ŞİMDİ GÜNEŞ
KOÇ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 0 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 2.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 30 ° lik açı olduğu için bu gün 30 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Şâfî
391
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Şâfî Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
١٢
٨١
٣٧
٢٨
۵٨
۴۴
٨
٧۴
۴٩
۵٣
٩
۶٩
٣٢
١۶
٨٢
۴۵
٢٣
۶٢
۶۶
۴٠
٢۴
٧٠
۵٧
۴
٧٧
٣٣
٢٠
۶٧
۵۴
١٠
٨٣
٣٠
١٧
۶٣
۴۶
٢١
٢۵
۶۴
۴١
۵
٧١
۵۵
١٨
٧٨
٣۴
٣٨
١٣
٧٩
۴٢
٢٩
۵٩
۵٠
۶
٧۵
٣٩
٢۶
۶۵
۵۶
٣
٧٢
٣۵
١٩
٧۶
٨٠
٣۶
١۴
۶٠
۴٣
٢٧
٧٣
۵١
٧
١١
۶٨
۵٢
١۵
٨۴
٣١
٢٢
۶١
۴٧
ATEŞ ŞEKLİ
١١
٨٠
٣٩
٣٨
٢۵
۶٧
۶۶
۵٣
١٢
۶٨
٣۶
٢۶
١٣
۶۴
۵۴
۴٠
٩
٨١
۵٢
١۴
۶۵
٧٩
۴١
١٠
٢۴
۶٩
٣٧
١۵
۶٠
۵۶
۴٢
۵
٨٣
٧٠
٣٢
٢٨
٨۴
۴٣
٣
٢٩
٧١
٣٠
۵٧
١۶
۵٨
٣١
٢٧
٧٢
۵٩
۵۵
١٧
۴
٨٢
۴۴
٢٢
٧٣
٣۵
۵٠
١٨
۶٣
٧٧
۴۵
٨
۶١
۵١
١٩
۶
٧٨
۴۶
٣٣
٢٣
٧۴
۴٧
٧
٧۶
٧۵
٣۴
٢١
٢٠
۶٢
۴٩
HAVA ŞEKLİ
۴٧
۶١
٢٢
٣١
٨۴
١۵
۵٢
۶٨
١١
٧
۵١
٧٣
٢٧
۴٣
۶٠
١۴
٣۶
٨٠
٧۶
١٩
٣۵
٧٢
٣
۵۶
۶۵
٢۶
٣٩
٧۵
۶
۵٠
۵٩
٢٩
۴٢
٧٩
١٣
٣٨
٣۴
٧٨
١٨
۵۵
٧١
۵
۴١
۶۴
٢۵
٢١
۴۶
۶٣
١٧
٣٠
٨٣
١٠
۵۴
۶٧
٢٠
٣٣
٧٧
۴
۵٧
٧٠
٢۴
۴٠
۶۶
۶٢
٢٣
۴۵
٨٢
١۶
٣٢
۶٩
٩
۵٣
۴٩
٧۴
٨
۴۴
۵٨
٢٨
٣٧
٨١
١٢
SU ŞEKLİ
۴٩
۶٢
٢٠
٢١
٣۴
٧۵
٧۶
٧
۴٧
٧۴
٢٣
٣٣
۴۶
٧٨
۶
١٩
۵١
۶١
٨
۴۵
٧٧
۶٣
١٨
۵٠
٣۵
٧٣
٢٢
۴۴
٨٢
۴
١٧
۵۵
۵٩
٧٢
٢٧
٣١
۵٨
١۶
۵٧
٣٠
٧١
٢٩
٣
۴٣
٨۴
٢٨
٣٢
٧٠
٨٣
۵
۴٢
۵۶
۶٠
١۵
٣٧
۶٩
٢۴
١٠
۴١
٧٩
۶۵
١۴
۵٢
٨١
٩
۴٠
۵۴
۶۴
١٣
٢۶
٣۶
۶٨
١٢
۵٣
۶۶
۶٧
٢۵
٣٨
٣٩
٨٠
١١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
364
شكج ايل
2
Kutup
445
تد ايل
3
Adil
809
ذسح ايل
4
Vefk
3640
جغثصط ايل
5
Mesaha
32760
لبغذيط ايل
6
Zabit
36400
لوغشنط ايل
7
Gaye
72800
عبغذنط ايل
8
Asıl
32396000
لبغغشصهغظنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
364
مح يوش
2
Kutup
445
قكط يوش
3
Adil
809
تصج يوش
4
Vefk
3640
جغشكد يوش
5
Mesaha
32760
لبغتمد يوش
6
Zabit
36400
لوغفد يوش
7
Gaye
72800
