ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Mütekebbir
664
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Mütekebbir Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٩٠
٩٨
٧٢
٨٠
١١١
١٠٣
۵٩
۵١
١٠۶
١١۴
۵۶
۶۴
٩۵
٨٧
٧۵
۶٧
٧٨
٧٠
٩٢
٨۴
۵٧
۶۵
١٠۵
١١٣
۶٢
۵۴
١٠٨
١٠٠
٧٣
٨١
٨٩
٩٧
۵۵
۶٣
١٠٧
١١۵
٧۶
۶٨
٩۴
٨۶
٧١
٧٩
٩١
٩٩
۶٠
۵٢
١١٠
١٠٢
١٠٩
١٠١
۶١
۵٣
٨٨
٩۶
٧۴
٨٢
٩٣
٨۵
٧٧
۶٩
١٠۴
١١٢
۵٨
۶۶
ATEŞ ŞEKLİ
٩٣
١٠٩
٧١
۵۵
۶٢
٧٨
١٠۶
٩٠
٨۵
١٠١
٧٩
۶٣
۵۴
٧٠
١١۴
٩٨
٧٧
۶١
٩١
١٠٧
١٠٨
٩٢
۵۶
٧٢
۶٩
۵٣
٩٩
١١۵
١٠٠
٨۴
۶۴
٨٠
١٠۴
٨٨
۶٠
٧۶
٧٣
۵٧
٩۵
١١١
١١٢
٩۶
۵٢
۶٨
٨١
۶۵
٨٧
١٠٣
۵٨
٧۴
١١٠
٩۴
٨٩
١٠۵
٧۵
۵٩
۶۶
٨٢
١٠٢
٨۶
٩٧
١١٣
۶٧
۵١
HAVA ŞEKLİ
۶۶
۵٨
١١٢
١٠۴
۶٩
٧٧
٨۵
٩٣
٨٢
٧۴
٩۶
٨٨
۵٣
۶١
١٠١
١٠٩
١٠٢
١١٠
۵٢
۶٠
٩٩
٩١
٧٩
٧١
٨۶
٩۴
۶٨
٧۶
١١۵
١٠٧
۶٣
۵۵
٩٧
٨٩
٨١
٧٣
١٠٠
١٠٨
۵۴
۶٢
١١٣
١٠۵
۶۵
۵٧
٨۴
٩٢
٧٠
٧٨
۶٧
٧۵
٨٧
٩۵
۶۴
۵۶
١١۴
١٠۶
۵١
۵٩
١٠٣
١١١
٨٠
٧٢
٩٨
٩٠
SU ŞEKLİ
۵١
۶٧
١١٣
٩٧
٨۶
١٠٢
٨٢
۶۶
۵٩
٧۵
١٠۵
٨٩
٩۴
١١٠
٧۴
۵٨
١٠٣
٨٧
۶۵
٨١
۶٨
۵٢
٩۶
١١٢
١١١
٩۵
۵٧
٧٣
٧۶
۶٠
٨٨
١٠۴
٨٠
۶۴
٨۴
١٠٠
١١۵
٩٩
۵٣
۶٩
٧٢
۵۶
٩٢
١٠٨
١٠٧
٩١
۶١
٧٧
٩٨
١١۴
٧٠
۵۴
۶٣
٧٩
١٠١
٨۵
٩٠
١٠۶
٧٨
۶٢
۵۵
٧١
١٠٩
٩٣
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
412
شعا ايل
2
Kutup
476
تله ايل
3
Adil
888
ضمز ايل
4
Vefk
3552
جغثيا ايل
5
Mesaha
28416
كحغشعه ايل
6
Zabit
31968
لاغظكز ايل
7
Gaye
63936
سجغضصه ايل
8
Asıl
30433536
لغغتلجغتصه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
412
صو يوش
2
Kutup
476
قس يوش
3
Adil
888
ثعب يوش
4
Vefk
3552
جغرلو يوش
5
Mesaha
28416
كحغق يوش
6
Zabit
31968
لاغخنب يوش
7
Gaye
63936
سجغخك يوش
8
Asıl
30433536
لغغتلجغرك يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
51
نا طاطل
2
52
نب طاطل
3
53
نج طاطل
4
54
ند طاطل
5
55
نه طاطل
6
56
نو طاطل
7
57
نز طاطل
8
58
نح طاطل
9
59
نط طاطل
10
60
س طاطل
11
61
سا طاطل
12
62
سب طاطل
13
63
سج طاطل
14
64
سد طاطل
15
65
سه طاطل
16
66
سو طاطل
17
67
سز طاطل
18
68
سح طاطل
19
69
سط طاطل
20
70
ع طاطل
21
71
عا طاطل
22
72
عب طاطل
23
73
عج طاطل
24
74
عد طاطل
25
75
عه طاطل
26
76
عو طاطل
27
77
عز طاطل
28
78
عح طاطل
29
79
عط طاطل
30
80
ف طاطل
31
81
فا طاطل
32
82
فب طاطل
33
84
فد طاطل
34
85
فه طاطل
35
86
فو طاطل
36
87
فز طاطل
37
88
فح طاطل
38
89
فط طاطل
39
90
ص طاطل
40
91
صا طاطل
41
92
صب طاطل
42
93
صج طاطل
43
94
صد طاطل
44
95
صه طاطل
45
96
صو طاطل
46
97
صز طاطل
47
98
صح طاطل
48
99
صط طاطل
49
100
ق طاطل
50
101
قا طاطل
51
102
قب طاطل
52
103
قج طاطل
53
104
قد طاطل
54
105
قه طاطل
55
106
قو طاطل
56
107
قز طاطل
57
108
قح طاطل
58
109
قط طاطل
59
110
قي طاطل
60
111
قيا طاطل
61
112
قيب طاطل
62
113
قيج طاطل
63
114
قيد طاطل
64
115
قيه طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شعا ايل تله ايل ضمز ايل جغثيا ايل كحغشعه ايل لاغظكز ايل سجغضصه ايل لغغتلجغتصه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ صو يوش قس يوش ثعب يوش جغرلو يوش كحغق يوش لاغخنب يوش سجغخك يوش لغغتلجغرك يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Mütekebbir Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!