ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
GÜNEŞ
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Bâis
573
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Bâis Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٧٨
٨۶
۶١
۶٩
١٠٠
٩١
۴٨
۴٠
٩۴
١٠٣
۴۵
۵٣
٨٣
٧۵
۶۴
۵۶
۶٧
۵٩
٨٠
٧٢
۴۶
۵۴
٩٣
١٠٢
۵١
۴٣
٩٧
٨٨
۶٢
٧٠
٧٧
٨۵
۴۴
۵٢
٩۵
١٠۴
۶۵
۵٧
٨٢
٧۴
۶٠
۶٨
٧٩
٨٧
۴٩
۴١
٩٩
٩٠
٩٨
٨٩
۵٠
۴٢
٧۶
٨۴
۶٣
٧١
٨١
٧٣
۶۶
۵٨
٩٢
١٠١
۴٧
۵۵
ATEŞ ŞEKLİ
٨١
٩٨
۶٠
۴۴
۵١
۶٧
٩۴
٧٨
٧٣
٨٩
۶٨
۵٢
۴٣
۵٩
١٠٣
٨۶
۶۶
۵٠
٧٩
٩۵
٩٧
٨٠
۴۵
۶١
۵٨
۴٢
٨٧
١٠۴
٨٨
٧٢
۵٣
۶٩
٩٢
٧۶
۴٩
۶۵
۶٢
۴۶
٨٣
١٠٠
١٠١
٨۴
۴١
۵٧
٧٠
۵۴
٧۵
٩١
۴٧
۶٣
٩٩
٨٢
٧٧
٩٣
۶۴
۴٨
۵۵
٧١
٩٠
٧۴
٨۵
١٠٢
۵۶
۴٠
HAVA ŞEKLİ
۵۵
۴٧
١٠١
٩٢
۵٨
۶۶
٧٣
٨١
٧١
۶٣
٨۴
٧۶
۴٢
۵٠
٨٩
٩٨
٩٠
٩٩
۴١
۴٩
٨٧
٧٩
۶٨
۶٠
٧۴
٨٢
۵٧
۶۵
١٠۴
٩۵
۵٢
۴۴
٨۵
٧٧
٧٠
۶٢
٨٨
٩٧
۴٣
۵١
١٠٢
٩٣
۵۴
۴۶
٧٢
٨٠
۵٩
۶٧
۵۶
۶۴
٧۵
٨٣
۵٣
۴۵
١٠٣
٩۴
۴٠
۴٨
٩١
١٠٠
۶٩
۶١
٨۶
٧٨
SU ŞEKLİ
۴٠
۵۶
١٠٢
٨۵
٧۴
٩٠
٧١
۵۵
۴٨
۶۴
٩٣
٧٧
٨٢
٩٩
۶٣
۴٧
٩١
٧۵
۵۴
٧٠
۵٧
۴١
٨۴
١٠١
١٠٠
٨٣
۴۶
۶٢
۶۵
۴٩
٧۶
٩٢
۶٩
۵٣
٧٢
٨٨
١٠۴
٨٧
۴٢
۵٨
۶١
۴۵
٨٠
٩٧
٩۵
٧٩
۵٠
۶۶
٨۶
١٠٣
۵٩
۴٣
۵٢
۶٨
٨٩
٧٣
٧٨
٩۴
۶٧
۵١
۴۴
۶٠
٩٨
٨١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
401
شس ايل
2
Kutup
465
تكد ايل
3
Adil
866
ضكه ايل
4
Vefk
3461
جغتك ايل
5
Mesaha
27688
كزغخمز ايل
6
Zabit
31149
لاغقح ايل
7
Gaye
62298
سبغرنز ايل
8
Asıl
28968570
كحغغظسحغثكط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
401
فه يوش
2
Kutup
465
قمط يوش
3
Adil
866
ثن يوش
4
Vefk
3461
جغقمه يوش
5
Mesaha
27688
كزغشعب يوش
6
Zabit
31149
لغضلج يوش
7
Gaye
62298
ساغظفب يوش
8
Asıl
28968570
كحغغظسحغرند يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
40
م طاطل
2
41
ما طاطل
3
42
مب طاطل
4
43
مج طاطل
5
44
مد طاطل
6
45
مه طاطل
7
46
مو طاطل
8
47
مز طاطل
9
48
مح طاطل
10
49
مط طاطل
11
50
ن طاطل
12
51
نا طاطل
13
52
نب طاطل
14
53
نج طاطل
15
54
ند طاطل
16
55
نه طاطل
17
56
نو طاطل
18
57
نز طاطل
19
58
نح طاطل
20
59
نط طاطل
21
60
س طاطل
22
61
سا طاطل
23
62
سب طاطل
24
63
سج طاطل
25
64
سد طاطل
26
65
سه طاطل
27
66
سو طاطل
28
67
سز طاطل
29
68
سح طاطل
30
69
سط طاطل
31
70
ع طاطل
32
71
عا طاطل
33
72
عب طاطل
34
73
عج طاطل
35
74
عد طاطل
36
75
عه طاطل
37
76
عو طاطل
38
77
عز طاطل
39
78
عح طاطل
40
79
عط طاطل
41
80
ف طاطل
42
81
فا طاطل
43
82
فب طاطل
44
83
فج طاطل
45
84
فد طاطل
46
85
فه طاطل
47
86
فو طاطل
48
87
فز طاطل
49
88
فح طاطل
50
89
فط طاطل
51
90
ص طاطل
52
91
صا طاطل
53
92
صب طاطل
54
93
صج طاطل
55
94
صد طاطل
56
95
صه طاطل
57
97
صز طاطل
58
98
صح طاطل
59
99
صط طاطل
60
100
ق طاطل
61
101
قا طاطل
62
102
قب طاطل
63
103
قج طاطل
64
104
قد طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شس ايل تكد ايل ضكه ايل جغتك ايل كزغخمز ايل لاغقح ايل سبغرنز ايل كحغغظسحغثكط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ فه يوش قمط يوش ثن يوش جغقمه يوش كزغشعب يوش لغضلج يوش ساغظفب يوش كحغغظسحغرند يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Bâis Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!