ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Latîf
129
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Latîf Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٨۴
١٩٢
١۶٧
١٧۵
٢٠۵
١٩٧
١۵۴
١۴۵
٢٠٠
٢٠٨
١۵٠
١۵٩
١٨٩
١٨١
١٧٠
١۶٢
١٧٣
١۶۵
١٨۶
١٧٨
١۵١
١۶٠
١٩٩
٢٠٧
١۵٧
١۴٨
٢٠٢
١٩۴
١۶٨
١٧۶
١٨٣
١٩١
١۴٩
١۵٨
٢٠١
٢٠٩
١٧١
١۶٣
١٨٨
١٨٠
١۶۶
١٧۴
١٨۵
١٩٣
١۵۵
١۴۶
٢٠۴
١٩۶
٢٠٣
١٩۵
١۵۶
١۴٧
١٨٢
١٩٠
١۶٩
١٧٧
١٨٧
١٧٩
١٧٢
١۶۴
١٩٨
٢٠۶
١۵٢
١۶١
ATEŞ ŞEKLİ
١٨٧
٢٠٣
١۶۶
١۴٩
١۵٧
١٧٣
٢٠٠
١٨۴
١٧٩
١٩۵
١٧۴
١۵٨
١۴٨
١۶۵
٢٠٨
١٩٢
١٧٢
١۵۶
١٨۵
٢٠١
٢٠٢
١٨۶
١۵٠
١۶٧
١۶۴
١۴٧
١٩٣
٢٠٩
١٩۴
١٧٨
١۵٩
١٧۵
١٩٨
١٨٢
١۵۵
١٧١
١۶٨
١۵١
١٨٩
٢٠۵
٢٠۶
١٩٠
١۴۶
١۶٣
١٧۶
١۶٠
١٨١
١٩٧
١۵٢
١۶٩
٢٠۴
١٨٨
١٨٣
١٩٩
١٧٠
١۵۴
١۶١
١٧٧
١٩۶
١٨٠
١٩١
٢٠٧
١۶٢
١۴۵
HAVA ŞEKLİ
١۶١
١۵٢
٢٠۶
١٩٨
١۶۴
١٧٢
١٧٩
١٨٧
١٧٧
١۶٩
١٩٠
١٨٢
١۴٧
١۵۶
١٩۵
٢٠٣
١٩۶
٢٠۴
١۴۶
١۵۵
١٩٣
١٨۵
١٧۴
١۶۶
١٨٠
١٨٨
١۶٣
١٧١
٢٠٩
٢٠١
١۵٨
١۴٩
١٩١
١٨٣
١٧۶
١۶٨
١٩۴
٢٠٢
١۴٨
١۵٧
٢٠٧
١٩٩
١۶٠
١۵١
١٧٨
١٨۶
١۶۵
١٧٣
١۶٢
١٧٠
١٨١
١٨٩
١۵٩
١۵٠
٢٠٨
٢٠٠
١۴۵
١۵۴
١٩٧
٢٠۵
١٧۵
١۶٧
١٩٢
١٨۴
SU ŞEKLİ
١۴۵
١۶٢
٢٠٧
١٩١
١٨٠
١٩۶
١٧٧
١۶١
١۵۴
١٧٠
١٩٩
١٨٣
١٨٨
٢٠۴
١۶٩
١۵٢
١٩٧
١٨١
١۶٠
١٧۶
١۶٣
١۴۶
١٩٠
٢٠۶
٢٠۵
١٨٩
١۵١
١۶٨
١٧١
١۵۵
١٨٢
١٩٨
١٧۵
١۵٩
١٧٨
١٩۴
٢٠٩
١٩٣
١۴٧
١۶۴
١۶٧
١۵٠
١٨۶
٢٠٢
٢٠١
١٨۵
١۵۶
١٧٢
١٩٢
٢٠٨
١۶۵
١۴٨
١۵٨
١٧۴
١٩۵
١٧٩
١٨۴
٢٠٠
١٧٣
١۵٧
١۴٩
١۶۶
٢٠٣
١٨٧
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
506
تسه ايل
2
Kutup
570
ثكط ايل
3
Adil
1076
غله ايل
4
Vefk
4307
دغرسو ايل
5
Mesaha
34456
لدغتيه ايل
6
Zabit
38763
لحغذكب ايل
7
Gaye
77526
عزغتفه ايل
8
Asıl
44189820
مدغغقفطغذعط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
506
قص يوش
2
Kutup
570
رند يوش
3
Adil
1076
ذس يوش
4
Vefk
4307
جغظصا يوش
5
Mesaha
34456
لدغقم يوش
6
Zabit
38763
لحغتمز يوش
7
Gaye
77526
عزغري يوش
8
Asıl
44189820
مدغغقفطغثد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
145
قمه طاطل
2
146
قمو طاطل
3
147
قمز طاطل
4
148
قمح طاطل
5
149
قمط طاطل
6
150
قن طاطل
7
151
قنا طاطل
8
152
قنب طاطل
9
154
قند طاطل
10
155
قنه طاطل
11
156
قنو طاطل
12
157
قنز طاطل
13
158
قنح طاطل
14
159
قنط طاطل
15
160
قس طاطل
16
161
قسا طاطل
17
162
قسب طاطل
18
163
قسج طاطل
19
164
قسد طاطل
20
165
قسه طاطل
21
166
قسو طاطل
22
167
قسز طاطل
23
168
قسح طاطل
24
169
قسط طاطل
25
170
قع طاطل
26
171
قعا طاطل
27
172
قعب طاطل
28
173
قعج طاطل
29
174
قعد طاطل
30
175
قعه طاطل
31
176
قعو طاطل
32
177
قعز طاطل
33
178
قعح طاطل
34
179
قعط طاطل
35
180
قف طاطل
36
181
قفا طاطل
37
182
قفب طاطل
38
183
قفج طاطل
39
184
قفد طاطل
40
185
قفه طاطل
41
186
قفو طاطل
42
187
قفز طاطل
43
188
قفح طاطل
44
189
قفط طاطل
45
190
قص طاطل
46
191
قصا طاطل
47
192
قصب طاطل
48
193
قصج طاطل
49
194
قصد طاطل
50
195
قصه طاطل
51
196
قصو طاطل
52
197
قصز طاطل
53
198
قصح طاطل
54
199
قصط طاطل
55
200
ر طاطل
56
201
را طاطل
57
202
رب طاطل
58
203
رج طاطل
59
204
رد طاطل
60
205
ره طاطل
61
206
رو طاطل
62
207
رز طاطل
63
208
رح طاطل
64
209
رط طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 129 olan asıl adet, 1419 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1419 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تسه ايل ثكط ايل غله ايل دغرسو ايل لدغتيه ايل لحغذكب ايل عزغتفه ايل مدغغقفطغذعط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قص يوش رند يوش ذس يوش جغظصا يوش لدغقم يوش لحغتمز يوش عزغري يوش مدغغقفطغثد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Latîf Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!