ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Alîm
150
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Alîm Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢١٣
٢٢١
١٩۶
٢٠۴
٢٣۴
٢٢۶
١٨٢
١٧۴
٢٢٩
٢٣٧
١٧٩
١٨٧
٢١٨
٢١٠
١٩٩
١٩١
٢٠٢
١٩۴
٢١۵
٢٠٧
١٨٠
١٨٨
٢٢٨
٢٣۶
١٨۵
١٧٧
٢٣١
٢٢٣
١٩٧
٢٠۵
٢١٢
٢٢٠
١٧٨
١٨۶
٢٣٠
٢٣٨
٢٠٠
١٩٢
٢١٧
٢٠٩
١٩۵
٢٠٣
٢١۴
٢٢٢
١٨٣
١٧۵
٢٣٣
٢٢۵
٢٣٢
٢٢۴
١٨۴
١٧۶
٢١١
٢١٩
١٩٨
٢٠۶
٢١۶
٢٠٨
٢٠١
١٩٣
٢٢٧
٢٣۵
١٨١
١٨٩
ATEŞ ŞEKLİ
٢١۶
٢٣٢
١٩۵
١٧٨
١٨۵
٢٠٢
٢٢٩
٢١٣
٢٠٨
٢٢۴
٢٠٣
١٨۶
١٧٧
١٩۴
٢٣٧
٢٢١
٢٠١
١٨۴
٢١۴
٢٣٠
٢٣١
٢١۵
١٧٩
١٩۶
١٩٣
١٧۶
٢٢٢
٢٣٨
٢٢٣
٢٠٧
١٨٧
٢٠۴
٢٢٧
٢١١
١٨٣
٢٠٠
١٩٧
١٨٠
٢١٨
٢٣۴
٢٣۵
٢١٩
١٧۵
١٩٢
٢٠۵
١٨٨
٢١٠
٢٢۶
١٨١
١٩٨
٢٣٣
٢١٧
٢١٢
٢٢٨
١٩٩
١٨٢
١٨٩
٢٠۶
٢٢۵
٢٠٩
٢٢٠
٢٣۶
١٩١
١٧۴
HAVA ŞEKLİ
١٨٩
١٨١
٢٣۵
٢٢٧
١٩٣
٢٠١
٢٠٨
٢١۶
٢٠۶
١٩٨
٢١٩
٢١١
١٧۶
١٨۴
٢٢۴
٢٣٢
٢٢۵
٢٣٣
١٧۵
١٨٣
٢٢٢
٢١۴
٢٠٣
١٩۵
٢٠٩
٢١٧
١٩٢
٢٠٠
٢٣٨
٢٣٠
١٨۶
١٧٨
٢٢٠
٢١٢
٢٠۵
١٩٧
٢٢٣
٢٣١
١٧٧
١٨۵
٢٣۶
٢٢٨
١٨٨
١٨٠
٢٠٧
٢١۵
١٩۴
٢٠٢
١٩١
١٩٩
٢١٠
٢١٨
١٨٧
١٧٩
٢٣٧
٢٢٩
١٧۴
١٨٢
٢٢۶
٢٣۴
٢٠۴
١٩۶
٢٢١
٢١٣
SU ŞEKLİ
١٧۴
١٩١
٢٣۶
٢٢٠
٢٠٩
٢٢۵
٢٠۶
١٨٩
١٨٢
١٩٩
٢٢٨
٢١٢
٢١٧
٢٣٣
١٩٨
١٨١
٢٢۶
٢١٠
١٨٨
٢٠۵
١٩٢
١٧۵
٢١٩
٢٣۵
٢٣۴
٢١٨
١٨٠
١٩٧
٢٠٠
١٨٣
٢١١
٢٢٧
٢٠۴
١٨٧
٢٠٧
٢٢٣
٢٣٨
٢٢٢
١٧۶
١٩٣
١٩۶
١٧٩
٢١۵
٢٣١
٢٣٠
٢١۴
١٨۴
٢٠١
٢٢١
٢٣٧
١٩۴
١٧٧
١٨۶
٢٠٣
٢٢۴
٢٠٨
٢١٣
٢٢٩
٢٠٢
١٨۵
١٧٨
١٩۵
٢٣٢
٢١۶
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
535
تصد ايل
2
Kutup
599
ثنح ايل
3
Adil
1134
غصج ايل
4
Vefk
4538
دغتصز ايل
5
Mesaha
36304
لوغرسج ايل
6
Zabit
40842
مغضا ايل
7
Gaye
81684
فاغخمج ايل
8
Asıl
48928716
محغغظكحغخعه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
535
ريط يوش
2
Kutup
599
رفج يوش
3
Adil
1134
ضيح يوش
4
Vefk
4538
دغركب يوش
5
Mesaha
36304
لهغظفح يوش
6
Zabit
40842
مغثكو يوش
7
Gaye
81684
فاغشسح يوش
8
Asıl
48928716
محغغظكحغت يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
174
قعد طاطل
2
175
قعه طاطل
3
176
قعو طاطل
4
177
قعز طاطل
5
178
قعح طاطل
6
179
قعط طاطل
7
180
قف طاطل
8
181
قفا طاطل
9
182
قفب طاطل
10
183
قفج طاطل
11
184
قفد طاطل
12
185
