ŞİMDİ GÜNEŞ
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
JÜPİTER
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Adl
104
30 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Otuz Derecelik Sekizli Adl Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١۵٠
١۵٨
١٣٢
١۴٠
١٧١
١۶٣
١١٩
١١١
١۶۶
١٧۴
١١۶
١٢۴
١۵۵
١۴٧
١٣۵
١٢٧
١٣٨
١٣٠
١۵٢
١۴۴
١١٧
١٢۵
١۶۵
١٧٣
١٢٢
١١۴
١۶٨
١۶٠
١٣٣
١۴١
١۴٩
١۵٧
١١۵
١٢٣
١۶٧
١٧۵
١٣۶
١٢٨
١۵۴
١۴۶
١٣١
١٣٩
١۵١
١۵٩
١٢٠
١١٢
١٧٠
١۶٢
١۶٩
١۶١
١٢١
١١٣
١۴٨
١۵۶
١٣۴
١۴٢
١۵٣
١۴۵
١٣٧
١٢٩
١۶۴
١٧٢
١١٨
١٢۶
ATEŞ ŞEKLİ
١۵٣
١۶٩
١٣١
١١۵
١٢٢
١٣٨
١۶۶
١۵٠
١۴۵
١۶١
١٣٩
١٢٣
١١۴
١٣٠
١٧۴
١۵٨
١٣٧
١٢١
١۵١
١۶٧
١۶٨
١۵٢
١١۶
١٣٢
١٢٩
١١٣
١۵٩
١٧۵
١۶٠
١۴۴
١٢۴
١۴٠
١۶۴
١۴٨
١٢٠
١٣۶
١٣٣
١١٧
١۵۵
١٧١
١٧٢
١۵۶
١١٢
١٢٨
١۴١
١٢۵
١۴٧
١۶٣
١١٨
١٣۴
١٧٠
١۵۴
١۴٩
١۶۵
١٣۵
١١٩
١٢۶
١۴٢
١۶٢
١۴۶
١۵٧
١٧٣
١٢٧
١١١
HAVA ŞEKLİ
١٢۶
١١٨
١٧٢
١۶۴
١٢٩
١٣٧
١۴۵
١۵٣
١۴٢
١٣۴
١۵۶
١۴٨
١١٣
١٢١
١۶١
١۶٩
١۶٢
١٧٠
١١٢
١٢٠
١۵٩
١۵١
١٣٩
١٣١
١۴۶
١۵۴
١٢٨
١٣۶
١٧۵
١۶٧
١٢٣
١١۵
١۵٧
١۴٩
١۴١
١٣٣
١۶٠
١۶٨
١١۴
١٢٢
١٧٣
١۶۵
١٢۵
١١٧
١۴۴
١۵٢
١٣٠
١٣٨
١٢٧
١٣۵
١۴٧
١۵۵
١٢۴
١١۶
١٧۴
١۶۶
١١١
١١٩
١۶٣
١٧١
١۴٠
١٣٢
١۵٨
١۵٠
SU ŞEKLİ
١١١
١٢٧
١٧٣
١۵٧
١۴۶
١۶٢
١۴٢
١٢۶
١١٩
١٣۵
١۶۵
١۴٩
١۵۴
١٧٠
١٣۴
١١٨
١۶٣
١۴٧
١٢۵
١۴١
١٢٨
١١٢
١۵۶
١٧٢
١٧١
١۵۵
١١٧
١٣٣
١٣۶
١٢٠
١۴٨
١۶۴
١۴٠
١٢۴
١۴۴
١۶٠
١٧۵
١۵٩
١١٣
١٢٩
١٣٢
١١۶
١۵٢
١۶٨
١۶٧
١۵١
١٢١
١٣٧
١۵٨
١٧۴
١٣٠
١١۴
١٢٣
١٣٩
١۶١
١۴۵
١۵٠
١۶۶
١٣٨
١٢٢
١١۵
١٣١
١۶٩
١۵٣
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
472
تلا ايل
2
Kutup
536
تصه ايل
3
Adil
1008
ظسز ايل
4
Vefk
4032
جغظصا ايل
5
Mesaha
32256
لبغريه ايل
6
Zabit
36288
لوغرمز ايل
7
Gaye
72576
عبغثله ايل
8
Asıl
38900736
لحغغظغخصه ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
472
قنو يوش
2
Kutup
536
رك يوش
3
Adil
1008
خصب يوش
4
Vefk
4032
جغذيو يوش
5
Mesaha
32256
لاغظم يوش
6
Zabit
36288
لهغظعب يوش
7
Gaye
72576
عبغرس يوش
8
Asıl
38900736
لحغغظغتك يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
111
قيا طاطل
2
112
قيب طاطل
3
113
قيج طاطل
4
114
قيد طاطل
5
115
قيه طاطل
6
116
قيو طاطل
7
117
قيز طاطل
8
118
قيح طاطل
9
119
قيط طاطل
