ŞİMDİ GÜNEŞ
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 2.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 30 ° lik açı olduğu için bu gün 30 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Nâfi
201
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Nâfi Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٨٣
٢٩١
٢۶۶
٢٧۴
٣٠۴
٢٩۶
٢۵٣
٢۴۴
٢٩٩
٣٠٧
٢۴٩
٢۵٨
٢٨٨
٢٨٠
٢۶٩
٢۶١
٢٧٢
٢۶۴
٢٨۵
٢٧٧
٢۵٠
٢۵٩
٢٩٨
٣٠۶
٢۵۶
٢۴٧
٣٠١
٢٩٣
٢۶٧
٢٧۵
٢٨٢
٢٩٠
٢۴٨
٢۵٧
٣٠٠
٣٠٨
٢٧٠
٢۶٢
٢٨٧
٢٧٩
٢۶۵
٢٧٣
٢٨۴
٢٩٢
٢۵۴
٢۴۵
٣٠٣
٢٩۵
٣٠٢
٢٩۴
٢۵۵
٢۴۶
٢٨١
٢٨٩
٢۶٨
٢٧۶
٢٨۶
٢٧٨
٢٧١
٢۶٣
٢٩٧
٣٠۵
٢۵١
٢۶٠
ATEŞ ŞEKLİ
٢٨۶
٣٠٢
٢۶۵
٢۴٨
٢۵۶
٢٧٢
٢٩٩
٢٨٣
٢٧٨
٢٩۴
٢٧٣
٢۵٧
٢۴٧
٢۶۴
٣٠٧
٢٩١
٢٧١
٢۵۵
٢٨۴
٣٠٠
٣٠١
٢٨۵
٢۴٩
٢۶۶
٢۶٣
٢۴۶
٢٩٢
٣٠٨
٢٩٣
٢٧٧
٢۵٨
٢٧۴
٢٩٧
٢٨١
٢۵۴
٢٧٠
٢۶٧
٢۵٠
٢٨٨
٣٠۴
٣٠۵
٢٨٩
٢۴۵
٢۶٢
٢٧۵
٢۵٩
٢٨٠
٢٩۶
٢۵١
٢۶٨
٣٠٣
٢٨٧
٢٨٢
٢٩٨
٢۶٩
٢۵٣
٢۶٠
٢٧۶
٢٩۵
٢٧٩
٢٩٠
٣٠۶
٢۶١
٢۴۴
HAVA ŞEKLİ
٢۶٠
٢۵١
٣٠۵
٢٩٧
٢۶٣
٢٧١
٢٧٨
٢٨۶
٢٧۶
٢۶٨
٢٨٩
٢٨١
٢۴۶
٢۵۵
٢٩۴
٣٠٢
٢٩۵
٣٠٣
٢۴۵
٢۵۴
٢٩٢
٢٨۴
٢٧٣
٢۶۵
٢٧٩
٢٨٧
٢۶٢
٢٧٠
٣٠٨
٣٠٠
٢۵٧
٢۴٨
٢٩٠
٢٨٢
٢٧۵
٢۶٧
٢٩٣
٣٠١
٢۴٧
٢۵۶
٣٠۶
٢٩٨
٢۵٩
٢۵٠
٢٧٧
٢٨۵
٢۶۴
٢٧٢
٢۶١
٢۶٩
٢٨٠
٢٨٨
٢۵٨
٢۴٩
٣٠٧
٢٩٩
٢۴۴
٢۵٣
٢٩۶
٣٠۴
٢٧۴
٢۶۶
٢٩١
٢٨٣
SU ŞEKLİ
٢۴۴
٢۶١
٣٠۶
٢٩٠
٢٧٩
٢٩۵
٢٧۶
٢۶٠
٢۵٣
٢۶٩
٢٩٨
٢٨٢
٢٨٧
٣٠٣
٢۶٨
٢۵١
٢٩۶
٢٨٠
٢۵٩
٢٧۵
٢۶٢
٢۴۵
٢٨٩
٣٠۵
٣٠۴
٢٨٨
٢۵٠
٢۶٧
٢٧٠
٢۵۴
٢٨١
٢٩٧
٢٧۴
٢۵٨
٢٧٧
٢٩٣
٣٠٨
٢٩٢
٢۴۶
٢۶٣
٢۶۶
٢۴٩
٢٨۵
٣٠١
٣٠٠
٢٨۴
٢۵۵
٢٧١
٢٩١
٣٠٧
٢۶۴
٢۴٧
٢۵٧
٢٧٣
٢٩۴
٢٧٨
٢٨٣
٢٩٩
٢٧٢
٢۵۶
٢۴٨
٢۶۵
٣٠٢
٢٨۶
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
605
ثسد ايل
2
Kutup
669
خكح ايل
3
Adil
1274
غرلج ايل
4
Vefk
5099
هغنح ايل
5
Mesaha
40792
مغذنا ايل
6
Zabit
45891
مهغضن ايل
7
Gaye
91782
صاغذما ايل
8
Asıl
61402158
ساغغتبغقيز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
605
رفط يوش
2
Kutup
669
شنج يوش
3
Adil
1274
ظنح يوش
4
Vefk
5099
دغذفج يوش
5
Mesaha
40792
مغتعو يوش
6
Zabit
45891
مهغثعه يوش
7
Gaye
91782
صاغتسو يوش
8
Asıl
61402158
ساغغتاغضمب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
244
رمد طاطل
2
245
رمه طاطل
3
246
رمو طاطل
4
247
رمز طاطل
5
248
رمح طاطل
6
249