عبغتفد يوش
8
Asıl
32396000
لبغغشصهغخفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
3
ج طاطل
2
4
د طاطل
3
5
ه طاطل
4
6
و طاطل
5
7
ز طاطل
6
8
ح طاطل
7
9
ط طاطل
8
10
ي طاطل
9
11
يا طاطل
10
12
يب طاطل
11
13
يج طاطل
12
14
يد طاطل
13
15
يه طاطل
14
16
يو طاطل
15
17
يز طاطل
16
18
يح طاطل
17
19
يط طاطل
18
20
ك طاطل
19
21
كا طاطل
20
22
كب طاطل
21
23
كج طاطل
22
24
كد طاطل
23
25
كه طاطل
24
26
كو طاطل
25
27
كز طاطل
26
28
كح طاطل
27
29
كط طاطل
28
30
ل طاطل
29
31
لا طاطل
30
32
لب طاطل
31
33
لج طاطل
32
34
لد طاطل
33
35
له طاطل
34
36
لو طاطل
35
37
لز طاطل
36
38
لح طاطل
37
39
لط طاطل
38
40
م طاطل
39
41
ما طاطل
40
42
مب طاطل
41
43
مج طاطل
42
44
مد طاطل
43
45
مه طاطل
44
46
مو طاطل
45
47
مز طاطل
46
49
مط طاطل
47
50
ن طاطل
48
51
نا طاطل
49
52
نب طاطل
50
53
نج طاطل
51
54
ند طاطل
52
55
نه طاطل
53
56
نو طاطل
54
57
نز طاطل
55
58
نح طاطل
56
59
نط طاطل
57
60
س طاطل
58
61
سا طاطل
59
62
سب طاطل
60
63
سج طاطل
61
64
سد طاطل
62
65
سه طاطل
63
66
سو طاطل
64
67
سز طاطل
65
68
سح طاطل
66
69
سط طاطل
67
70
ع طاطل
68
71
عا طاطل
69
72
عب طاطل
70
73
عج طاطل
71
74
عد طاطل
72
75
عه طاطل
73
76
عو طاطل
74
77
عز طاطل
75
78
عح طاطل
76
79
عط طاطل
77
80
ف طاطل
78
81
فا طاطل
79
82
فب طاطل
80
83
فج طاطل
81
84
فد طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ج طاطل د طاطل ه طاطل و طاطل ز طاطل ح طاطل ط طاطل ي طاطل يا طاطل يب طاطل يج طاطل يد طاطل يه طاطل يو طاطل يز طاطل يح طاطل يط طاطل ك طاطل كا طاطل كب طاطل كج طاطل كد طاطل كه طاطل كو طاطل كز طاطل كح طاطل كط طاطل ل طاطل لا طاطل لب طاطل لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شكج ايل تد ايل ذسح ايل جغثصط ايل لبغذيط ايل لوغشنط ايل عبغذنط ايل لبغغشصهغظنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ مح يوش قكط يوش تصج يوش جغشكد يوش لبغتمد يوش لوغفد يوش عبغتفد يوش لبغغشصهغخفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