ŞİMDİ GÜNEŞ
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
AKREP BURCUNDA
Zodyak Derecesi 210 °
ŞİMDİ AY
YÜKSELİŞTE 13.Gün
vefk yapmaya elverişli!
GEZEGEN SAATİ
AY
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Allah
66
30 °lik Vefk
Ay
Pazartesi
Cuma
جَبْرَائِيلْ
اَبْيَضْ
Otuz Derecelik Dokuzlu Allah Esması Ay Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
۴٩
١١٨
٧۵
۶۵
٩۵
٨٢
۴۵
١١١
٨۶
٩٠
۴۶
١٠۶
٧٠
۵٣
١١٩
٨٣
۶٠
٩٩
١٠٣
٧٨
۶١
١٠٧
٩۴
۴١
١١۴
٧١
۵٧
١٠۴
٩١
۴٧
١٢٠
۶٨
۵۴
١٠٠
٨۴
۵٨
۶٢
١٠١
٧٩
۴٢
١٠٨
٩٢
۵۵
١١۵
٧٢
٧۶
۵٠
١١۶
٨٠
۶۶
٩۶
٨٧
۴٣
١١٢
٧٧
۶٣
١٠٢
٩٣
۴٠
١٠٩
٧٣
۵۶
١١٣
١١٧
٧۴
۵١
٩٧
٨١
۶۴
١١٠
٨٨
۴۴
۴٨
١٠۵
٨٩
۵٢
١٢١
۶٩
۵٩
٩٨
٨۵
ATEŞ ŞEKLİ
۴٨
١١٧
٧٧
٧۶
۶٢
١٠۴
١٠٣
٩٠
۴٩
١٠۵
٧۴
۶٣
۵٠
١٠١
٩١
٧٨
۴۶
١١٨
٨٩
۵١
١٠٢
١١۶
٧٩
۴٧
۶١
١٠۶
٧۵
۵٢
٩٧
٩٣
٨٠
۴٢
١٢٠
١٠٧
٧٠
۶۵
١٢١
٨١
۴٠
۶۶
١٠٨
۶٨
٩۴
۵٣
٩۵
۶٩
۶۴
١٠٩
٩۶
٩٢
۵۴
۴١
١١٩
٨٢
۵٩
١١٠
٧٣
٨٧
۵۵
١٠٠
١١۴
٨٣
۴۵
٩٨
٨٨
۵۶
۴٣
١١۵
٨۴
٧١
۶٠
١١١
٨۵
۴۴
١١٣
١١٢
٧٢
۵٨
۵٧
٩٩
٨۶
HAVA ŞEKLİ
٨۵
٩٨
۵٩
۶٩
١٢١
۵٢
٨٩
١٠۵
۴٨
۴۴
٨٨
١١٠
۶۴
٨١
٩٧
۵١
٧۴
١١٧
١١٣
۵۶
٧٣
١٠٩
۴٠
٩٣
١٠٢
۶٣
٧٧
١١٢
۴٣
٨٧
٩۶
۶۶
٨٠
١١۶
۵٠
٧۶
٧٢
١١۵
۵۵
٩٢
١٠٨
۴٢
٧٩
١٠١
۶٢
۵٨
٨۴
١٠٠
۵۴
۶٨
١٢٠
۴٧
٩١
١٠۴
۵٧
٧١
١١۴
۴١
٩۴
١٠٧
۶١
٧٨
١٠٣
٩٩
۶٠
٨٣
١١٩
۵٣
٧٠
١٠۶
۴۶
٩٠
٨۶
١١١
۴۵
٨٢
٩۵
۶۵
٧۵
١١٨
۴٩
SU ŞEKLİ
٨۶
٩٩
۵٧
۵٨
٧٢
١١٢
١١٣
۴۴
٨۵
١١١
۶٠
٧١
٨۴
١١۵
۴٣
۵۶
٨٨
٩٨
۴۵
٨٣
١١۴
١٠٠
۵۵
٨٧
٧٣
١١٠
۵٩
٨٢
١١٩
۴١
۵۴
٩٢
٩۶
١٠٩
۶۴
۶٩
٩۵
۵٣
٩۴
۶٨
١٠٨
۶۶
۴٠
٨١
١٢١
۶۵
٧٠
١٠٧
١٢٠
۴٢
٨٠
٩٣
٩٧
۵٢
٧۵
١٠۶
۶١
۴٧
٧٩
١١۶
١٠٢
۵١
٨٩
١١٨
۴۶
٧٨
٩١
١٠١
۵٠
۶٣
٧۴
١٠۵
۴٩
٩٠
١٠٣
١٠۴
۶٢
٧۶
٧٧
١١٧
۴٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
401
شس ايل
2
Kutup
482
تما ايل
3
Adil
883
ضمب ايل
4
Vefk
3975
جغظلد ايل
5
Mesaha
35775
لهغذلد ايل
6
Zabit
39750
لطغذط ايل
7
Gaye
79500
عطغتنط ايل
8
Asıl
38319000
لحغغشيحغظنط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
401
فه يوش
2
Kutup
482
قسو يوش
3
Adil
883
ثسز يوش
4
Vefk
3975
جغخنط يوش
5
Mesaha
35775
لهغتنط يوش
6
Zabit
39750
لطغتلد يوش
7
Gaye
79500
عطغقفد يوش
8
Asıl
38319000
لحغغشيحغخفد يوش
ESMA-İ AVAN 81 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
40
م طاطل
2
41
ما طاطل
3
42
مب طاطل
4
43
مج طاطل
5
44
مد طاطل
6
45
مه طاطل
7
46
مو طاطل
8
47
مز طاطل
9
48
مح طاطل
10
49
مط طاطل
11
50
ن طاطل
12
51
نا طاطل
13
52
نب طاطل
14
53
نج طاطل
15
54
ند طاطل
16
55
نه طاطل
17
56
نو طاطل
18
57
نز طاطل
19
58
نح طاطل
20
59
نط طاطل
21
60
س طاطل
