Tüm vefk yapım aşamalarını dikkatlice incelediğinizde, aslında hepsinde de manyetik bir denge oluşturmaya yönelik çabalar olduğunu görürsünüz. Çünkü manyetizma, vefklerin ana unsuru, hammaddesidir. Vefkleri safranla yazarız çünkü, manyetik akımları absorbe edebilme kabiliyeti yüksek malzemeler içerisinde bizim en kolay ulaşabileceğimiz ve mürekkep haline getirebileceğimiz malzeme budur. Astrolojik dengeleri gözetiriz çünkü, gezegenlerden gelen hakim manyetizma, yapay olarak oluşturmamızın veya manipüle etmemizin neredeyse imkansız olduğu kadar güçlüdür. Vefke aldığımız manayı zikrederiz ve bu zikri özellikle sesli yaparız çünkü, beynimizin konuşma merkezindeki nöronların elektrik akışından, o AYET ya da ESMANIN ebced değeri olarak ta işaret edilen frekans değerinde bir manyetik akım üretiriz. Vefklere MANYETİK PAS uygulaması yaparız çünkü, manyetizmayı vefke aktarmanın en iyi yolu budur.

İmajinasyonun önemini daha iyi anlayabilmek için önce manyetizmayı oluşturan şeyleri bilmemiz faydalı olur diye düşünüyorum. Manyetizmayı, daha önceki konularda etrafımıza yaydığımız manyetik akımlar olarak tarif etmiştik. Bu sadece insana değil, canlı ve cansız tüm varlıklara ait doğal bir durum. Buna ister aura deyin, ister biyo enerji çemberi, isterseniz de manyetizma, bedenimiz var olduğu müddetçe varlığı kesin olan, hatta görüntülenmesi bile mümkün olan bir enerjidir bu. Evet, bedenimiz zaten bu manyetik akımları yayıyor ama bu frekansların niteliği duygularımızla yakından ilgili. Mutluyken yaydığımız frekansların niteliği de, gücü de, üzgünken yaydığımızdan çok farklı. Öyleyse, vefke manyetik pas uygulaması yaparken, ulaşmak istediğimiz neticeye uygun bir ruh durumunda olmamız gerekiyor ki, vefkin ideal bir frekansla yüklenmesini sağlayalım. Halbu ki, ruhsal dengemizi etkileyen çok fazla dış etken var. İşte imajinasyon yaparak amaçladığımız şey, maksadımıza uygun bir ruh durumuna geçmektir. Zira uyum ve denge demek olan vefkleri, rast gele bir manyetik tesir altında yapamayız.

İmajinasyonun bir matematiği, kalıp kuralları yoktur. Herkes kendi iç dinamiklerini harekete geçirecek şeyleri daha iyi bilir. Bazen işin olmuş halini düşünmek imajinasyonda faydalıdır. Yani bir vefk yapma zahmetine katlanıyorsanız, isteğiniz doğrultusunda neticelenmesini arzu ettiğiniz bir şey var demektir. İşte bunun olduğunu düşünün. Bu iş olduğunda yaşayacağınız duygu durumuna bürünmeye çalışın. Elbette bu her zaman için geçerli bir metod değildir. Çünkü diyelim ki, gasp edilen bir hakkınızı geri alabilmek için vefk yapıyorsunuz. Tabidir ki, hakkınızı geri aldığınızda mutluluk hissedersiniz ama vefki bu duyguyla yazmamanız gerekiyor. Çünkü zaten ne seçeceğiniz esmanın manası, ne de vefki yazmak için kullanacağınız astrolojik zaman dilimi buna uygun değildir.

Böyle bir çalışma için uygun olan ESMA MUNTAKİM esmasıdır. En uygun gezegen saati ise MARS saatidir. Dolayısı ile bu türden bir vefki yazarken, bu esma ve gezegene uygun bir ruh durumuna geçmeniz gerekiyor. Yani sevgi temelli bir çalışmayı naif duygularla yazarken, sertlik gerektiren vefkleri yazarken de biraz kaşlarınızı çatmanız gerekiyor.

Buraya kadar antalmaya çalıştığımız şey İMAJİNASYONUN bir yönü ve çok önemli. En az bunun kadar önemli olan bir başka yönü daha var bu çalışmanın. Onu da şöyle açıklamaya çalışalım. Her ne kadar vefklerin çalışma mantığını manyetik etkileşim olarak açıklamaya çalışsak ta, bir an gelir "sonuçta bu bir kağıt parçası, bunun ne faydası ve gücü olacak ki!" düşüncesine kapılabilirsiniz. Doğduğundan bu yana şartlanmalar içerisinde yaşaya gelen insan için böyle düşünmek te doğaldır aslında. Fakat buradaki yanılgı şuradan gelir. Unutmayın ki biz, vefk çalışmalarıyla metafizik sahada bir etkinlik göstermeye çalışıyoruz. Halbu ki, bizi sınırlayan şartlanmalarımızın tamamı fizik aleme ait olan şartlanmalar ve fizik sahada bir kağıt parçası gibi görünen vefkler, metafizik sahada nice kapıların anahtarıdır. Zihninizde vefke bir kağıt parçası rolü biçmek te sizin elinizde, açılması zor kilitlerin anahtarı rolü biçmek te sizin elinizde. Kendinizi bu konuda zorlamamalısınız. Yani illa zihnimde benim bu vefke büyük anlamlar yüklemem gerekir diye düşünmemelisiniz. Ama en azından basitçe de olsa, bu vefk benim isteğim doğrultusunda, benim manyetizmamı kuvvetlendirerek, manyetik etkileşim menzilimi arttırarak, frekanslarımı çekim moduna taşıyarak, auramı besleyip güçlendirerek çalışmasını devam ettiriyor şeklinde stabil bir bilinç durumunda kalmalısınız.

Vefk Yapamında İmajinasyon Tekniği
İlk yorumu sen yap!