ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
BAŞAK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 150 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 21.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MERKÜR
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 90 ° lik açı olduğu için bu gün 90 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Nâfi
201
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Nâfi Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢١۴
٢٨٣
٢۴٠
٢٣٠
٢۶٠
٢۴٧
٢١٠
٢٧۶
٢۵١
٢۵۵
٢١١
٢٧١
٢٣۵
٢١٨
٢٨۴
٢۴٨
٢٢۵
٢۶۴
٢۶٨
٢۴٣
٢٢۶
٢٧٢
٢۵٩
٢٠۶
٢٧٩
٢٣۶
٢٢٢
٢۶٩
٢۵۶
٢١٢
٢٨۵
٢٣٣
٢١٩
٢۶۵
٢۴٩
٢٢٣
٢٢٧
٢۶۶
٢۴۴
٢٠٧
٢٧٣
٢۵٧
٢٢٠
٢٨٠
٢٣٧
٢۴١
٢١۵
٢٨١
٢۴۵
٢٣١
٢۶١
٢۵٢
٢٠٨
٢٧٧
٢۴٢
٢٢٨
٢۶٧
٢۵٨
٢٠۵
٢٧۴
٢٣٨
٢٢١
٢٧٨
٢٨٢
٢٣٩
٢١۶
٢۶٢
٢۴۶
٢٢٩
٢٧۵
٢۵٣
٢٠٩
٢١٣
٢٧٠
٢۵۴
٢١٧
٢٨۶
٢٣۴
٢٢۴
٢۶٣
٢۵٠
ATEŞ ŞEKLİ
٢١٣
٢٨٢
٢۴٢
٢۴١
٢٢٧
٢۶٩
٢۶٨
٢۵۵
٢١۴
٢٧٠
٢٣٩
٢٢٨
٢١۵
٢۶۶
٢۵۶
٢۴٣
٢١١
٢٨٣
٢۵۴
٢١۶
٢۶٧
٢٨١
٢۴۴
٢١٢
٢٢۶
٢٧١
٢۴٠
٢١٧
٢۶٢
٢۵٨
٢۴۵
٢٠٧
٢٨۵
٢٧٢
٢٣۵
٢٣٠
٢٨۶
٢۴۶
٢٠۵
٢٣١
٢٧٣
٢٣٣
٢۵٩
٢١٨
٢۶٠
٢٣۴
٢٢٩
٢٧۴
٢۶١
٢۵٧
٢١٩
٢٠۶
٢٨۴
٢۴٧
٢٢۴
٢٧۵
٢٣٨
٢۵٢
٢٢٠
٢۶۵
٢٧٩
٢۴٨
٢١٠
٢۶٣
٢۵٣
٢٢١
٢٠٨
٢٨٠
٢۴٩
٢٣۶
٢٢۵
٢٧۶
٢۵٠
٢٠٩
٢٧٨
٢٧٧
٢٣٧
٢٢٣
٢٢٢
٢۶۴
٢۵١
HAVA ŞEKLİ
٢۵٠
٢۶٣
٢٢۴
٢٣۴
٢٨۶
٢١٧
٢۵۴
٢٧٠
٢١٣
٢٠٩
٢۵٣
٢٧۵
٢٢٩
٢۴۶
٢۶٢
٢١۶
٢٣٩
٢٨٢
٢٧٨
٢٢١
٢٣٨
٢٧۴
٢٠۵
٢۵٨
٢۶٧
٢٢٨
٢۴٢
٢٧٧
٢٠٨
٢۵٢
٢۶١
٢٣١
٢۴۵
٢٨١
٢١۵
٢۴١
٢٣٧
٢٨٠
٢٢٠
٢۵٧
٢٧٣
٢٠٧
٢۴۴
٢۶۶
٢٢٧
٢٢٣
٢۴٩
٢۶۵
٢١٩
٢٣٣
٢٨۵
٢١٢
٢۵۶
٢۶٩
٢٢٢
٢٣۶
٢٧٩
٢٠۶
٢۵٩
٢٧٢
٢٢۶
٢۴٣
٢۶٨
٢۶۴
٢٢۵
٢۴٨
٢٨۴
٢١٨
٢٣۵
٢٧١
٢١١
٢۵۵
٢۵١
٢٧۶
٢١٠
٢۴٧
٢۶٠
٢٣٠
٢۴٠
٢٨٣
٢١۴
SU ŞEKLİ
٢۵١
٢۶۴
٢٢٢
٢٢٣
٢٣٧
٢٧٧
٢٧٨
٢٠٩
٢۵٠
٢٧۶
٢٢۵
٢٣۶
٢۴٩
٢٨٠
٢٠٨
٢٢١
٢۵٣
٢۶٣
٢١٠
٢۴٨
٢٧٩
٢۶۵
٢٢٠
٢۵٢
٢٣٨
٢٧۵
٢٢۴
٢۴٧
٢٨۴
٢٠۶
٢١٩
٢۵٧
٢۶١
٢٧۴
٢٢٩
٢٣۴
٢۶٠
٢١٨
٢۵٩
٢٣٣
٢٧٣
٢٣١
٢٠۵
٢۴۶
٢٨۶
٢٣٠
٢٣۵
٢٧٢
٢٨۵
٢٠٧
٢۴۵
٢۵٨
٢۶٢
٢١٧
٢۴٠
٢٧١
٢٢۶
٢١٢
٢۴۴
٢٨١
٢۶٧
٢١۶
٢۵۴
٢٨٣
٢١١
٢۴٣
٢۵۶
٢۶۶
٢١۵
٢٢٨
٢٣٩
٢٧٠
٢١۴
٢۵۵
٢۶٨
٢۶٩
٢٢٧
٢۴١
٢۴٢
٢٨٢
٢١٣
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
566
ثكه ايل
2
Kutup
647
خو ايل
3
Adil
1213
غقعب ايل
4
Vefk
5460
هغتيط ايل
5
Mesaha
49140
مطغصط ايل
6
Zabit
54600
ندغثنط ايل
7
Gaye
109200
قطغقنط ايل
8
Asıl
70652400
عغغخنبغشنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
566
رن يوش
2
Kutup
647
شلا يوش
3
Adil
1213
ضصز يوش
4
Vefk
5460
هغقمد يوش
5
Mesaha
49140
محغضكد يوش
6
Zabit
54600
ندغرفد يوش
7
Gaye
109200
قحغضفد يوش
8
Asıl
70652400
عغغخنبغفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
205
ره طاطل
2
206
رو طاطل
3
207
رز طاطل
4
208
رح طاطل
5
209
رط طاطل
6
210
ري طاطل
7
211
ريا طاطل
8
212
