ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Bâtın
62
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Bâtın Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٩٢
١٠٠
٧۵
٨٣
١١٣
١٠۵
۶١
۵٣
١٠٨
١١۶
۵٨
۶۶
٩٧
٨٩
٧٨
٧٠
٨١
٧٣
٩۴
٨۶
۵٩
۶٧
١٠٧
١١۵
۶۴
۵۶
١١٠
١٠٢
٧۶
٨۴
٩١
٩٩
۵٧
۶۵
١٠٩
١١٧
٧٩
٧١
٩۶
٨٨
٧۴
٨٢
٩٣
١٠١
۶٢
۵۴
١١٢
١٠۴
١١١
١٠٣
۶٣
۵۵
٩٠
٩٨
٧٧
٨۵
٩۵
٨٧
٨٠
٧٢
١٠۶
١١۴
۶٠
۶٨
ATEŞ ŞEKLİ
٩۵
١١١
٧۴
۵٧
۶۴
٨١
١٠٨
٩٢
٨٧
١٠٣
٨٢
۶۵
۵۶
٧٣
١١۶
١٠٠
٨٠
۶٣
٩٣
١٠٩
١١٠
٩۴
۵٨
٧۵
٧٢
۵۵
١٠١
١١٧
١٠٢
٨۶
۶۶
٨٣
١٠۶
٩٠
۶٢
٧٩
٧۶
۵٩
٩٧
١١٣
١١۴
٩٨
۵۴
٧١
٨۴
۶٧
٨٩
١٠۵
۶٠
٧٧
١١٢
٩۶
٩١
١٠٧
٧٨
۶١
۶٨
٨۵
١٠۴
٨٨
٩٩
١١۵
٧٠
۵٣
HAVA ŞEKLİ
۶٨
۶٠
١١۴
١٠۶
٧٢
٨٠
٨٧
٩۵
٨۵
٧٧
٩٨
٩٠
۵۵
۶٣
١٠٣
١١١
١٠۴
١١٢
۵۴
۶٢
١٠١
٩٣
٨٢
٧۴
٨٨
٩۶
٧١
٧٩
١١٧
١٠٩
۶۵
۵٧
٩٩
٩١
٨۴
٧۶
١٠٢
١١٠
۵۶
۶۴
١١۵
١٠٧
۶٧
۵٩
٨۶
٩۴
٧٣
٨١
٧٠
٧٨
٨٩
٩٧
۶۶
۵٨
١١۶
١٠٨
۵٣
۶١
١٠۵
١١٣
٨٣
٧۵
١٠٠
٩٢
SU ŞEKLİ
۵٣
٧٠
١١۵
٩٩
٨٨
١٠۴
٨۵
۶٨
۶١
٧٨
١٠٧
٩١
٩۶
١١٢
٧٧
۶٠
١٠۵
٨٩
۶٧
٨۴
٧١
۵۴
٩٨
١١۴
١١٣
٩٧
۵٩
٧۶
٧٩
۶٢
٩٠
١٠۶
٨٣
۶۶
٨۶
١٠٢
١١٧
١٠١
۵۵
٧٢
٧۵
۵٨
٩۴
١١٠
١٠٩
٩٣
۶٣
٨٠
١٠٠
١١۶
٧٣
۵۶
۶۵
٨٢
١٠٣
٨٧
٩٢
١٠٨
٨١
۶۴
۵٧
٧۴
١١١
٩۵
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
414
شعج ايل
2
Kutup
478
تلز ايل
3
Adil
892
ضنا ايل
4
Vefk
3570
جغثكط ايل
5
Mesaha
28560
كحغثيط ايل
6
Zabit
32130
لبغفط ايل
7
Gaye
64260
سدغريط ايل
8
Asıl
30716280
لغغذيوغرلط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
414
صح يوش
2
Kutup
478
قسب يوش
3
Adil
892
ثعو يوش
4
Vefk
3570
جغرند يوش
5
Mesaha
28560
كحغرمد يوش
6
Zabit
32130
لاغضيد يوش
7
Gaye
64260
سجغظمد يوش
8
Asıl
30716280
لغغذيهغظسد يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
53
نج طاطل
2
54
ند طاطل
3
55
نه طاطل
4
56
نو طاطل
5
57
نز طاطل
6
58
نح طاطل
7
59
نط طاطل
8
60
س طاطل
9
61
سا طاطل
10
62
سب طاطل
11
63
سج طاطل
12
64
سد طاطل
13
65
سه طاطل
14
66
سو طاطل
15
67
سز طاطل
16
68
سح طاطل
17
70
ع طاطل
18
71
عا طاطل
19
72
عب طاطل
20
73
عج طاطل
21
74
عد طاطل
22
75
عه طاطل
23
76
عو طاطل
24
77
عز طاطل
25
78
عح طاطل
26
79
عط طاطل
27
80
ف طاطل
28
81
فا طاطل
29
82
فب طاطل
30
83
فج طاطل
31
84
فد طاطل
32
85
فه طاطل
33
86
فو طاطل
34
87
فز طاطل
35
88
فح طاطل
36
89
فط طاطل
37
90
ص طاطل
38
91
صا طاطل
39
92
صب طاطل
40
93
صج طاطل
41
94
صد طاطل
42
95
صه طاطل
43
96
صو طاطل
44
97
صز طاطل
45
98
صح طاطل
46
99
صط طاطل
47
100
ق طاطل
48
101
قا طاطل
49
102
قب طاطل
50
103
قج طاطل
51
104
قد طاطل
52
105
قه طاطل
53
106
قو طاطل
54
107
قز طاطل
55
108
قح طاطل
56
109
قط طاطل
57
110
قي طاطل
58
111
قيا طاطل
59
112
قيب طاطل
60
113
قيج طاطل
61
114
قيد طاطل
62
115
قيه طاطل
63
116
قيو طاطل
64
117
قيز طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 62 olan asıl adet, 682 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 682 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شعج ايل تلز ايل ضنا ايل جغثكط ايل كحغثيط ايل لبغفط ايل سدغريط ايل لغغذيوغرلط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ صح يوش قسب يوش ثعو يوش جغرند يوش كحغرمد يوش لاغضيد يوش سجغظمد يوش لغغذيهغظسد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Bâtın Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!