ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Berr
402
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Berr Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۵٧
۶۵
۴٠
۴٨
٧٨
٧٠
٢۶
١٨
٧٣
٨١
٢٣
٣١
۶٢
۵۴
۴٣
٣۵
۴۶
٣٨
۵٩
۵١
٢۴
٣٢
٧٢
٨٠
٢٩
٢١
٧۵
۶٧
۴١
۴٩
۵۶
۶۴
٢٢
٣٠
٧۴
٨٢
۴۴
٣۶
۶١
۵٣
٣٩
۴٧
۵٨
۶۶
٢٧
١٩
٧٧
۶٩
٧۶
۶٨
٢٨
٢٠
۵۵
۶٣
۴٢
۵٠
۶٠
۵٢
۴۵
٣٧
٧١
٧٩
٢۵
٣٣
ATEŞ ŞEKLİ
۶٠
٧۶
٣٩
٢٢
٢٩
۴۶
٧٣
۵٧
۵٢
۶٨
۴٧
٣٠
٢١
٣٨
٨١
۶۵
۴۵
٢٨
۵٨
٧۴
٧۵
۵٩
٢٣
۴٠
٣٧
٢٠
۶۶
٨٢
۶٧
۵١
٣١
۴٨
٧١
۵۵
٢٧
۴۴
۴١
٢۴
۶٢
٧٨
٧٩
۶٣
١٩
٣۶
۴٩
٣٢
۵۴
٧٠
٢۵
۴٢
٧٧
۶١
۵۶
٧٢
۴٣
٢۶
٣٣
۵٠
۶٩
۵٣
۶۴
٨٠
٣۵
١٨
HAVA ŞEKLİ
٣٣
٢۵
٧٩
٧١
٣٧
۴۵
۵٢
۶٠
۵٠
۴٢
۶٣
۵۵
٢٠
٢٨
۶٨
٧۶
۶٩
٧٧
١٩
٢٧
۶۶
۵٨
۴٧
٣٩
۵٣
۶١
٣۶
۴۴
٨٢
٧۴
٣٠
٢٢
۶۴
۵۶
۴٩
۴١
۶٧
٧۵
٢١
٢٩
٨٠
٧٢
٣٢
٢۴
۵١
۵٩
٣٨
۴۶
٣۵
۴٣
۵۴
۶٢
٣١
٢٣
٨١
٧٣
١٨
٢۶
٧٠
٧٨
۴٨
۴٠
۶۵
۵٧
SU ŞEKLİ
١٨
٣۵
٨٠
۶۴
۵٣
۶٩
۵٠
٣٣
٢۶
۴٣
٧٢
۵۶
۶١
٧٧
۴٢
٢۵
٧٠
۵۴
٣٢
۴٩
٣۶
١٩
۶٣
٧٩
٧٨
۶٢
٢۴
۴١
۴۴
٢٧
۵۵
٧١
۴٨
٣١
۵١
۶٧
٨٢
۶۶
٢٠
٣٧
۴٠
٢٣
۵٩
٧۵
٧۴
۵٨
٢٨
۴۵
۶۵
٨١
٣٨
٢١
٣٠
۴٧
۶٨
۵٢
۵٧
٧٣
۴۶
٢٩
٢٢
٣٩
٧۶
۶٠
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
379
شلح ايل
2
Kutup
443
تب ايل
3
Adil
822
ذفا ايل
4
Vefk
3290
جغرمط ايل
5
Mesaha
26320
كوغرعط ايل
6
Zabit
29610
كطغثسط ايل
7
Gaye
59220
نطغقعط ايل
8
Asıl
26234460
كوغغرلدغتيط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
379
سج يوش
2
Kutup
443
قكز يوش
3
Adil
822
ثو يوش
4
Vefk
3290
بغظعد يوش
5
Mesaha
26320
كوغد يوش
6
Zabit
29610
كطغرصد يوش
7
Gaye
59220
نحغظد يوش
8
Asıl
26234460
كوغغرلدغقمد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
18
يح طاطل
2
19
يط طاطل
3
20
ك طاطل
4
21
كا طاطل
5
22
كب طاطل
6
23
كج طاطل
7
24
كد طاطل
8
25
كه طاطل
9
26
كو طاطل
10
27
كز طاطل
11
28
كح طاطل
12
29
كط طاطل
13
30
ل طاطل
14
31
لا طاطل
15
32
لب طاطل
16
33
لج طاطل
17
35
له طاطل
18
36
لو طاطل
19
37
لز طاطل
20
38
لح طاطل
21
39
لط طاطل
22
40
م طاطل
23
41
ما طاطل
24
42
مب طاطل
25
43
مج طاطل
26
44
مد طاطل
27
45
مه طاطل
28
46
مو طاطل
29
47
مز طاطل
30
48
مح طاطل
31
49
مط طاطل
32
50
ن طاطل
33
51
نا طاطل
34
52
نب طاطل
35
53
نج طاطل
36
54
ند طاطل
37
55
نه طاطل
38
56
نو طاطل
39
57
نز طاطل
40
58
نح طاطل
41
59
نط طاطل
42
60
س طاطل
43
61
سا طاطل
44
62
سب طاطل
45
63
سج طاطل
46
64
سد طاطل
47
65
سه طاطل
48
66
سو طاطل
49
67
سز طاطل
50
68
سح طاطل
51
69
سط طاطل
52
70
ع طاطل
53
71
عا طاطل
54
72
عب طاطل
55
73
عج طاطل
56
74
عد طاطل
57
75
عه طاطل
58
76
عو طاطل
59
77
عز طاطل
60
78
عح طاطل
61
79
عط طاطل
62
80
ف طاطل
63
81
فا طاطل
64
82
فب طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ يح طاطل يط طاطل ك طاطل كا طاطل كب طاطل كج طاطل كد طاطل كه طاطل كو طاطل كز طاطل كح طاطل كط طاطل ل طاطل لا طاطل لب طاطل لج طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شلح ايل تب ايل ذفا ايل جغرمط ايل كوغرعط ايل كطغثسط ايل نطغقعط ايل كوغغرلدغتيط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ سج يوش قكز يوش ثو يوش بغظعد يوش كوغد يوش كطغرصد يوش نحغظد يوش كوغغرلدغقمد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Berr Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!