ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Habîr
812
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Habîr Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٠٨
١١۶
٩١
٩٩
١٢٩
١٢١
٧٨
٧٠
١٢۴
١٣٢
٧۵
٨٣
١١٣
١٠۵
٩۴
٨۶
٩٧
٨٩
١١٠
١٠٢
٧۶
٨۴
١٢٣
١٣١
٨١
٧٣
١٢۶
١١٨
٩٢
١٠٠
١٠٧
١١۵
٧۴
٨٢
١٢۵
١٣٣
٩۵
٨٧
١١٢
١٠۴
٩٠
٩٨
١٠٩
١١٧
٧٩
٧١
١٢٨
١٢٠
١٢٧
١١٩
٨٠
٧٢
١٠۶
١١۴
٩٣
١٠١
١١١
١٠٣
٩۶
٨٨
١٢٢
١٣٠
٧٧
٨۵
ATEŞ ŞEKLİ
١١١
١٢٧
٩٠
٧۴
٨١
٩٧
١٢۴
١٠٨
١٠٣
١١٩
٩٨
٨٢
٧٣
٨٩
١٣٢
١١۶
٩۶
٨٠
١٠٩
١٢۵
١٢۶
١١٠
٧۵
٩١
٨٨
٧٢
١١٧
١٣٣
١١٨
١٠٢
٨٣
٩٩
١٢٢
١٠۶
٧٩
٩۵
٩٢
٧۶
١١٣
١٢٩
١٣٠
١١۴
٧١
٨٧
١٠٠
٨۴
١٠۵
١٢١
٧٧
٩٣
١٢٨
١١٢
١٠٧
١٢٣
٩۴
٧٨
٨۵
١٠١
١٢٠
١٠۴
١١۵
١٣١
٨۶
٧٠
HAVA ŞEKLİ
٨۵
٧٧
١٣٠
١٢٢
٨٨
٩۶
١٠٣
١١١
١٠١
٩٣
١١۴
١٠۶
٧٢
٨٠
١١٩
١٢٧
١٢٠
١٢٨
٧١
٧٩
١١٧
١٠٩
٩٨
٩٠
١٠۴
١١٢
٨٧
٩۵
١٣٣
١٢۵
٨٢
٧۴
١١۵
١٠٧
١٠٠
٩٢
١١٨
١٢۶
٧٣
٨١
١٣١
١٢٣
٨۴
٧۶
١٠٢
١١٠
٨٩
٩٧
٨۶
٩۴
١٠۵
١١٣
٨٣
٧۵
١٣٢
١٢۴
٧٠
٧٨
١٢١
١٢٩
٩٩
٩١
١١۶
١٠٨
SU ŞEKLİ
٧٠
٨۶
١٣١
١١۵
١٠۴
١٢٠
١٠١
٨۵
٧٨
٩۴
١٢٣
١٠٧
١١٢
١٢٨
٩٣
٧٧
١٢١
١٠۵
٨۴
١٠٠
٨٧
٧١
١١۴
١٣٠
١٢٩
١١٣
٧۶
٩٢
٩۵
٧٩
١٠۶
١٢٢
٩٩
٨٣
١٠٢
١١٨
١٣٣
١١٧
٧٢
٨٨
٩١
٧۵
١١٠
١٢۶
١٢۵
١٠٩
٨٠
٩۶
١١۶
١٣٢
٨٩
٧٣
٨٢
٩٨
١١٩
١٠٣
١٠٨
١٢۴
٩٧
٨١
٧۴
٩٠
١٢٧
١١١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
431
شص ايل
2
Kutup
494
تنج ايل
3
Adil
925
ضفد ايل
4
Vefk
3700
جغخنط ايل
5
Mesaha
29600
كطغثنط ايل
6
Zabit
33300
لجغرنط ايل
7
Gaye
66600
سوغثنط ايل
8
Asıl
32900400
لبغغظغشنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
431
قيه يوش
2
Kutup
494
قعح يوش
3
Adil
925
خط يوش
4
Vefk
3700
جغشفد يوش
5
Mesaha
29600
كطغرفد يوش
6
Zabit
33300
لبغظفد يوش
7
Gaye
66600
سوغرفد يوش
8
Asıl
32900400
لبغغظغفد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
70
ع طاطل
2
71
عا طاطل
3
72
عب طاطل
4
73
عج طاطل
5
74
عد طاطل
6
75
عه طاطل
7
76
عو طاطل
8
77
عز طاطل
9
78
عح طاطل
10
79
عط طاطل
11
80
ف طاطل
12
81
فا طاطل
13
82
فب طاطل
14
83
فج طاطل
15
84
فد طاطل
16
85
فه طاطل
17
86
فو طاطل
18
87
فز طاطل
19
88
فح طاطل
20
89
فط طاطل
21
90
ص طاطل
22
91
صا طاطل
23
92
صب طاطل
24
93
صج طاطل
25
94
صد طاطل
26
95
صه طاطل
27
96
صو طاطل
28
97
صز طاطل
29
98
صح طاطل
30
99
صط طاطل
31
100
ق طاطل
32
101
قا طاطل
33
102
قب طاطل
34
103
قج طاطل
35
104
قد طاطل
36
105
قه طاطل
37
106
قو طاطل
38
107
قز طاطل
39
108
قح طاطل
40
109
قط طاطل
41
110
قي طاطل
42
111
قيا طاطل
43
112
قيب طاطل
44
113
قيج طاطل
45
114
قيد طاطل
46
115
قيه طاطل
47
116
قيو طاطل
48
117
قيز طاطل
49
118
قيح طاطل
50
119
قيط طاطل
51
120
قك طاطل
52
121
قكا طاطل
53
122
قكب طاطل
54
123
قكج طاطل
55
124
قكد طاطل
56
125
قكه طاطل
57
126
قكو طاطل
58
127
قكز طاطل
59
128
قكح طاطل
60
129
قكط طاطل
61
130
قل طاطل
62
131
قلا طاطل
63
132
قلب طاطل
64
133
قلج طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شص ايل تنج ايل ضفد ايل جغخنط ايل كطغثنط ايل لجغرنط ايل سوغثنط ايل لبغغظغشنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قيه يوش قعح يوش خط يوش جغشفد يوش كطغرفد يوش لبغظفد يوش سوغرفد يوش لبغغظغفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Habîr Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!