ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Râfi
351
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Râfi Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۵٠
۵٩
٣٣
۴١
٧٢
۶۴
٢٠
١٢
۶٧
٧۵
١٧
٢۵
۵۶
۴٧
٣۶
٢٨
٣٩
٣١
۵٣
۴۴
١٨
٢۶
۶۶
٧۴
٢٣
١۵
۶٩
۶١
٣۴
۴٢
۴٩
۵٨
١۶
٢۴
۶٨
٧۶
٣٧
٢٩
۵۵
۴۶
٣٢
۴٠
۵١
۶٠
٢١
١٣
٧١
۶٣
٧٠
۶٢
٢٢
١۴
۴٨
۵٧
٣۵
۴٣
۵۴
۴۵
٣٨
٣٠
۶۵
٧٣
١٩
٢٧
ATEŞ ŞEKLİ
۵۴
٧٠
٣٢
١۶
٢٣
٣٩
۶٧
۵٠
۴۵
۶٢
۴٠
٢۴
١۵
٣١
٧۵
۵٩
٣٨
٢٢
۵١
۶٨
۶٩
۵٣
١٧
٣٣
٣٠
١۴
۶٠
٧۶
۶١
۴۴
٢۵
۴١
۶۵
۴٨
٢١
٣٧
٣۴
١٨
۵۶
٧٢
٧٣
۵٧
١٣
٢٩
۴٢
٢۶
۴٧
۶۴
١٩
٣۵
٧١
۵۵
۴٩
۶۶
٣۶
٢٠
٢٧
۴٣
۶٣
۴۶
۵٨
٧۴
٢٨
١٢
HAVA ŞEKLİ
٢٧
١٩
٧٣
۶۵
٣٠
٣٨
۴۵
۵۴
۴٣
٣۵
۵٧
۴٨
١۴
٢٢
۶٢
٧٠
۶٣
٧١
١٣
٢١
۶٠
۵١
۴٠
٣٢
۴۶
۵۵
٢٩
٣٧
٧۶
۶٨
٢۴
١۶
۵٨
۴٩
۴٢
٣۴
۶١
۶٩
١۵
٢٣
٧۴
۶۶
٢۶
١٨
۴۴
۵٣
٣١
٣٩
٢٨
٣۶
۴٧
۵۶
٢۵
١٧
٧۵
۶٧
١٢
٢٠
۶۴
٧٢
۴١
٣٣
۵٩
۵٠
SU ŞEKLİ
١٢
٢٨
٧۴
۵٨
۴۶
۶٣
۴٣
٢٧
٢٠
٣۶
۶۶
۴٩
۵۵
٧١
٣۵
١٩
۶۴
۴٧
٢۶
۴٢
٢٩
١٣
۵٧
٧٣
٧٢
۵۶
١٨
٣۴
٣٧
٢١
۴٨
۶۵
۴١
٢۵
۴۴
۶١
٧۶
۶٠
١۴
٣٠
٣٣
١٧
۵٣
۶٩
۶٨
۵١
٢٢
٣٨
۵٩
٧۵
٣١
١۵
٢۴
۴٠
۶٢
۴۵
۵٠
۶٧
٣٩
٢٣
١۶
٣٢
٧٠
۵۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
373
شلب ايل
2
Kutup
437
شصو ايل
3
Adil
810
ذسط ايل
4
Vefk
3239
جغقصح ايل
5
Mesaha
25912
كهغضعا ايل
6
Zabit
29151
كطغقي ايل
7
Gaye
58302
نحغرسا ايل
8
Asıl
25477974
كهغغتعزغظلج ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
373
نز يوش
2
Kutup
437
قكا يوش
3
Adil
810
تصد يوش
4
Vefk
3239
بغظكج يوش
5
Mesaha
25912
كهغثصو يوش
6
Zabit
29151
كحغضله يوش
7
Gaye
58302
نزغظفو يوش
8
Asıl
25477974
كهغغتعزغخنح يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
12
يب طاطل
2
13
يج طاطل
3
14
يد طاطل
4
15
يه طاطل
5
16
يو طاطل
6
17
يز طاطل
7
18
يح طاطل
8
19
يط طاطل
9
20
ك طاطل
10
21
كا طاطل
11
22
كب طاطل
12
23
كج طاطل
13
24
كد طاطل
14
25
كه طاطل
15
26
كو طاطل
16
27
كز طاطل
17
28
كح طاطل
18
29
كط طاطل
19
30
ل طاطل
20
31
لا طاطل
21
32
لب طاطل
22
33
لج طاطل
23
34
لد طاطل
24
35
له طاطل
25
36
لو طاطل
26
37
لز طاطل
27
38
لح طاطل
28
39
لط طاطل
29
40
م طاطل
30
41
ما طاطل
31
42
مب طاطل
32
43
مج طاطل
33
44
مد طاطل
34
45
مه طاطل
35
46
مو طاطل
36
47
مز طاطل
37
48
مح طاطل
38
49
مط طاطل
39
50
ن طاطل
40
51
نا طاطل
41
53
نج طاطل
42
54
ند طاطل
43
55
نه طاطل
44
56
نو طاطل
45
57
نز طاطل
46
58
نح طاطل
47
59
نط طاطل
48
60
س طاطل
49
61
سا طاطل
50
62
سب طاطل
51
63
سج طاطل
52
64
سد طاطل
53
65
سه طاطل
54
66
سو طاطل
55
67
سز طاطل
56
68
سح طاطل
57
69
سط طاطل
58
70
ع طاطل
59
71
عا طاطل
60
72
عب طاطل
61
73
عج طاطل
62
74
عد طاطل
63
75
عه طاطل
64
76
عو طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ يب طاطل يج طاطل يد طاطل يه طاطل يو طاطل يز طاطل يح طاطل يط طاطل ك طاطل كا طاطل كب طاطل كج طاطل كد طاطل كه طاطل كو طاطل كز طاطل كح طاطل كط طاطل ل طاطل لا طاطل لب طاطل لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شلب ايل شصو ايل ذسط ايل جغقصح ايل كهغضعا ايل كطغقي ايل نحغرسا ايل كهغغتعزغظلج ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ نز يوش قكا يوش تصد يوش بغظكج يوش كهغثصو يوش كحغضله يوش نزغظفو يوش كهغغتعزغخنح يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Râfi Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!