رمط طاطل
7
250
رن طاطل
8
251
رنا طاطل
9
253
رنج طاطل
10
254
رند طاطل
11
255
رنه طاطل
12
256
رنو طاطل
13
257
رنز طاطل
14
258
رنح طاطل
15
259
رنط طاطل
16
260
رس طاطل
17
261
رسا طاطل
18
262
رسب طاطل
19
263
رسج طاطل
20
264
رسد طاطل
21
265
رسه طاطل
22
266
رسو طاطل
23
267
رسز طاطل
24
268
رسح طاطل
25
269
رسط طاطل
26
270
رع طاطل
27
271
رعا طاطل
28
272
رعب طاطل
29
273
رعج طاطل
30
274
رعد طاطل
31
275
رعه طاطل
32
276
رعو طاطل
33
277
رعز طاطل
34
278
رعح طاطل
35
279
رعط طاطل
36
280
رف طاطل
37
281
رفا طاطل
38
282
رفب طاطل
39
283
رفج طاطل
40
284
رفد طاطل
41
285
رفه طاطل
42
286
رفو طاطل
43
287
رفز طاطل
44
288
رفح طاطل
45
289
رفط طاطل
46
290
رص طاطل
47
291
رصا طاطل
48
292
رصب طاطل
49
293
رصج طاطل
50
294
رصد طاطل
51
295
رصه طاطل
52
296
رصو طاطل
53
297
رصز طاطل
54
298
رصح طاطل
55
299
رصط طاطل
56
300
ش طاطل
57
301
شا طاطل
58
302
شب طاطل
59
303
شج طاطل
60
304
شد طاطل
61
305
شه طاطل
62
306
شو طاطل
63
307
شز طاطل
64
308
شح طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 201 olan asıl adet, 2211 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 2211 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ رمد طاطل رمه طاطل رمو طاطل رمز طاطل رمح طاطل رمط طاطل رن طاطل رنا طاطل رنج طاطل رند طاطل رنه طاطل رنو طاطل رنز طاطل رنح طاطل رنط طاطل رس طاطل رسا طاطل رسب طاطل رسج طاطل رسد طاطل رسه طاطل رسو طاطل رسز طاطل رسح طاطل رسط طاطل رع طاطل رعا طاطل رعب طاطل رعج طاطل رعد طاطل رعه طاطل رعو طاطل رعز طاطل رعح طاطل رعط طاطل رف طاطل رفا طاطل رفب طاطل رفج طاطل رفد طاطل رفه طاطل رفو طاطل رفز طاطل رفح طاطل رفط طاطل رص طاطل رصا طاطل رصب طاطل رصج طاطل رصد طاطل رصه طاطل رصو طاطل رصز طاطل رصح طاطل رصط طاطل ش طاطل شا طاطل شب طاطل شج طاطل شد طاطل شه طاطل شو طاطل شز طاطل شح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثسد ايل خكح ايل غرلج ايل هغنح ايل مغذنا ايل مهغضن ايل صاغذما ايل ساغغتبغقيز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رفط يوش شنج يوش ظنح يوش دغذفج يوش مغتعو يوش مهغثعه يوش صاغتسو يوش ساغغتاغضمب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