10
120
قك طاطل
11
121
قكا طاطل
12
122
قكب طاطل
13
123
قكج طاطل
14
124
قكد طاطل
15
125
قكه طاطل
16
126
قكو طاطل
17
127
قكز طاطل
18
128
قكح طاطل
19
129
قكط طاطل
20
130
قل طاطل
21
131
قلا طاطل
22
132
قلب طاطل
23
133
قلج طاطل
24
134
قلد طاطل
25
135
قله طاطل
26
136
قلو طاطل
27
137
قلز طاطل
28
138
قلح طاطل
29
139
قلط طاطل
30
140
قم طاطل
31
141
قما طاطل
32
142
قمب طاطل
33
144
قمد طاطل
34
145
قمه طاطل
35
146
قمو طاطل
36
147
قمز طاطل
37
148
قمح طاطل
38
149
قمط طاطل
39
150
قن طاطل
40
151
قنا طاطل
41
152
قنب طاطل
42
153
قنج طاطل
43
154
قند طاطل
44
155
قنه طاطل
45
156
قنو طاطل
46
157
قنز طاطل
47
158
قنح طاطل
48
159
قنط طاطل
49
160
قس طاطل
50
161
قسا طاطل
51
162
قسب طاطل
52
163
قسج طاطل
53
164
قسد طاطل
54
165
قسه طاطل
55
166
قسو طاطل
56
167
قسز طاطل
57
168
قسح طاطل
58
169
قسط طاطل
59
170
قع طاطل
60
171
قعا طاطل
61
172
قعب طاطل
62
173
قعج طاطل
63
174
قعد طاطل
64
175
قعه طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 252 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 104 olan asıl adet, 1144 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1144 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل قكب طاطل قكج طاطل قكد طاطل قكه طاطل قكو طاطل قكز طاطل قكح طاطل قكط طاطل قل طاطل قلا طاطل قلب طاطل قلج طاطل قلد طاطل قله طاطل قلو طاطل قلز طاطل قلح طاطل قلط طاطل قم طاطل قما طاطل قمب طاطل قمد طاطل قمه طاطل قمو طاطل قمز طاطل قمح طاطل قمط طاطل قن طاطل قنا طاطل قنب طاطل قنج طاطل قند طاطل قنه طاطل قنو طاطل قنز طاطل قنح طاطل قنط طاطل قس طاطل قسا طاطل قسب طاطل قسج طاطل قسد طاطل قسه طاطل قسو طاطل قسز طاطل قسح طاطل قسط طاطل قع طاطل قعا طاطل قعب طاطل قعج طاطل قعد طاطل قعه طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تلا ايل تصه ايل ظسز ايل جغظصا ايل لبغريه ايل لوغرمز ايل عبغثله ايل لحغغظغخصه ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قنو يوش رك يوش خصب يوش جغذيو يوش لاغظم يوش لهغظعب يوش عبغرس يوش لحغغظغتك يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Sekizli Adl Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!