ŞİMDİ GÜNEŞ
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
BALIK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 330 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 11.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 120 ° lik açı olduğu için bu gün 120 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Mütekebbir
664
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Mütekebbir Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۴٢
١١١
۶٨
۵٩
٨٨
٧۵
٣٨
١٠۴
٧٩
٨٣
٣٩
٩٩
۶٣
۴۶
١١٢
٧۶
۵۴
٩٢
٩۶
٧١
۵۵
١٠٠
٨٧
٣۴
١٠٧
۶۴
۵٠
٩٧
٨۴
۴٠
١١٣
۶١
۴٧
٩٣
٧٧
۵٢
۵۶
٩۴
٧٢
٣۵
١٠١
٨۵
۴٨
١٠٨
۶۵
۶٩
۴٣
١٠٩
٧٣
۶٠
٨٩
٨٠
٣۶
١٠۵
٧٠
۵٧
٩۵
٨۶
٣٣
١٠٢
۶۶
۴٩
١٠۶
١١٠
۶٧
۴۴
٩٠
٧۴
۵٨
١٠٣
٨١
٣٧
۴١
٩٨
٨٢
۴۵
١١۴
۶٢
۵٣
٩١
٧٨
ATEŞ ŞEKLİ
۴١
١١٠
٧٠
۶٩
۵۶
٩٧
٩۶
٨٣
۴٢
٩٨
۶٧
۵٧
۴٣
٩۴
٨۴
٧١
٣٩
١١١
٨٢
۴۴
٩۵
١٠٩
٧٢
۴٠
۵۵
٩٩
۶٨
۴۵
٩٠
٨۶
٧٣
٣۵
١١٣
١٠٠
۶٣
۵٩
١١۴
٧۴
٣٣
۶٠
١٠١
۶١
٨٧
۴۶
٨٨
۶٢
۵٨
١٠٢
٨٩
٨۵
۴٧
٣۴
١١٢
٧۵
۵٣
١٠٣
۶۶
٨٠
۴٨
٩٣
١٠٧
٧۶
٣٨
٩١
٨١
۴٩
٣۶
١٠٨
٧٧
۶۴
۵۴
١٠۴
٧٨
٣٧
١٠۶
١٠۵
۶۵
۵٢
۵٠
٩٢
٧٩
HAVA ŞEKLİ
٧٨
٩١
۵٣
۶٢
١١۴
۴۵
٨٢
٩٨
۴١
٣٧
٨١
١٠٣
۵٨
٧۴
٩٠
۴۴
۶٧
١١٠
١٠۶
۴٩
۶۶
١٠٢
٣٣
٨۶
٩۵
۵٧
٧٠
١٠۵
٣۶
٨٠
٨٩
۶٠
٧٣
١٠٩
۴٣
۶٩
۶۵
١٠٨
۴٨
٨۵
١٠١
٣۵
٧٢
٩۴
۵۶
۵٢
٧٧
٩٣
۴٧
۶١
١١٣
۴٠
٨۴
٩٧
۵٠
۶۴
١٠٧
٣۴
٨٧
١٠٠
۵۵
٧١
٩۶
٩٢
۵۴
٧۶
١١٢
۴۶
۶٣
٩٩
٣٩
٨٣
٧٩
١٠۴
٣٨
٧۵
٨٨
۵٩
۶٨
١١١
۴٢
SU ŞEKLİ
٧٩
٩٢
۵٠
۵٢
۶۵
١٠۵
١٠۶
٣٧
٧٨
١٠۴
۵۴
۶۴
٧٧
١٠٨
٣۶
۴٩
٨١
٩١
٣٨
٧۶
١٠٧
٩٣
۴٨
٨٠
۶۶
١٠٣
۵٣
٧۵
١١٢
٣۴
۴٧
٨۵
٨٩
١٠٢
۵٨
۶٢
٨٨
۴۶
٨٧
۶١
١٠١
۶٠
٣٣
٧۴
١١۴
۵٩
۶٣
١٠٠
١١٣
٣۵
٧٣
٨۶
٩٠
۴۵
۶٨
٩٩
۵۵
۴٠
٧٢
١٠٩
٩۵
۴۴
٨٢
١١١
٣٩
٧١
٨۴
٩۴
۴٣
۵٧
۶٧
٩٨
۴٢
٨٣
٩۶
٩٧
۵۶
۶٩
٧٠
١١٠
۴١
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
394
شنج ايل
2
Kutup
475
تلد ايل
3
Adil
869
ضكح ايل
4
Vefk
3913
جغضعب ايل
5
Mesaha
35217
لهغقعو ايل
6
Zabit
39130
لطغفط ايل
7
Gaye
78260
عحغريط ايل
8
Asıl
37173500
لزغغقعجغتنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
394
عح يوش
2
Kutup
475
قنط يوش
3
Adil
869
ثنج يوش
4
