ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Fettâh
889
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Fettâh Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١١٨
١٢۶
١٠٠
١٠٩
١٣٩
١٣١
٨٧
٧٩
١٣۴
١۴٢
٨۴
٩٢
١٢٣
١١۵
١٠۴
٩۵
١٠٧
٩٨
١٢٠
١١٢
٨۵
٩٣
١٣٣
١۴١
٩٠
٨٢
١٣۶
١٢٨
١٠١
١١٠
١١٧
١٢۵
٨٣
٩١
١٣۵
١۴٣
١٠۵
٩۶
١٢٢
١١۴
٩٩
١٠٨
١١٩
١٢٧
٨٨
٨٠
١٣٨
١٣٠
١٣٧
١٢٩
٨٩
٨١
١١۶
١٢۴
١٠٢
١١١
١٢١
١١٣
١٠۶
٩٧
١٣٢
١۴٠
٨۶
٩۴
ATEŞ ŞEKLİ
١٢١
١٣٧
٩٩
٨٣
٩٠
١٠٧
١٣۴
١١٨
١١٣
١٢٩
١٠٨
٩١
٨٢
٩٨
١۴٢
١٢۶
١٠۶
٨٩
١١٩
١٣۵
١٣۶
١٢٠
٨۴
١٠٠
٩٧
٨١
١٢٧
١۴٣
١٢٨
١١٢
٩٢
١٠٩
١٣٢
١١۶
٨٨
١٠۵
١٠١
٨۵
١٢٣
١٣٩
١۴٠
١٢۴
٨٠
٩۶
١١٠
٩٣
١١۵
١٣١
٨۶
١٠٢
١٣٨
١٢٢
١١٧
١٣٣
١٠۴
٨٧
٩۴
١١١
١٣٠
١١۴
١٢۵
١۴١
٩۵
٧٩
HAVA ŞEKLİ
٩۴
٨۶
١۴٠
١٣٢
٩٧
١٠۶
١١٣
١٢١
١١١
١٠٢
١٢۴
١١۶
٨١
٨٩
١٢٩
١٣٧
١٣٠
١٣٨
٨٠
٨٨
١٢٧
١١٩
١٠٨
٩٩
١١۴
١٢٢
٩۶
١٠۵
١۴٣
١٣۵
٩١
٨٣
١٢۵
١١٧
١١٠
١٠١
١٢٨
١٣۶
٨٢
٩٠
١۴١
١٣٣
٩٣
٨۵
١١٢
١٢٠
٩٨
١٠٧
٩۵
١٠۴
١١۵
١٢٣
٩٢
٨۴
١۴٢
١٣۴
٧٩
٨٧
١٣١
١٣٩
١٠٩
١٠٠
١٢۶
١١٨
SU ŞEKLİ
٧٩
٩۵
١۴١
١٢۵
١١۴
١٣٠
١١١
٩۴
٨٧
١٠۴
١٣٣
١١٧
١٢٢
١٣٨
١٠٢
٨۶
١٣١
١١۵
٩٣
١١٠
٩۶
٨٠
١٢۴
١۴٠
١٣٩
١٢٣
٨۵
١٠١
١٠۵
٨٨
١١۶
١٣٢
١٠٩
٩٢
١١٢
١٢٨
١۴٣
١٢٧
٨١
٩٧
١٠٠
٨۴
١٢٠
١٣۶
١٣۵
١١٩
٨٩
١٠۶
١٢۶
١۴٢
٩٨
٨٢
٩١
١٠٨
١٢٩
١١٣
١١٨
١٣۴
١٠٧
٩٠
٨٣
٩٩
١٣٧
١٢١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
440
شصط ايل
2
Kutup
504
تسج ايل
3
Adil
944
ظج ايل
4
Vefk
3777
جغذلو ايل
5
Mesaha
30216
لغقعه ايل
6
Zabit
33993
لجغظنب ايل
7
Gaye
67986
سزغظمه ايل
8
Asıl
34264944
لدغغرسدغظج ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
440
قكد يوش
2
Kutup
504
قفح يوش
3
Adil
944
خكح يوش
4
Vefk
3777
جغتسا يوش
5
Mesaha
30216
كطغظ يوش
6
Zabit
33993
لجغخعز يوش
7
Gaye
67986
سزغخع يوش
8
Asıl
34264944
لدغغرسدغخكح يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
79
عط طاطل
2
80
ف طاطل
3
81
فا طاطل
4
82
فب طاطل
5
83
فج طاطل
6
84
فد طاطل
7
85
فه طاطل
8
86
فو طاطل
9
87
فز طاطل
10
88
فح طاطل
11
89
فط طاطل
12
90
ص طاطل
13
91
صا طاطل
14
92
صب طاطل
15
93
صج طاطل
16
94
صد طاطل
17
95
صه طاطل
18
96
صو طاطل
19
97
صز طاطل
20
98
صح طاطل
21
99
صط طاطل
22
100
ق طاطل
23
101
قا طاطل
24
102
قب طاطل
25
104
قد طاطل
26
105
قه طاطل
27
106
قو طاطل
28
107
قز طاطل
29
108
قح طاطل
30
109
قط طاطل
31
110
قي طاطل
32
111
قيا طاطل
33
112
قيب طاطل
34
113
قيج طاطل
35
114
قيد طاطل
36
115
قيه طاطل
37
116
قيو طاطل
38
117
قيز طاطل
39
118
قيح طاطل
40
119
قيط طاطل
41
120
قك طاطل
42
121
قكا طاطل
43
122
قكب طاطل
44
123
قكج طاطل
45
124
قكد طاطل
46
125
قكه طاطل
47
126
قكو طاطل
48
127
قكز طاطل
49
128
قكح طاطل
50
129
قكط طاطل
51
130
قل طاطل
52
131
قلا طاطل
53
132
قلب طاطل
54
133
قلج طاطل
55
134
قلد طاطل
56
135
قله طاطل
57
136
قلو طاطل
58
137
قلز طاطل
59
138
قلح طاطل
60
139
قلط طاطل
61
140
قم طاطل
62
141
قما طاطل
63
142
قمب طاطل
64
143
قمج طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شصط ايل تسج ايل ظج ايل جغذلو ايل لغقعه ايل لجغظنب ايل سزغظمه ايل لدغغرسدغظج ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قكد يوش قفح يوش خكح يوش جغتسا يوش كطغظ يوش لجغخعز يوش سزغخع يوش لدغغرسدغخكح يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Fettâh Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!