ŞİMDİ GÜNEŞ
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Hâlık
731
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Hâlık Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٩٨
١٠۶
٨١
٨٩
١١٩
١١١
۶٨
۵٩
١١۴
١٢٢
۶۴
٧٣
١٠٣
٩۵
٨۴
٧۶
٨٧
٧٩
١٠٠
٩٢
۶۵
٧۴
١١٣
١٢١
٧١
۶٢
١١۶
١٠٨
٨٢
٩٠
٩٧
١٠۵
۶٣
٧٢
١١۵
١٢٣
٨۵
٧٧
١٠٢
٩۴
٨٠
٨٨
٩٩
١٠٧
۶٩
۶٠
١١٨
١١٠
١١٧
١٠٩
٧٠
۶١
٩۶
١٠۴
٨٣
٩١
١٠١
٩٣
٨۶
٧٨
١١٢
١٢٠
۶۶
٧۵
ATEŞ ŞEKLİ
١٠١
١١٧
٨٠
۶٣
٧١
٨٧
١١۴
٩٨
٩٣
١٠٩
٨٨
٧٢
۶٢
٧٩
١٢٢
١٠۶
٨۶
٧٠
٩٩
١١۵
١١۶
١٠٠
۶۴
٨١
٧٨
۶١
١٠٧
١٢٣
١٠٨
٩٢
٧٣
٨٩
١١٢
٩۶
۶٩
٨۵
٨٢
۶۵
١٠٣
١١٩
١٢٠
١٠۴
۶٠
٧٧
٩٠
٧۴
٩۵
١١١
۶۶
٨٣
١١٨
١٠٢
٩٧
١١٣
٨۴
۶٨
٧۵
٩١
١١٠
٩۴
١٠۵
١٢١
٧۶
۵٩
HAVA ŞEKLİ
٧۵
۶۶
١٢٠
١١٢
٧٨
٨۶
٩٣
١٠١
٩١
٨٣
١٠۴
٩۶
۶١
٧٠
١٠٩
١١٧
١١٠
١١٨
۶٠
۶٩
١٠٧
٩٩
٨٨
٨٠
٩۴
١٠٢
٧٧
٨۵
١٢٣
١١۵
٧٢
۶٣
١٠۵
٩٧
٩٠
٨٢
١٠٨
١١۶
۶٢
٧١
١٢١
١١٣
٧۴
۶۵
٩٢
١٠٠
٧٩
٨٧
٧۶
٨۴
٩۵
١٠٣
٧٣
۶۴
١٢٢
١١۴
۵٩
۶٨
١١١
١١٩
٨٩
٨١
١٠۶
٩٨
SU ŞEKLİ
۵٩
٧۶
١٢١
١٠۵
٩۴
١١٠
٩١
٧۵
۶٨
٨۴
١١٣
٩٧
١٠٢
١١٨
٨٣
۶۶
١١١
٩۵
٧۴
٩٠
٧٧
۶٠
١٠۴
١٢٠
١١٩
١٠٣
۶۵
٨٢
٨۵
۶٩
٩۶
١١٢
٨٩
٧٣
٩٢
١٠٨
١٢٣
١٠٧
۶١
٧٨
٨١
۶۴
١٠٠
١١۶
١١۵
٩٩
٧٠
٨۶
١٠۶
١٢٢
٧٩
۶٢
٧٢
٨٨
١٠٩
٩٣
٩٨
١١۴
٨٧
٧١
۶٣
٨٠
١١٧
١٠١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
420
شعط ايل
2
Kutup
484
تمج ايل
3
Adil
904
ضسج ايل
4
Vefk
3619
جغثعح ايل
5
Mesaha
28952
كحغظيا ايل
6
Zabit
32571
لبغثل ايل
7
Gaye
65142
سهغقا ايل
8
Asıl
31528728
لاغغثكحغخفز ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
420
قد يوش
2
Kutup
484
قسح يوش
3
Adil
904
ثفح يوش
4
Vefk
3619
جغشج يوش
5
Mesaha
28952
كحغخلو يوش
6
Zabit
32571
لبغرنه يوش
7
Gaye
65142
سدغضكو يوش
8
Asıl
31528728
لاغغثكحغتيب يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
59
نط طاطل
2
60
س طاطل
3
61
سا طاطل
4
62
سب طاطل
5
63
سج طاطل
6
64
سد طاطل
7
65
سه طاطل
8
66
سو طاطل
9
68
سح طاطل
10
69
سط طاطل
11
70
ع طاطل
12
71
عا طاطل
13
72
عب طاطل
14
73
عج طاطل
15
74
عد طاطل
16
75
عه طاطل
17
76
عو طاطل
18
77
عز طاطل
19
78
عح طاطل
20
79
عط طاطل
21
80
ف طاطل
22
81
فا طاطل
23
82
فب طاطل
24
83
فج طاطل
25
84
فد طاطل
26
85
فه طاطل
27
86
فو طاطل
28
87
فز طاطل
29
88
فح طاطل
30
89
فط طاطل
31
90
ص طاطل
32
91
صا طاطل
33
92
صب طاطل
34
93
صج طاطل
35
94
صد طاطل
36
95
صه طاطل
37
96
صو طاطل
38
97
صز طاطل
39
98
صح طاطل
40
99
صط طاطل
41
100
ق طاطل
42
101
قا طاطل
43
102
قب طاطل
44
103
قج طاطل
45
104
قد طاطل
46
105
قه طاطل
47
106
قو طاطل
48
107
قز طاطل
49
108
قح طاطل
50
109
قط طاطل
51
110
قي طاطل
52
111
قيا طاطل
53
112
قيب طاطل
54
113
قيج طاطل
55
114
قيد طاطل
56
115
قيه طاطل
57
116
قيو طاطل
58
117
قيز طاطل
59
118
قيح طاطل
60
119
قيط طاطل
61
120
قك طاطل
62
121
قكا طاطل
63
122
قكب طاطل
64
123
قكج طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شعط ايل تمج ايل ضسج ايل جغثعح ايل كحغظيا ايل لبغثل ايل سهغقا ايل لاغغثكحغخفز ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قد يوش قسح يوش ثفح يوش جغشج يوش كحغخلو يوش لبغرنه يوش سدغضكو يوش لاغغثكحغتيب يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Hâlık Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!