Havas İlmine göre, bir AYET veya ESMADAN maksimum seviyede fayda görmek için, o AYET ya da ESMANIN işaret ettiği manaya hizmet etmeniz gerekir. Bu hizmetin belli başlı yöntemleri de olmakla beraber, herkesin kendi şartları dahilinde yapabileceği ve yöntemini de yine kendisinin belirleyeceği hizmetler de makbuldür. Esas olarak hizmetle kastedilen şey, vefkini taşıdığınız AYET veya ESMANIN işaret ettiği manaya benzemek suretiyle elde ettiğiniz kazanımları başkalarının yararına kullanmaktır.

HADİMLER bölümünde yer verdiğimiz ruhanilerin de var oluş amaçları, görevlisi oldukları ESMA veya AYETİN işaret ettiği manaya hizmet etmektir. Esas iş ve uğraşları hizmet olunca, bu işi en iyi bilen ve uygulayanın da onlar olması normaldir. Bu anlamda onları model almak ve vefkini taşıdığımız AYET veya ESMANIN hadimlerinden birisi olmaya çalışmak bizim için geçerli bir yoldur. Nasıl ki onlar, hizmetlerini karşılıksız yapıyorlarsa, bizim de karşılıksız olarak hizmet etmemiz gerekir.

Kimseyi kısıtlamak, hizmet anlamında kesin çizgilerle insanları şartlandırmak istemiyorum. Yine de kastedilen şeyin daha iyi anlaşılması adına ve bir örnek olması bakımından bir kaç şey söylemek gerekebilir. Diyelim ki, SELAM İSMİ ŞERİFİNİN vefkini taşıyoruz. Bu vefkin 30° lik bir jüpiter vefki olduğunu varsayalım. Şu halde asgari 7 gün müddetle İSMİ ŞERİFİN kendi adedi olan 131 defa bu İSMİ ŞERİFİ zikretmemiz, devam eden günlerde az da olsa zikri sürdürerek içerdiği mana ile rabıtayı koparmamamız gerekir. Bu çalışma ile, SELAM İSMİ ŞERİFİNİN, JÜPİTER semasındaki açılımlarını üzerimize çekmiş oluruz. Hizmet anlamında da şöyle bir yol izleyebiliriz. Önce bu İSMİ ŞERİFİN işaret ettiği mana hakkında biraz düşünelim. Zira tüm hizmetimizi bu mana üzerine kuraracağız. SELAM, Allah cc ın sıfat isimlerinden bir tanesidir. Kendisi güven ve selamette olan ve yarattıklarına güven ve selamet veren, herşeyi koruyan ve esenlik veren Allah cc anlamına gelir. Bu İsmi Şerifin feyz ve bereketinden faydalanmamız, manevi tesirinden hakkıyla yararlanmamız için, bizim de bu İsmi Şerifin işaret ettiği manaya uygun bir hale bürünmemiz gerekiyor ki, vefkimiz de bizi bu yönde besliyor zaten. Öyleyse, çevremize güven veren, zor şartlar altında ezilenlerin selamete ermeleri için çalışan, tehlike altındaki canlıları korumaya çalışan ve yardımına koşan bir insan olarak, Allah cc ın SELAM İSMİ ŞERİFİNİN işaret ettiği manaya hizmet etmeye çalışabiliriz.

Abdul Kadir Geylani Hazretlerinin şu meşhur sözü, bizim anlatmakta zorlandığımız şeyi daha iyi anlatıyor.

"Her kim dine hizmet ederse hizmet olunur. Her kim itaat ederse, ona da itaat olunur. Her kim ikram eder, hürmet ederse, ona da ikram olunur, hürmet edilir. Her kim mütevazi olursa, yükseltilir. Her kim kerem sahibi olursa, ona karşı da kerim olunur. Her kim edebini güzel yaparsa, o Allah cc a yaklaştırılır."

Vefkler Taşınırken Yapılması Gereken Hizmetler
İlk yorumu sen yap!