ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Halîm
88
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Halîm Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٢٨
١٣۶
١١٠
١١٨
١۴٩
١۴١
٩٧
٨٩
١۴۴
١۵٢
٩۴
١٠٢
١٣٣
١٢۵
١١٣
١٠۵
١١۶
١٠٨
١٣٠
١٢٢
٩۵
١٠٣
١۴٣
١۵١
١٠٠
٩٢
١۴۶
١٣٨
١١١
١١٩
١٢٧
١٣۵
٩٣
١٠١
١۴۵
١۵٣
١١۴
١٠۶
١٣٢
١٢۴
١٠٩
١١٧
١٢٩
١٣٧
٩٨
٩٠
١۴٨
١۴٠
١۴٧
١٣٩
٩٩
٩١
١٢۶
١٣۴
١١٢
١٢٠
١٣١
١٢٣
١١۵
١٠٧
١۴٢
١۵٠
٩۶
١٠۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٣١
١۴٧
١٠٩
٩٣
١٠٠
١١۶
١۴۴
١٢٨
١٢٣
١٣٩
١١٧
١٠١
٩٢
١٠٨
١۵٢
١٣۶
١١۵
٩٩
١٢٩
١۴۵
١۴۶
١٣٠
٩۴
١١٠
١٠٧
٩١
١٣٧
١۵٣
١٣٨
١٢٢
١٠٢
١١٨
١۴٢
١٢۶
٩٨
١١۴
١١١
٩۵
١٣٣
١۴٩
١۵٠
١٣۴
٩٠
١٠۶
١١٩
١٠٣
١٢۵
١۴١
٩۶
١١٢
١۴٨
١٣٢
١٢٧
١۴٣
١١٣
٩٧
١٠۴
١٢٠
١۴٠
١٢۴
١٣۵
١۵١
١٠۵
٨٩
HAVA ŞEKLİ
١٠۴
٩۶
١۵٠
١۴٢
١٠٧
١١۵
١٢٣
١٣١
١٢٠
١١٢
١٣۴
١٢۶
٩١
٩٩
١٣٩
١۴٧
١۴٠
١۴٨
٩٠
٩٨
١٣٧
١٢٩
١١٧
١٠٩
١٢۴
١٣٢
١٠۶
١١۴
١۵٣
١۴۵
١٠١
٩٣
١٣۵
١٢٧
١١٩
١١١
١٣٨
١۴۶
٩٢
١٠٠
١۵١
١۴٣
١٠٣
٩۵
١٢٢
١٣٠
١٠٨
١١۶
١٠۵
١١٣
١٢۵
١٣٣
١٠٢
٩۴
١۵٢
١۴۴
٨٩
٩٧
١۴١
١۴٩
١١٨
١١٠
١٣۶
١٢٨
SU ŞEKLİ
٨٩
١٠۵
١۵١
١٣۵
١٢۴
١۴٠
١٢٠
١٠۴
٩٧
١١٣
١۴٣
١٢٧
١٣٢
١۴٨
١١٢
٩۶
١۴١
١٢۵
١٠٣
١١٩
١٠۶
٩٠
١٣۴
١۵٠
١۴٩
١٣٣
٩۵
١١١
١١۴
٩٨
١٢۶
١۴٢
١١٨
١٠٢
١٢٢
١٣٨
١۵٣
١٣٧
٩١
١٠٧
١١٠
٩۴
١٣٠
١۴۶
١۴۵
١٢٩
٩٩
١١۵
١٣۶
١۵٢
١٠٨
٩٢
١٠١
١١٧
١٣٩
١٢٣
١٢٨
١۴۴
١١۶
١٠٠
٩٣
١٠٩
١۴٧
١٣١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
450
تط ايل
2
Kutup
514
تعج ايل
3
Adil
964
ظكج ايل
4
Vefk
3856
جغضيه ايل
5
Mesaha
30848
لغضز ايل
6
Zabit
34704
لدغخسج ايل
7
Gaye
69408
سطغشسز ايل
8
Asıl
35675712
لهغغخعهغخعا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
450
قلد يوش
2
Kutup
514
قصح يوش
3
Adil
964
خمح يوش
4
Vefk
3856
جغثم يوش
5
Mesaha
30848
لغثلب يوش
6
Zabit
34704
لدغشفح يوش
7
Gaye
69408
سطغصب يوش
8
Asıl
35675712
لهغغخعهغشصو يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
89
فط طاطل
2
90
ص طاطل
3
91
صا طاطل
4
92
صب طاطل
5
93
صج طاطل
6
94
صد طاطل
7
95
صه طاطل
8
96
صو طاطل
9
97
صز طاطل
10
98
صح طاطل
11
99
صط طاطل
12
100
ق طاطل
13
101
قا طاطل
14
102
قب طاطل
15
103
قج طاطل
16
104
قد طاطل
17
105
قه طاطل
18
106
قو طاطل
19
107
قز طاطل
20
108
قح طاطل
21
109
قط طاطل
22
110
قي طاطل
23
111
قيا طاطل
24
112
قيب طاطل
25
113
قيج طاطل
26
114
قيد طاطل
27
115
قيه طاطل
28
116
قيو طاطل
29
117
قيز طاطل
30
118
قيح طاطل
31
119
قيط طاطل
32
120
قك طاطل
33
122
قكب طاطل
34
123
قكج طاطل
35
124
قكد طاطل
36
125
قكه طاطل
37
126
قكو طاطل
38
127
قكز طاطل
39
128
قكح طاطل
40
129
قكط طاطل
41
130
قل طاطل
42
131
قلا طاطل
43
132
قلب طاطل
44
133
قلج طاطل
45
134
قلد طاطل
46
135
قله طاطل
47
136
قلو طاطل
48
137
قلز طاطل
49
138
قلح طاطل
50
139
قلط طاطل
51
140
قم طاطل
52
141
قما طاطل
53
142
قمب طاطل
54
143
قمج طاطل
55
144
قمد طاطل
56
145
قمه طاطل
57
146
قمو طاطل
58
147
قمز طاطل
59
148
قمح طاطل
60
149
قمط طاطل
61
150
قن طاطل
62
151
قنا طاطل
63
152
قنب طاطل
64
153
قنج طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 88 olan asıl adet, 968 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 968 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تط ايل تعج ايل ظكج ايل جغضيه ايل لغضز ايل لدغخسج ايل سطغشسز ايل لهغغخعهغخعا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قلد يوش قصح يوش خمح يوش جغثم يوش لغثلب يوش لدغشفح يوش سطغصب يوش لهغغخعهغشصو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Halîm Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!