Vefk
3913
جغثصز يوش
5
Mesaha
35217
لدغظا يوش
6
Zabit
39130
لحغضيد يوش
7
Gaye
78260
عزغظمد يوش
8
Asıl
37173500
لزغغقعجغقفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
33
لج طاطل
2
34
لد طاطل
3
35
له طاطل
4
36
لو طاطل
5
37
لز طاطل
6
38
لح طاطل
7
39
لط طاطل
8
40
م طاطل
9
41
ما طاطل
10
42
مب طاطل
11
43
مج طاطل
12
44
مد طاطل
13
45
مه طاطل
14
46
مو طاطل
15
47
مز طاطل
16
48
مح طاطل
17
49
مط طاطل
18
50
ن طاطل
19
52
نب طاطل
20
53
نج طاطل
21
54
ند طاطل
22
55
نه طاطل
23
56
نو طاطل
24
57
نز طاطل
25
58
نح طاطل
26
59
نط طاطل
27
60
س طاطل
28
61
سا طاطل
29
62
سب طاطل
30
63
سج طاطل
31
64
سد طاطل
32
65
سه طاطل
33
66
سو طاطل
34
67
سز طاطل
35
68
سح طاطل
36
69
سط طاطل
37
70
ع طاطل
38
71
عا طاطل
39
72
عب طاطل
40
73
عج طاطل
41
74
عد طاطل
42
75
عه طاطل
43
76
عو طاطل
44
77
عز طاطل
45
78
عح طاطل
46
79
عط طاطل
47
80
ف طاطل
48
81
فا طاطل
49
82
فب طاطل
50
83
فج طاطل
51
84
فد طاطل
52
85
فه طاطل
53
86
فو طاطل
54
87
فز طاطل
55
88
فح طاطل
56
89
فط طاطل
57
90
ص طاطل
58
91
صا طاطل
59
92
صب طاطل
60
93
صج طاطل
61
94
صد طاطل
62
95
صه طاطل
63
96
صو طاطل
64
97
صز طاطل
65
98
صح طاطل
66
99
صط طاطل
67
100
ق طاطل
68
101
قا طاطل
69
102
قب طاطل
70
103
قج طاطل
71
104
قد طاطل
72
105
قه طاطل
73
106
قو طاطل
74
107
قز طاطل
75
108
قح طاطل
76
109
قط طاطل
77
110
قي طاطل
78
111
قيا طاطل
79
112
قيب طاطل
80
113
قيج طاطل
81
114
قيد طاطل
Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ لج طاطل لد طاطل له طاطل لو طاطل لز طاطل لح طاطل لط طاطل م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سز طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شنج ايل تلد ايل ضكح ايل جغضعب ايل لهغقعو ايل لطغفط ايل عحغريط ايل لزغغقعجغتنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ عح يوش قنط يوش ثنج يوش جغثصز يوش لدغظا يوش لحغضيد يوش عزغظمد يوش لزغغقعجغقفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Otuz Derecelik Dokuzlu Mütekebbir Esması Ay Vefki
İlk yorumu sen yap!