ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Bâkî
113
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Bâkî Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١۶٢
١٧٠
١۴۵
١۵٣
١٨٣
١٧۵
١٣٢
١٢٣
١٧٨
١٨۶
١٢٨
١٣٧
١۶٧
١۵٩
١۴٨
١۴٠
١۵١
١۴٣
١۶۴
١۵۶
١٢٩
١٣٨
١٧٧
١٨۵
١٣۵
١٢۶
١٨٠
١٧٢
١۴۶
١۵۴
١۶١
١۶٩
١٢٧
١٣۶
١٧٩
١٨٧
١۴٩
١۴١
١۶۶
١۵٨
١۴۴
١۵٢
١۶٣
١٧١
١٣٣
١٢۴
١٨٢
١٧۴
١٨١
١٧٣
١٣۴
١٢۵
١۶٠
١۶٨
١۴٧
١۵۵
١۶۵
١۵٧
١۵٠
١۴٢
١٧۶
١٨۴
١٣٠
١٣٩
ATEŞ ŞEKLİ
١۶۵
١٨١
١۴۴
١٢٧
١٣۵
١۵١
١٧٨
١۶٢
١۵٧
١٧٣
١۵٢
١٣۶
١٢۶
١۴٣
١٨۶
١٧٠
١۵٠
١٣۴
١۶٣
١٧٩
١٨٠
١۶۴
١٢٨
١۴۵
١۴٢
١٢۵
١٧١
١٨٧
١٧٢
١۵۶
١٣٧
١۵٣
١٧۶
١۶٠
١٣٣
١۴٩
١۴۶
١٢٩
١۶٧
١٨٣
١٨۴
١۶٨
١٢۴
١۴١
١۵۴
١٣٨
١۵٩
١٧۵
١٣٠
١۴٧
١٨٢
١۶۶
١۶١
١٧٧
١۴٨
١٣٢
١٣٩
١۵۵
١٧۴
١۵٨
١۶٩
١٨۵
١۴٠
١٢٣
HAVA ŞEKLİ
١٣٩
١٣٠
١٨۴
١٧۶
١۴٢
١۵٠
١۵٧
١۶۵
١۵۵
١۴٧
١۶٨
١۶٠
١٢۵
١٣۴
١٧٣
١٨١
١٧۴
١٨٢
١٢۴
١٣٣
١٧١
١۶٣
١۵٢
١۴۴
١۵٨
١۶۶
١۴١
١۴٩
١٨٧
١٧٩
١٣۶
١٢٧
١۶٩
١۶١
١۵۴
١۴۶
١٧٢
١٨٠
١٢۶
١٣۵
١٨۵
١٧٧
١٣٨
١٢٩
١۵۶
١۶۴
١۴٣
١۵١
١۴٠
١۴٨
١۵٩
١۶٧
١٣٧
١٢٨
١٨۶
١٧٨
١٢٣
١٣٢
١٧۵
١٨٣
١۵٣
١۴۵
١٧٠
١۶٢
SU ŞEKLİ
١٢٣
١۴٠
١٨۵
١۶٩
١۵٨
١٧۴
١۵۵
١٣٩
١٣٢
١۴٨
١٧٧
١۶١
١۶۶
١٨٢
١۴٧
١٣٠
١٧۵
١۵٩
١٣٨
١۵۴
١۴١
١٢۴
١۶٨
١٨۴
١٨٣
١۶٧
١٢٩
١۴۶
١۴٩
١٣٣
١۶٠
١٧۶
١۵٣
١٣٧
١۵۶
١٧٢
١٨٧
١٧١
١٢۵
١۴٢
١۴۵
١٢٨
١۶۴
١٨٠
١٧٩
١۶٣
١٣۴
١۵٠
١٧٠
١٨۶
١۴٣
١٢۶
١٣۶
١۵٢
١٧٣
١۵٧
١۶٢
١٧٨
١۵١
١٣۵
١٢٧
١۴۴
١٨١
١۶۵
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
484
تمج ايل
2
Kutup
548
ثز ايل
3
Adil
1032
ظصا ايل
4
Vefk
4131
دغص ايل
5
Mesaha
33048
لجغز ايل
6
Zabit
37179
لزغقلح ايل
7
Gaye
74358
عدغشيز ايل
8
Asıl
40748184
مغغذمحغقمج ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
484
قسح يوش
2
Kutup
548
رلب يوش
3
Adil
1032
ذيو يوش
4
Vefk
4131
جغضيه يوش
5
Mesaha
33048
لبغذلب يوش
6
Zabit
37179
لوغضسج يوش
7
Gaye
74358
عدغمب يوش
8
Asıl
40748184
مغغذمزغضسح يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
123
قكج طاطل
2
124
قكد طاطل
3
125
قكه طاطل
4
126
قكو طاطل
5
127
قكز طاطل
6
128
قكح طاطل
7
129
قكط طاطل
8
130
قل طاطل
9
132
قلب طاطل
10
133
قلج طاطل
11
134
قلد طاطل
12
135
قله طاطل
13
136
قلو طاطل
14
137
قلز طاطل
15
138
قلح طاطل
16
139
قلط طاطل
17
140
قم طاطل
18
141
قما طاطل
19
142
قمب طاطل
20
143
قمج طاطل
21
144
قمد طاطل
22
145
قمه طاطل
23
146
قمو طاطل
24
147
قمز طاطل
25
148
قمح طاطل
26
149
قمط طاطل
27
150
قن طاطل
28
151
قنا طاطل
29
152
قنب طاطل
30
153
قنج طاطل
31
154
قند طاطل
32
155
قنه طاطل
33
156
قنو طاطل
34
157
قنز طاطل
35
158
قنح طاطل
36
159
قنط طاطل
37
160
قس طاطل
38
161
قسا طاطل
39
162
قسب طاطل
40
163
قسج طاطل
41
164
قسد طاطل
42
165
قسه طاطل
43
166
قسو طاطل
44
167
قسز طاطل
45
168
قسح طاطل
46
169
قسط طاطل
47
170
قع طاطل
48
171
قعا طاطل
49
172
قعب طاطل
50
173
قعج طاطل
51
174
قعد طاطل
52
175
قعه طاطل
53
176
قعو طاطل
54
177
قعز طاطل
55
178
قعح طاطل
56
179
قعط طاطل
57
180
قف طاطل
58
181
قفا طاطل
59
182
قفب طاطل
60
183
قفج طاطل
61
184
قفد طاطل
62
185
قفه طاطل
63
186
قفو طاطل
64
187
قفز طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 113 olan asıl adet, 1243 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1243 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تمج ايل ثز ايل ظصا ايل دغص ايل لجغز ايل لزغقلح ايل عدغشيز ايل مغغذمحغقمج ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قسح يوش رلب يوش ذيو يوش جغضيه يوش لبغذلب يوش لوغضسج يوش عدغمب يوش مغغذمزغضسح يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Bâkî Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!