ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Azîz
94
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Azîz Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٣۶
١۴۴
١١٩
١٢٧
١۵٧
١۴٩
١٠۵
٩٧
١۵٢
١۶٠
١٠٢
١١٠
١۴١
١٣٣
١٢٢
١١۴
١٢۵
١١٧
١٣٨
١٣٠
١٠٣
١١١
١۵١
١۵٩
١٠٨
١٠٠
١۵۴
١۴۶
١٢٠
١٢٨
١٣۵
١۴٣
١٠١
١٠٩
١۵٣
١۶١
١٢٣
١١۵
١۴٠
١٣٢
١١٨
١٢۶
١٣٧
١۴۵
١٠۶
٩٨
١۵۶
١۴٨
١۵۵
١۴٧
١٠٧
٩٩
١٣۴
١۴٢
١٢١
١٢٩
١٣٩
١٣١
١٢۴
١١۶
١۵٠
١۵٨
١٠۴
١١٢
ATEŞ ŞEKLİ
١٣٩
١۵۵
١١٨
١٠١
١٠٨
١٢۵
١۵٢
١٣۶
١٣١
١۴٧
١٢۶
١٠٩
١٠٠
١١٧
١۶٠
١۴۴
١٢۴
١٠٧
١٣٧
١۵٣
١۵۴
١٣٨
١٠٢
١١٩
١١۶
٩٩
١۴۵
١۶١
١۴۶
١٣٠
١١٠
١٢٧
١۵٠
١٣۴
١٠۶
١٢٣
١٢٠
١٠٣
١۴١
١۵٧
١۵٨
١۴٢
٩٨
١١۵
١٢٨
١١١
١٣٣
١۴٩
١٠۴
١٢١
١۵۶
١۴٠
١٣۵
١۵١
١٢٢
١٠۵
١١٢
١٢٩
١۴٨
١٣٢
١۴٣
١۵٩
١١۴
٩٧
HAVA ŞEKLİ
١١٢
١٠۴
١۵٨
١۵٠
١١۶
١٢۴
١٣١
١٣٩
١٢٩
١٢١
١۴٢
١٣۴
٩٩
١٠٧
١۴٧
١۵۵
١۴٨
١۵۶
٩٨
١٠۶
١۴۵
١٣٧
١٢۶
١١٨
١٣٢
١۴٠
١١۵
١٢٣
١۶١
١۵٣
١٠٩
١٠١
١۴٣
١٣۵
١٢٨
١٢٠
١۴۶
١۵۴
١٠٠
١٠٨
١۵٩
١۵١
١١١
١٠٣
١٣٠
١٣٨
١١٧
١٢۵
١١۴
١٢٢
١٣٣
١۴١
١١٠
١٠٢
١۶٠
١۵٢
٩٧
١٠۵
١۴٩
١۵٧
١٢٧
١١٩
١۴۴
١٣۶
SU ŞEKLİ
٩٧
١١۴
١۵٩
١۴٣
١٣٢
١۴٨
١٢٩
١١٢
١٠۵
١٢٢
١۵١
١٣۵
١۴٠
١۵۶
١٢١
١٠۴
١۴٩
١٣٣
١١١
١٢٨
١١۵
٩٨
١۴٢
١۵٨
١۵٧
١۴١
١٠٣
١٢٠
١٢٣
١٠۶
١٣۴
١۵٠
١٢٧
١١٠
١٣٠
١۴۶
١۶١
١۴۵
٩٩
١١۶
١١٩
١٠٢
١٣٨
١۵۴
١۵٣
١٣٧
١٠٧
١٢۴
١۴۴
١۶٠
١١٧
١٠٠
١٠٩
١٢۶
١۴٧
١٣١
١٣۶
١۵٢
١٢۵
١٠٨
١٠١
١١٨
١۵۵
١٣٩
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
458
تيز ايل
2
Kutup
522
تفا ايل
3
Adil
980
ظلط ايل
4
Vefk
3922
جغضفا ايل
5
Mesaha
31376
لاغشله ايل
6
Zabit
35298
لهغرنز ايل
7
Gaye
70596
عغثنه ايل
8
Asıl
36851112
لوغغضناغعا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
458
قمب يوش
2
Kutup
522
رو يوش
3
Adil
980
خسد يوش
4
Vefk
3922
جغخو يوش
5
Mesaha
31376
لاغس يوش
6
Zabit
35298
لدغظفب يوش
7
Gaye
70596
عغرف يوش
8
Asıl
36851112
لوغغضنغذصو يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
97
صز طاطل
2
98
صح طاطل
3
99
صط طاطل
4
100
ق طاطل
5
101
قا طاطل
6
102
قب طاطل
7
103
قج طاطل
8
104
قد طاطل
9
105
قه طاطل
10
106
قو طاطل
11
107
قز طاطل
12
108
قح طاطل
13
109
قط طاطل
14
110
قي طاطل
15
111
قيا طاطل
16
112
قيب طاطل
17
114
قيد طاطل
18
115
قيه طاطل
19
116
قيو طاطل
20
117
قيز طاطل
21
118
قيح طاطل
22
119
قيط طاطل
23
120
قك طاطل
24
121
قكا طاطل
25
122
قكب طاطل
26
123
قكج طاطل
27
124
قكد طاطل
28
125
قكه طاطل
29
126
قكو طاطل
30
127
قكز طاطل
31
128
قكح طاطل
32
129
قكط طاطل
33
130
قل طاطل
34
131
قلا طاطل
35
132
قلب طاطل
36
133
قلج طاطل
37
134
قلد طاطل
38
135
قله طاطل
39
136
قلو طاطل
40
137
قلز طاطل
41
138
قلح طاطل
42
139
قلط طاطل
43
140
قم طاطل
44
141
قما طاطل
45
142
قمب طاطل
46
143
قمج طاطل
47
144
قمد طاطل
48
145
قمه طاطل
49
146
قمو طاطل
50
147
قمز طاطل
51
148
قمح طاطل
52
149
قمط طاطل
53
150
قن طاطل
54
151
قنا طاطل
55
152
قنب طاطل
56
153
قنج طاطل
57
154
قند طاطل
58
155
قنه طاطل
59
156
قنو طاطل
60
157
قنز طاطل
61
158
قنح طاطل
62
159
قنط طاطل
63
160
قس طاطل
64
161
قسا طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 94 olan asıl adet, 1034 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1034 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمج طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تيز ايل تفا ايل ظلط ايل جغضفا ايل لاغشله ايل لهغرنز ايل عغثنه ايل لوغغضناغعا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قمب يوش رو يوش خسد يوش جغخو يوش لاغس يوش لدغظفب يوش عغرف يوش لوغغضنغذصو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Azîz Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!