ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Kaviyy
126
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Kaviyy Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٨٠
١٨٨
١۶٣
١٧١
٢٠١
١٩٣
١۴٩
١۴١
١٩۶
٢٠۴
١۴۶
١۵۴
١٨۵
١٧٧
١۶۶
١۵٨
١۶٩
١۶١
١٨٢
١٧۴
١۴٧
١۵۵
١٩۵
٢٠٣
١۵٢
١۴۴
١٩٨
١٩٠
١۶۴
١٧٢
١٧٩
١٨٧
١۴۵
١۵٣
١٩٧
٢٠۵
١۶٧
١۵٩
١٨۴
١٧۶
١۶٢
١٧٠
١٨١
١٨٩
١۵٠
١۴٢
٢٠٠
١٩٢
١٩٩
١٩١
١۵١
١۴٣
١٧٨
١٨۶
١۶۵
١٧٣
١٨٣
١٧۵
١۶٨
١۶٠
١٩۴
٢٠٢
١۴٨
١۵۶
ATEŞ ŞEKLİ
١٨٣
١٩٩
١۶٢
١۴۵
١۵٢
١۶٩
١٩۶
١٨٠
١٧۵
١٩١
١٧٠
١۵٣
١۴۴
١۶١
٢٠۴
١٨٨
١۶٨
١۵١
١٨١
١٩٧
١٩٨
١٨٢
١۴۶
١۶٣
١۶٠
١۴٣
١٨٩
٢٠۵
١٩٠
١٧۴
١۵۴
١٧١
١٩۴
١٧٨
١۵٠
١۶٧
١۶۴
١۴٧
١٨۵
٢٠١
٢٠٢
١٨۶
١۴٢
١۵٩
١٧٢
١۵۵
١٧٧
١٩٣
١۴٨
١۶۵
٢٠٠
١٨۴
١٧٩
١٩۵
١۶۶
١۴٩
١۵۶
١٧٣
١٩٢
١٧۶
١٨٧
٢٠٣
١۵٨
١۴١
HAVA ŞEKLİ
١۵۶
١۴٨
٢٠٢
١٩۴
١۶٠
١۶٨
١٧۵
١٨٣
١٧٣
١۶۵
١٨۶
١٧٨
١۴٣
١۵١
١٩١
١٩٩
١٩٢
٢٠٠
١۴٢
١۵٠
١٨٩
١٨١
١٧٠
١۶٢
١٧۶
١٨۴
١۵٩
١۶٧
٢٠۵
١٩٧
١۵٣
١۴۵
١٨٧
١٧٩
١٧٢
١۶۴
١٩٠
١٩٨
١۴۴
١۵٢
٢٠٣
١٩۵
١۵۵
١۴٧
١٧۴
١٨٢
١۶١
١۶٩
١۵٨
١۶۶
١٧٧
١٨۵
١۵۴
١۴۶
٢٠۴
١٩۶
١۴١
١۴٩
١٩٣
٢٠١
١٧١
١۶٣
١٨٨
١٨٠
SU ŞEKLİ
١۴١
١۵٨
٢٠٣
١٨٧
١٧۶
١٩٢
١٧٣
١۵۶
١۴٩
١۶۶
١٩۵
١٧٩
١٨۴
٢٠٠
١۶۵
١۴٨
١٩٣
١٧٧
١۵۵
١٧٢
١۵٩
١۴٢
١٨۶
٢٠٢
٢٠١
١٨۵
١۴٧
١۶۴
١۶٧
١۵٠
١٧٨
١٩۴
١٧١
١۵۴
١٧۴
١٩٠
٢٠۵
١٨٩
١۴٣
١۶٠
١۶٣
١۴۶
١٨٢
١٩٨
١٩٧
١٨١
١۵١
١۶٨
١٨٨
٢٠۴
١۶١
١۴۴
١۵٣
١٧٠
١٩١
١٧۵
١٨٠
١٩۶
١۶٩
١۵٢
١۴۵
١۶٢
١٩٩
١٨٣
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
502
تسا ايل
2
Kutup
566
ثكه ايل
3
Adil
1068
غكز ايل
4
Vefk
4274
دغرلج ايل
5
Mesaha
34192
لدغقنا ايل
6
Zabit
38466
لحغتكه ايل
7
Gaye
76932
عوغضصا ايل
8
Asıl
43543512
مجغغثمجغتعا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
502
قفو يوش
2
Kutup
566
رن يوش
3
Adil
1068
ذنب يوش
4
Vefk
4274
جغظنح يوش
5
Mesaha
34192
لجغضعو يوش
6
Zabit
38466
لحغقن يوش
7
Gaye
76932
عوغخيو يوش
8
Asıl
43543512
مجغغثمجغقصو يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
141
قما طاطل
2
142
قمب طاطل
3
143
قمج طاطل
4
144
قمد طاطل
5
145
قمه طاطل
6
146
قمو طاطل
7
147
قمز طاطل
8
148
قمح طاطل
9
149
قمط طاطل
10
150
قن طاطل
11
151
قنا طاطل
12
152
قنب طاطل
13
153
قنج طاطل
14
154
قند طاطل
15
155
قنه طاطل
16
156
قنو طاطل
17
158
قنح طاطل
18
159
قنط طاطل
19
160
قس طاطل
20
161
قسا طاطل
21
162
قسب طاطل
22
163
قسج طاطل
23
164
قسد طاطل
24
165
قسه طاطل
25
166
قسو طاطل
26
167
قسز طاطل
27
168
قسح طاطل
28
169
قسط طاطل
29
170
قع طاطل
30
171
قعا طاطل
31
172
قعب طاطل
32
173
قعج طاطل
33
174
قعد طاطل
34
175
قعه طاطل
35
176
قعو طاطل
36
177
قعز طاطل
37
178
قعح طاطل
38
179
قعط طاطل
39
180
قف طاطل
40
181
قفا طاطل
41
182
قفب طاطل
42
183
قفج طاطل
43
184
قفد طاطل
44
185
قفه طاطل
45
186
قفو طاطل
46
187
قفز طاطل
47
188
قفح طاطل
48
189
قفط طاطل
49
190
قص طاطل
50
191
قصا طاطل
51
192
قصب طاطل
52
193
قصج طاطل
53
194
قصد طاطل
54
195
قصه طاطل
55
196
قصو طاطل
56
197
قصز طاطل
57
198
قصح طاطل
58
199
قصط طاطل
59
200
ر طاطل
60
201
را طاطل
61
202
رب طاطل
62
203
رج طاطل
63
204
رد طاطل
64
205
ره طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 126 olan asıl adet, 1386 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1386 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قص طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تسا ايل ثكه ايل غكز ايل دغرلج ايل لدغقنا ايل لحغتكه ايل عوغضصا ايل مجغغثمجغتعا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قفو يوش رن يوش ذنب يوش جغظنح يوش لجغضعو يوش لحغقن يوش عوغخيو يوش مجغغثمجغقصو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Kaviyy Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!