ŞİMDİ GÜNEŞ
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 2.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MERKÜR
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 30 ° lik açı olduğu için bu gün 30 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Şâfî
391
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Şâfî Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۵۵
۶۴
٣٨
۴۶
٧٧
۶٩
٢۵
١٧
٧٢
٨٠
٢٢
٣٠
۶١
۵٢
۴١
٣٣
۴۴
٣۶
۵٨
۴٩
٢٣
٣١
٧١
٧٩
٢٨
٢٠
٧۴
۶۶
٣٩
۴٧
۵۴
۶٣
٢١
٢٩
٧٣
٨١
۴٢
٣۴
۶٠
۵١
٣٧
۴۵
۵۶
۶۵
٢۶
١٨
٧۶
۶٨
٧۵
۶٧
٢٧
١٩
۵٣
۶٢
۴٠
۴٨
۵٩
۵٠
۴٣
٣۵
٧٠
٧٨
٢۴
٣٢
ATEŞ ŞEKLİ
۵٩
٧۵
٣٧
٢١
٢٨
۴۴
٧٢
۵۵
۵٠
۶٧
۴۵
٢٩
٢٠
٣۶
٨٠
۶۴
۴٣
٢٧
۵۶
٧٣
٧۴
۵٨
٢٢
٣٨
٣۵
١٩
۶۵
٨١
۶۶
۴٩
٣٠
۴۶
٧٠
۵٣
٢۶
۴٢
٣٩
٢٣
۶١
٧٧
٧٨
۶٢
١٨
٣۴
۴٧
٣١
۵٢
۶٩
٢۴
۴٠
٧۶
۶٠
۵۴
٧١
۴١
٢۵
٣٢
۴٨
۶٨
۵١
۶٣
٧٩
٣٣
١٧
HAVA ŞEKLİ
٣٢
٢۴
٧٨
٧٠
٣۵
۴٣
۵٠
۵٩
۴٨
۴٠
۶٢
۵٣
١٩
٢٧
۶٧
٧۵
۶٨
٧۶
١٨
٢۶
۶۵
۵۶
۴۵
٣٧
۵١
۶٠
٣۴
۴٢
٨١
٧٣
٢٩
٢١
۶٣
۵۴
۴٧
٣٩
۶۶
٧۴
٢٠
٢٨
٧٩
٧١
٣١
٢٣
۴٩
۵٨
٣۶
۴۴
٣٣
۴١
۵٢
۶١
٣٠
٢٢
٨٠
٧٢
١٧
٢۵
۶٩
٧٧
۴۶
٣٨
۶۴
۵۵
SU ŞEKLİ
١٧
٣٣
٧٩
۶٣
۵١
۶٨
۴٨
٣٢
٢۵
۴١
٧١
۵۴
۶٠
٧۶
۴٠
٢۴
۶٩
۵٢
٣١
۴٧
٣۴
١٨
۶٢
٧٨
٧٧
۶١
٢٣
٣٩
۴٢
٢۶
۵٣
٧٠
۴۶
٣٠
۴٩
۶۶
٨١
۶۵
١٩
٣۵
٣٨
٢٢
۵٨
٧۴
٧٣
۵۶
٢٧
۴٣
۶۴
٨٠
٣۶
٢٠
٢٩
۴۵
۶٧
۵٠
۵۵
٧٢
۴۴
٢٨
٢١
٣٧
٧۵
۵٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
378
شلز ايل
2
Kutup
442
تا ايل
3
Adil
820
ذعط ايل
4
Vefk
3279
جغرلح ايل
5
Mesaha
26232
كوغقصا ايل
6
Zabit
29511
كطغتع ايل
7
Gaye
59022
نحغظفا ايل
8
Asıl
26087724
كوغغفزغخفج ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
378
سب يوش
2
Kutup
442
قكو يوش
3
Adil
820
ثد يوش
4
Vefk
3279
بغظسج يوش
5
Mesaha
26232
كهغظيو يوش
6
Zabit
29511
كطغقصه يوش
7
Gaye
59022
نحغذو يوش
8
Asıl
26087724
كوغغفزغتح يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
17
يز طاطل
2
18
يح طاطل
3
19
يط طاطل
4
20
ك طاطل
5
21
كا طاطل
6
22
كب طاطل
7
23
كج طاطل
8
24
كد طاطل
9
25
كه طاطل
10
26
كو طاطل
11
27
كز طاطل
12
28
كح طاطل
13
29
كط طاطل
14
30
ل طاطل
15
31
لا طاطل
16
32
لب طاطل
17
33
لج طاطل
18
34
لد طاطل
19
35
له طاطل
20
36
لو طاطل
21
37
لز طاطل
22
38
لح طاطل
23
39
لط طاطل
24
40
م طاطل
25
41
ما طاطل
26
42
مب طاطل
27
43
مج طاطل
28
44
مد طاطل
29
45
مه طاطل
30
46
مو طاطل
31
47
مز طاطل
32
48
مح طاطل
33
49
مط طاطل
34
50
ن طاطل
35
51
نا طاطل
36
52
نب طاطل
37
53
نج طاطل
38
54
ند طاطل
39
55
نه طاطل
40
56
نو طاطل
41
58
نح طاطل
42
59
نط طاطل
43
60
س طاطل
44
61
سا طاطل
45
62
سب طاطل
46
63
سج طاطل
47
64
سد طاطل
48
65
سه طاطل
49
66
سو طاطل
50
67
سز طاطل
51
68
سح طاطل
52
69
سط طاطل
53
70
ع طاطل
54
71
عا طاطل
55
72
عب طاطل
56
73
عج طاطل
57
74
عد طاطل
58
75
عه طاطل
59
76
عو طاطل
60
77
عز طاطل
61
78
عح طاطل
62
79
عط طاطل
63
80
ف طاطل
64
81
فا طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ يز طاطل يح طاطل يط طاطل ك طاطل كا طاطل كب طاطل كج طاطل كد طاطل كه طاطل كو طاطل كز طاطل كح طاطل كط طاطل ل طاطل لا طاطل لب طاطل لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شلز ايل تا ايل ذعط ايل جغرلح ايل كوغقصا ايل كطغتع ايل نحغظفا ايل كوغغفزغخفج ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ سب يوش قكو يوش ثد يوش بغظسج يوش كهغظيو يوش كطغقصه يوش نحغذو يوش كوغغفزغتح يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