ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 18.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٠۶
٢١۴
١٨٩
١٩٧
٢٢٧
٢١٩
١٧۶
١۶٧
٢٢٢
٢٣٠
١٧٢
١٨١
٢١١
٢٠٣
١٩٢
١٨۴
١٩۵
١٨٧
٢٠٨
٢٠٠
١٧٣
١٨٢
٢٢١
٢٢٩
١٧٩
١٧٠
٢٢۴
٢١۶
١٩٠
١٩٨
٢٠۵
٢١٣
١٧١
١٨٠
٢٢٣
٢٣١
١٩٣
١٨۵
٢١٠
٢٠٢
١٨٨
١٩۶
٢٠٧
٢١۵
١٧٧
١۶٨
٢٢۶
٢١٨
٢٢۵
٢١٧
١٧٨
١۶٩
٢٠۴
٢١٢
١٩١
١٩٩
٢٠٩
٢٠١
١٩۴
١٨۶
٢٢٠
٢٢٨
١٧۴
١٨٣
ATEŞ ŞEKLİ
٢٠٩
٢٢۵
١٨٨
١٧١
١٧٩
١٩۵
٢٢٢
٢٠۶
٢٠١
٢١٧
١٩۶
١٨٠
١٧٠
١٨٧
٢٣٠
٢١۴
١٩۴
١٧٨
٢٠٧
٢٢٣
٢٢۴
٢٠٨
١٧٢
١٨٩
١٨۶
١۶٩
٢١۵
٢٣١
٢١۶
٢٠٠
١٨١
١٩٧
٢٢٠
٢٠۴
١٧٧
١٩٣
١٩٠
١٧٣
٢١١
٢٢٧
٢٢٨
٢١٢
١۶٨
١٨۵
١٩٨
١٨٢
٢٠٣
٢١٩
١٧۴
١٩١
٢٢۶
٢١٠
٢٠۵
٢٢١
١٩٢
١٧۶
١٨٣
١٩٩
٢١٨
٢٠٢
٢١٣
٢٢٩
١٨۴
١۶٧
HAVA ŞEKLİ
١٨٣
١٧۴
٢٢٨
٢٢٠
١٨۶
١٩۴
٢٠١
٢٠٩
١٩٩
١٩١
٢١٢
٢٠۴
١۶٩
١٧٨
٢١٧
٢٢۵
٢١٨
٢٢۶
١۶٨
١٧٧
٢١۵
٢٠٧
١٩۶
١٨٨
٢٠٢
٢١٠
١٨۵
١٩٣
٢٣١
٢٢٣
١٨٠
١٧١
٢١٣
٢٠۵
١٩٨
١٩٠
٢١۶
٢٢۴
١٧٠
١٧٩
٢٢٩
٢٢١
١٨٢
١٧٣
٢٠٠
٢٠٨
١٨٧
١٩۵
١٨۴
١٩٢
٢٠٣
٢١١
١٨١
١٧٢
٢٣٠
٢٢٢
١۶٧
١٧۶
٢١٩
٢٢٧
١٩٧
١٨٩
٢١۴
٢٠۶
SU ŞEKLİ
١۶٧
١٨۴
٢٢٩
٢١٣
٢٠٢
٢١٨
١٩٩
١٨٣
١٧۶
١٩٢
٢٢١
٢٠۵
٢١٠
٢٢۶
١٩١
١٧۴
٢١٩
٢٠٣
١٨٢
١٩٨
١٨۵
١۶٨
٢١٢
٢٢٨
٢٢٧
٢١١
١٧٣
١٩٠
١٩٣
١٧٧
٢٠۴
٢٢٠
١٩٧
١٨١
٢٠٠
٢١۶
٢٣١
٢١۵
١۶٩
١٨۶
١٨٩
١٧٢
٢٠٨
٢٢۴
٢٢٣
٢٠٧
١٧٨
١٩۴
٢١۴
٢٣٠
١٨٧
١٧٠
١٨٠
١٩۶
٢١٧
٢٠١
٢٠۶
٢٢٢
١٩۵
١٧٩
١٧١
١٨٨
٢٢۵
٢٠٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
528
تفز ايل
2
Kutup
592
ثنا ايل
3
Adil
1120
غعط ايل
4
Vefk
4483
دغتمب ايل
5
Mesaha
35864
لهغضكج ايل
6
Zabit
40347
مغشو ايل
7
Gaye
80694
فغخنج ايل
8
Asıl
47770848
مزغغذعغضز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
528
ريب يوش
2
Kutup
592
رعو يوش
3
Adil
1120
ضد يوش
4
Vefk
4483
دغقسز يوش
5
Mesaha
35864
لهغثمح يوش
6
Zabit
40347
مغلا يوش
7
Gaye
80694
فغشعح يوش
8
Asıl
47770848
مزغغذعغثلب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
167
قسز طاطل
2
168
قسح طاطل
3
169
قسط طاطل
4
170
قع طاطل
5
171
قعا طاطل
6
172
قعب طاطل
7
173
قعج طاطل
8
174
قعد طاطل
9
176
قعو طاطل
10
177
قعز طاطل
11
178
قعح طاطل
12
179
قعط طاطل
13
180
قف طاطل
14
181
قفا طاطل
15
182
قفب طاطل
16
183
قفج طاطل
17
184
قفد طاطل
18
185
قفه طاطل
19
186
قفو طاطل
20
187
قفز طاطل
21
188
قفح طاطل
22
189
قفط طاطل
23
190
قص طاطل
24
191
قصا طاطل
25
192
قصب طاطل
26
193
قصج طاطل
27
194
قصد طاطل
28
195
قصه طاطل
29
196
قصو طاطل
30
197
قصز طاطل
31
198
قصح طاطل
32
199
قصط طاطل
33
200
ر طاطل
34
201
را طاطل
35
202
رب طاطل
36
203
رج طاطل
37
204
رد طاطل
38
205
ره طاطل
39
206
رو طاطل
40
207
رز طاطل
41
208
رح طاطل
42
209
رط طاطل
43
210
ري طاطل
44
211
ريا طاطل
45
212
ريب طاطل
46
213
ريج طاطل
47
214
ريد طاطل
48
215
ريه طاطل
49
216
ريو طاطل
50
217
ريز طاطل
51
218
ريح طاطل
52
219
ريط طاطل
53
220
رك طاطل
54
221
ركا طاطل
55
222
ركب طاطل
56
223
ركج طاطل
57
224
ركد طاطل
58
225
ركه طاطل
59
226
ركو طاطل
60
227
ركز طاطل
61
228
ركح طاطل
62
229
ركط طاطل
63
230
رل طاطل
64
231
رلا طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل ركا طاطل ركب طاطل ركج طاطل ركد طاطل ركه طاطل ركو طاطل ركز طاطل ركح طاطل ركط طاطل رل طاطل رلا طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تفز ايل ثنا ايل غعط ايل دغتمب ايل لهغضكج ايل مغشو ايل فغخنج ايل مزغغذعغضز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ريب يوش رعو يوش ضد يوش دغقسز يوش لهغثمح يوش مغلا يوش فغشعح يوش مزغغذعغثلب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!