ريب طاطل
9
213
ريج طاطل
10
214
ريد طاطل
11
215
ريه طاطل
12
216
ريو طاطل
13
217
ريز طاطل
14
218
ريح طاطل
15
219
ريط طاطل
16
220
رك طاطل
17
221
ركا طاطل
18
222
ركب طاطل
19
223
ركج طاطل
20
224
ركد طاطل
21
225
ركه طاطل
22
226
ركو طاطل
23
227
ركز طاطل
24
228
ركح طاطل
25
229
ركط طاطل
26
230
رل طاطل
27
231
رلا طاطل
28
233
رلج طاطل
29
234
رلد طاطل
30
235
رله طاطل
31
236
رلو طاطل
32
237
رلز طاطل
33
238
رلح طاطل
34
239
رلط طاطل
35
240
رم طاطل
36
241
رما طاطل
37
242
رمب طاطل
38
243
رمج طاطل
39
244
رمد طاطل
40
245
رمه طاطل
41
246
رمو طاطل
42
247
رمز طاطل
43
248
رمح طاطل
44
249
رمط طاطل
45
250
رن طاطل
46
251
رنا طاطل
47
252
رنب طاطل
48
253
رنج طاطل
49
254
رند طاطل
50
255
رنه طاطل
51
256
رنو طاطل
52
257
رنز طاطل
53
258
رنح طاطل
54
259
رنط طاطل
55
260
رس طاطل
56
261
رسا طاطل
57
262
رسب طاطل
58
263
رسج طاطل
59
264
رسد طاطل
60
265
رسه طاطل
61
266
رسو طاطل
62
267
رسز طاطل
63
268
رسح طاطل
64
269
رسط طاطل
65
270
رع طاطل
66
271
رعا طاطل
67
272
رعب طاطل
68
273
رعج طاطل
69
274
رعد طاطل
70
275
رعه طاطل
71
276
رعو طاطل
72
277
رعز طاطل
73
278
رعح طاطل
74
279
رعط طاطل
75
280
رف طاطل
76
281
رفا طاطل
77
282
رفب طاطل
78
283
رفج طاطل
79
284
رفد طاطل
80
285
رفه طاطل
81
286
رفو طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 360 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 201 olan asıl adet, 2211 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 2211 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ ره طاطل رو طاطل رز طاطل رح طاطل رط طاطل ري طاطل ريا طاطل ريب طاطل ريج طاطل ريد طاطل ريه طاطل ريو طاطل ريز طاطل ريح طاطل ريط طاطل رك طاطل ركا طاطل ركب طاطل ركج طاطل ركد طاطل ركه طاطل ركو طاطل ركز طاطل ركح طاطل ركط طاطل رل طاطل رلا طاطل رلج طاطل رلد طاطل رله طاطل رلو طاطل رلز طاطل رلح طاطل رلط طاطل رم طاطل رما طاطل رمب طاطل رمج طاطل رمد طاطل رمه طاطل رمو طاطل رمز طاطل رمح طاطل رمط طاطل رن طاطل رنا طاطل رنب طاطل رنج طاطل رند طاطل رنه طاطل رنو طاطل رنز طاطل رنح طاطل رنط طاطل رس طاطل رسا طاطل رسب طاطل رسج طاطل رسد طاطل رسه طاطل رسو طاطل رسز طاطل رسح طاطل رسط طاطل رع طاطل رعا طاطل رعب طاطل رعج طاطل رعد طاطل رعه طاطل رعو طاطل رعز طاطل رعح طاطل رعط طاطل رف طاطل رفا طاطل رفب طاطل رفج طاطل رفد طاطل رفه طاطل رفو طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ ثكه ايل خو ايل غقعب ايل هغتيط ايل مطغصط ايل ندغثنط ايل قطغقنط ايل عغغخنبغشنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ رن يوش شلا يوش ضصز يوش هغقمد يوش محغضكد يوش ندغرفد يوش قحغضفد يوش عغغخنبغفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