22
61
سا طاطل
23
62
سب طاطل
24
63
سج طاطل
25
64
سد طاطل
26
65
سه طاطل
27
66
سو طاطل
28
68
سح طاطل
29
69
سط طاطل
30
70
ع طاطل
31
71
عا طاطل
32
72
عب طاطل
33
73
عج طاطل
34
74
عد طاطل
35
75
عه طاطل
36
76
عو طاطل
37
77
عز طاطل
38
78
عح طاطل
39
79
عط طاطل
40
80
ف طاطل
41
81
فا طاطل
42
82
فب طاطل
43
83
فج طاطل
44
84
فد طاطل
45
85
فه طاطل
46
86
فو طاطل
47
87
فز طاطل
48
88
فح طاطل
49
89
فط طاطل
50
90
ص طاطل
51
91
صا طاطل
52
92
صب طاطل
53
93
صج طاطل
54
94
صد طاطل
55
95
صه طاطل
56
96
صو طاطل
57
97
صز طاطل
58
98
صح طاطل
59
99
صط طاطل
60
100
ق طاطل
61
101
قا طاطل
62
102
قب طاطل
63
103
قج طاطل
64
104
قد طاطل
65
105
قه طاطل
66
106
قو طاطل
67
107
قز طاطل
68
108
قح طاطل
69
109
قط طاطل
70
110
قي طاطل
71
111
قيا طاطل
72
112
قيب طاطل
73
113
قيج طاطل
74
114
قيد طاطل
75
115
قيه طاطل
76
116
قيو طاطل
77
117
قيز طاطل
78
118
قيح طاطل
79
119
قيط طاطل
80
120
قك طاطل
81
121
قكا طاطل
Vefk yapılacak adet 30°lik 9lu vefkin tarh adedi olan 360 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 66 olan asıl adet, 726 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 726 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ م طاطل ما طاطل مب طاطل مج طاطل مد طاطل مه طاطل مو طاطل مز طاطل مح طاطل مط طاطل ن طاطل نا طاطل نب طاطل نج طاطل ند طاطل نه طاطل نو طاطل نز طاطل نح طاطل نط طاطل س طاطل سا طاطل سب طاطل سج طاطل سد طاطل سه طاطل سو طاطل سح طاطل سط طاطل ع طاطل عا طاطل عب طاطل عج طاطل عد طاطل عه طاطل عو طاطل عز طاطل عح طاطل عط طاطل ف طاطل فا طاطل فب طاطل فج طاطل فد طاطل فه طاطل فو طاطل فز طاطل فح طاطل فط طاطل ص طاطل صا طاطل صب طاطل صج طاطل صد طاطل صه طاطل صو طاطل صز طاطل صح طاطل صط طاطل ق طاطل قا طاطل قب طاطل قج طاطل قد طاطل قه طاطل قو طاطل قز طاطل قح طاطل قط طاطل قي طاطل قيا طاطل قيب طاطل قيج طاطل قيد طاطل قيه طاطل قيو طاطل قيز طاطل قيح طاطل قيط طاطل قك طاطل قكا طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا جَبْرَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ شس ايل تما ايل ضمب ايل جغظلد ايل لهغذلد ايل لطغذط ايل عطغتنط ايل لحغغشيحغظنط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الثَّانِى مَلَكِ جَبْرَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ اَبْيَضْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ فه يوش قسو يوش ثسز يوش جغخنط يوش لهغتنط يوش لطغتلد يوش عطغقفد يوش لحغغشيحغخفد يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