
١٩٧
١٧۶
١٨۴
١٩۴
١٨۶
١٧٩
١٧١
٢٠۵
٢١٣
١۵٩
١۶٧
ATEŞ ŞEKLİ
١٩۴
٢١٠
١٧٣
١۵۶
١۶٣
١٨٠
٢٠٧
١٩١
١٨۶
٢٠٢
١٨١
١۶۴
١۵۵
١٧٢
٢١۵
١٩٩
١٧٩
١۶٢
١٩٢
٢٠٨
٢٠٩
١٩٣
١۵٧
١٧۴
١٧١
١۵۴
٢٠٠
٢١۶
٢٠١
١٨۵
١۶۵
١٨٢
٢٠۵
١٨٩
١۶١
١٧٨
١٧۵
١۵٨
١٩۶
٢١٢
٢١٣
١٩٧
١۵٣
١٧٠
١٨٣
١۶۶
١٨٨
٢٠۴
١۵٩
١٧۶
٢١١
١٩۵
١٩٠
٢٠۶
١٧٧
١۶٠
١۶٧
١٨۴
٢٠٣
١٨٧
١٩٨
٢١۴
١۶٩
١۵٢
HAVA ŞEKLİ
١۶٧
١۵٩
٢١٣
٢٠۵
١٧١
١٧٩
١٨۶
١٩۴
١٨۴
١٧۶
١٩٧
١٨٩
١۵۴
١۶٢
٢٠٢
٢١٠
٢٠٣
٢١١
١۵٣
١۶١
٢٠٠
١٩٢
١٨١
١٧٣
١٨٧
١٩۵
١٧٠
١٧٨
٢١۶
٢٠٨
١۶۴
١۵۶
١٩٨
١٩٠
١٨٣
١٧۵
٢٠١
٢٠٩
١۵۵
١۶٣
٢١۴
٢٠۶
١۶۶
١۵٨
١٨۵
١٩٣
١٧٢
١٨٠
١۶٩
١٧٧
١٨٨
١٩۶
١۶۵
١۵٧
٢١۵
٢٠٧
١۵٢
١۶٠
٢٠۴
٢١٢
١٨٢
١٧۴
١٩٩
١٩١
SU ŞEKLİ
١۵٢
١۶٩
٢١۴
١٩٨
١٨٧
٢٠٣
١٨۴
١۶٧
١۶٠
١٧٧
٢٠۶
١٩٠
١٩۵
٢١١
١٧۶
١۵٩
٢٠۴
١٨٨
١۶۶
١٨٣
١٧٠
١۵٣
١٩٧
٢١٣
٢١٢
١٩۶
١۵٨
١٧۵
١٧٨
١۶١
١٨٩
٢٠۵
١٨٢
١۶۵
١٨۵
٢٠١
٢١۶
٢٠٠
١۵۴
١٧١
١٧۴
١۵٧
١٩٣
٢٠٩
٢٠٨
١٩٢
١۶٢
١٧٩
١٩٩
٢١۵
١٧٢
١۵۵
١۶۴
١٨١
٢٠٢
١٨۶
١٩١
٢٠٧
١٨٠
١۶٣
١۵۶
١٧٣
٢١٠
١٩۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
513
تعب ايل
2
Kutup
577
ثلو ايل
3
Adil
1090
غمط ايل
4
Vefk
4362
دغشكا ايل
5
Mesaha
34896
لدغضنه ايل
6
Zabit
39258
لطغريز ايل
7
Gaye
78516
عحغتعه ايل
8
Asıl
45303732
مهغغشجغخصا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
513
قصز يوش
2
Kutup
577
رسا يوش
3
Adil
1090
ذعد يوش
4
Vefk
4362
دغمو يوش
5
Mesaha
34896
لدغثف يوش
6
Zabit
39258
لحغظمب يوش
7
Gaye
78516
عحغر يوش
8
Asıl
45303732
مهغغشجغتيو يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
152
قنب طاطل
2
153
قنج طاطل
3
154
قند طاطل
4
155
قنه طاطل
5
156
قنو طاطل
6
157
قنز طاطل
7
158
قنح طاطل
8
159
قنط طاطل
9
160
قس طاطل
10
161
قسا طاطل
11
162
قسب طاطل
12
163
قسج طاطل
13
164
قسد طاطل
14
165
قسه طاطل
15
166
قسو طاطل
16
167
قسز طاطل
17
169
قسط طاطل
18
170
قع طاطل
19
171
قعا طاطل
20
172
قعب طاطل
21
173
قعج طاطل
22
174
قعد طاطل
23
175
قعه طاطل
24
176
قعو طاطل
25
177
قعز طاطل
26
178
قعح طاطل
27
179
قعط طاطل
28
180
قف طاطل
29
181
قفا طاطل
30
182
قفب طاطل
31
183
قفج طاطل
32
184
قفد طاطل
33
185
قفه طاطل
34
186
قفو طاطل
35
187
قفز طاطل
36
188
قفح طاطل
37
189
قفط طاطل
38
190
قص طاطل
39
191
قصا طاطل
40
192
قصب طاطل
41
193
قصج طاطل
42
194
قصد طاطل
43
195
قصه طاطل
44
196
قصو طاطل
45
197
قصز طاطل
46
198
قصح طاطل
47
199
قصط طاطل
48
200
ر طاطل
49
201
را طاطل
50
202
رب طاطل
51
203
رج طاطل
52
204
رد طاطل
53
205
ره طاطل
54
206
رو طاطل
55
207
رز طاطل
56
208
رح طاطل
57
209
رط طاطل
58
210
ري طاطل
59
211
ريا طاطل
60
212
ريب طاطل
61
213
ريج طاطل
62
214
ريد طاطل
63
215
ريه طاطل
64
216
ريو طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 134 olan asıl adet, 1474 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1474 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تعب ايل ثلو ايل غمط ايل دغشكا ايل لدغضنه ايل لطغريز ايل عحغتعه ايل مهغغشجغخصا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قصز يوش رسا يوش ذعد يوش دغمو يوش لدغثف يوش لحغظمب يوش عحغر يوش مهغغشجغتيو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Samed Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!