قفه طاطل
13
186
قفو طاطل
14
187
قفز طاطل
15
188
قفح طاطل
16
189
قفط طاطل
17
191
قصا طاطل
18
192
قصب طاطل
19
193
قصج طاطل
20
194
قصد طاطل
21
195
قصه طاطل
22
196
قصو طاطل
23
197
قصز طاطل
24
198
قصح طاطل
25
199
قصط طاطل
26
200
ر طاطل
27
201
را طاطل
28
202
رب طاطل
29
203
رج طاطل
30
204
رد طاطل
31
205
ره طاطل
32
206
رو طاطل
33
207
رز طاطل
34
208
رح طاطل
35
209
رط طاطل
36
210
ري طاطل
37
211
ريا طاطل
38
212
ريب طاطل
39
213
ريج طاطل
40
214
ريد طاطل
41
215
ريه طاطل
42
216
ريو طاطل
43
217
ريز طاطل
44
218
ريح طاطل
45
219
ريط طاطل
46
220
رك طاطل
47
221
ركا طاطل
48
222
ركب طاطل
49
223
ركج طاطل
50
224
ركد طاطل
51
225
ركه طاطل
52
226
ركو طاطل
53
227
ركز طاطل
54
228
ركح طاطل
55
229
ركط طاطل
56
230
رل طاطل
57
231
رلا طاطل
58
232
رلب طاطل
59
233
رلج طاطل
60
234
رلد طاطل
61
235
رله طاطل
62
236
رلو طاطل
63
237
رلز طاطل
64
238
رلح طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 8li vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 150 olan asıl adet, 1650 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1650 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قعد طاطل قعه طاطل قعو طاطل قعز طاطل قعح طاطل قعط طاطل قف طاطل قفا طاطل قفب طاطل قفج طاطل قفد طاطل قفه طاطل قفو طاطل قفز طاطل قفح طاطل قفط طاطل قصا طاطل قصب طاطل قصج طاطل قصد طاطل قصه طاطل قصو طاطل قصز طاطل قصح طاطل قصط طاطل ر طاطل را طاطل رب طاطل رج طاطل رد طاطل ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل ركا طاطل ركب طاطل ركج طاطل ركد طاطل ركه طاطل ركو طاطل ركز طاطل ركح طاطل ركط طاطل رل طاطل رلا طاطل رلب طاطل رلج طاطل رلد طاطل رله طاطل رلو طاطل رلز طاطل رلح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تصد ايل ثنح ايل غصج ايل دغتصز ايل لوغرسج ايل مغضا ايل فاغخمج ايل محغغظكحغخعه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ريط يوش رفج يوش ضيح يوش دغركب يوش لهغظفح يوش مغثكو يوش فاغشسح يوش محغغظكحغت يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Alîm Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!