ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Muîd
124
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Muîd Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٧٧
١٨۵
١۶٠
١۶٨
١٩٨
١٩٠
١۴٧
١٣٩
١٩٣
٢٠١
١۴۴
١۵٢
١٨٢
١٧۴
١۶٣
١۵۵
١۶۶
١۵٨
١٧٩
١٧١
١۴۵
١۵٣
١٩٢
٢٠٠
١۵٠
١۴٢
١٩۵
١٨٧
١۶١
١۶٩
١٧۶
١٨۴
١۴٣
١۵١
١٩۴
٢٠٢
١۶۴
١۵۶
١٨١
١٧٣
١۵٩
١۶٧
١٧٨
١٨۶
١۴٨
١۴٠
١٩٧
١٨٩
١٩۶
١٨٨
١۴٩
١۴١
١٧۵
١٨٣
١۶٢
١٧٠
١٨٠
١٧٢
١۶۵
١۵٧
١٩١
١٩٩
١۴۶
١۵۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٨٠
١٩۶
١۵٩
١۴٣
١۵٠
١۶۶
١٩٣
١٧٧
١٧٢
١٨٨
١۶٧
١۵١
١۴٢
١۵٨
٢٠١
١٨۵
١۶۵
١۴٩
١٧٨
١٩۴
١٩۵
١٧٩
١۴۴
١۶٠
١۵٧
١۴١
١٨۶
٢٠٢
١٨٧
١٧١
١۵٢
١۶٨
١٩١
١٧۵
١۴٨
١۶۴
١۶١
١۴۵
١٨٢
١٩٨
١٩٩
١٨٣
١۴٠
١۵۶
١۶٩
١۵٣
١٧۴
١٩٠
١۴۶
١۶٢
١٩٧
١٨١
١٧۶
١٩٢
١۶٣
١۴٧
١۵۴
١٧٠
١٨٩
١٧٣
١٨۴
٢٠٠
١۵۵
١٣٩
HAVA ŞEKLİ
١۵۴
١۴۶
١٩٩
١٩١
١۵٧
١۶۵
١٧٢
١٨٠
١٧٠
١۶٢
١٨٣
١٧۵
١۴١
١۴٩
١٨٨
١٩۶
١٨٩
١٩٧
١۴٠
١۴٨
١٨۶
١٧٨
١۶٧
١۵٩
١٧٣
١٨١
١۵۶
١۶۴
٢٠٢
١٩۴
١۵١
١۴٣
١٨۴
١٧۶
١۶٩
١۶١
١٨٧
١٩۵
١۴٢
١۵٠
٢٠٠
١٩٢
١۵٣
١۴۵
١٧١
١٧٩
١۵٨
١۶۶
١۵۵
١۶٣
١٧۴
١٨٢
١۵٢
١۴۴
٢٠١
١٩٣
١٣٩
١۴٧
١٩٠
١٩٨
١۶٨
١۶٠
١٨۵
١٧٧
SU ŞEKLİ
١٣٩
١۵۵
٢٠٠
١٨۴
١٧٣
١٨٩
١٧٠
١۵۴
١۴٧
١۶٣
١٩٢
١٧۶
١٨١
١٩٧
١۶٢
١۴۶
١٩٠
١٧۴
١۵٣
١۶٩
١۵۶
١۴٠
١٨٣
١٩٩
١٩٨
١٨٢
١۴۵
١۶١
١۶۴
١۴٨
١٧۵
١٩١
١۶٨
١۵٢
١٧١
١٨٧
٢٠٢
١٨۶
١۴١
١۵٧
١۶٠
١۴۴
١٧٩
١٩۵
١٩۴
١٧٨
١۴٩
١۶۵
١٨۵
٢٠١
١۵٨
١۴٢
١۵١
١۶٧
١٨٨
١٧٢
١٧٧
١٩٣
١۶۶
١۵٠
١۴٣
١۵٩
١٩۶
١٨٠
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
500
تنط ايل
2
Kutup
563
ثكب ايل
3
Adil
1063
غكب ايل
4
Vefk
4252
دغريا ايل
5
Mesaha
34016
لجغظعه ايل
6
Zabit
38268
لحغركز ايل
7
Gaye
76536
عوغتصه ايل
8
Asıl
43089768
مجغغفطغذكز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
500
قفد يوش
2
Kutup
563
رمز يوش
3
Adil
1063
ذمز يوش
4
Vefk
4252
جغظلو يوش
5
Mesaha
34016
لجغذ يوش
6
Zabit
38268
لزغظنب يوش
7
Gaye
76536
عوغرك يوش
8
Asıl
43089768
مجغغفطغتنب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
139
قلط طاطل
2
140
قم طاطل
3
141
قما طاطل
4
142
قمب طاطل
5
143
قمج طاطل
6
144
قمد طاطل
7
145
قمه طاطل
8
146
قمو طاطل
9
147
قمز طاطل
10
148
قمح طاطل
11
149
قمط طاطل
12
150
قن طاطل
13
151
قنا طاطل
14
152
قنب طاطل
15
153
قنج طاطل
16
154
قند طاطل
17
155
قنه طاطل
18
156
قنو طاطل
19
157
قنز طاطل
20
158
قنح طاطل
21
159
قنط طاطل
22
160
قس طاطل
23
161
قسا طاطل
24
162
قسب طاطل
25
163
قسج طاطل
26
164
قسد طاطل
27
165
قسه طاطل
28
166
قسو طاطل
29
167
قسز طاطل
30
168
قسح طاطل
31
169
قسط طاطل
32
170
قع طاطل
33
171
قعا طاطل
34
172
قعب طاطل
35
173
قعج طاطل
36
174
قعد طاطل
37
175
قعه طاطل
38
176
قعو طاطل
39
177
قعز طاطل
40
178
قعح طاطل
41
179
قعط طاطل
42
180
قف طاطل
43
181
قفا طاطل
44
182
قفب طاطل
45
183
قفج طاطل
46
184
قفد طاطل
47
185
قفه طاطل
48
186
قفو طاطل
49
187
قفز طاطل
50
188
قفح طاطل
51
189
قفط طاطل
52
190
قص طاطل
53
191
قصا طاطل
54
192
قصب طاطل
55
193
قصج طاطل
56
194
قصد طاطل
57
195
قصه طاطل
58
196
قصو طاطل
59
197
قصز طاطل
60
198
قصح طاطل
61
199
قصط طاطل
62
200
ر طاطل
63
201
را طاطل
64
202
رب طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 124 olan asıl adet, 1364 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1364 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تنط ايل ثكب ايل غكب ايل دغريا ايل لجغظعه ايل لحغركز ايل عوغتصه ايل مجغغفطغذكز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قفد يوش رمز يوش ذمز يوش جغظلو يوش لجغذ يوش لزغظنب يوش عوغرك يوش مجغغفطغتنب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Muîd Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!