Her vefkin sekiz ulvi, sekiz süfli, sekiz de şer hadimi vardır. Dört unsura göre de bu hadimler aynıdır değişmezler. Biz sadece hayır eksenli çalışmalara yöneldiğimiz için, şer hadimlerin isimlerinin yayınlanmasını gerekli bulmadık. Sitemizde yer alan tüm vefklerin ulvi ve sufli hadimlerinin isimleri ve azimetleri, vefk detay sayfasında bulunmaktadır. Vefk taşıyanların bu hadimlerin desteğinden de istifade etmeleri için, detaylarını HİZMET başlığı altında bulacağınız bilgiler doğrultusunda çalışmalar yapma zorunluluğu vardır.

Bu konuyu sizlerden gelecek soru ve katkılarla genişletmek üzere kısa kesmek istiyorum fakat, vefk çalışması yaparken dikkatinizi çekecek bir konuya izah getirmek istiyorum. Bu açıklama aynı zamanda çok fazla kişi tarafından ve tekrar tekrar sorulabilecek bir soru olabilir diye de düşünüyorum. Biliyorsunuz arapçada sesli harfler bulunmamaktadır. Bu dile yabancı olanların kelimeleri doğru okuyabilmeleri için, aslında dilin kendi orijinalinde olmayan bizim hareke olarak bildiğimiz işaretler geliştirilmiştir. Hatta kelimenin aslını bilmeden, ana dili arapça olan bir kişi bile, o kelimeyi doğru olarak telaffuz edemez. Hal böyle iken, vefklerden çıkardığımız hadim isimlerinin ne şekilde telaffuz edileceğini bizim de bilmemiz imkansızdır. Ancak bu önemli de değildir. Zira havas ilminde esas mana cümle değil harftir. Yani bizim esas yapmamız gereken şey hiç bir harfi atlamadan okumaktır. Hiç tereddüt etmeden, bir hadimin ismini telaffuz ederken, tüm harfleri okumak kaydı ile bizim dilimizde (e-a) seslerine karşılık gelen "üstün" harekesi ile okuyabilirsiniz. Bu, doğru yola giden en kestirme yoldur ve şüpheye mahal yoktur.

Yine bu konuyu SELAM ismi şerifinin hadimlerinden bir örnekle pekiştirelim. Otuz Derecelik Dörtlü Selâm Esması Jüpiter Vefki sayfasına baktığımızda, Miftah hanesine karşılık gelen ulvi hadimin isminin şu şekilde "شمه ايل" yazılı olduğunu görüyoruz. Son kısımdaki ekin "AYİL" şeklinde okunması gerektiği zaten biliyoruz. Baş kısımda "Ş,M,H" seslerinin olduğunu görüyoruz. Bu kısmı da hiç bir harfi atlamadan ve üstün harekesi ile okuduğumuzda, "ŞEMEHE AYİL" şeklinde okuyoruz. Okuma yapılırken mahreç konusunda son derece titiz olmak gerekiyor. Bu burada izah edemeyeceğimiz kadar uzun bir konu. Vefk yapmak isteyen kişilerin bu konuda bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekiyor. Arap harflerinin mahreçleri ve çıkış noktaları ile alakalı bir eksiğiniz olup olmadığını kontrol etmeli varsa bu eksikleriniz mutlaka gidermelisiniz. Zira bu da olmazsa olmaz konulardandır. Çünkü her harfin frekans değeri birbirinde farklıdır. Baştan beri anlattığımız her harfi "üstün" harekesiyle okumak kaidesine uymayan tek bir telaffuz vardır. O da milyon sayısına karşılık gelen çift "ĞAYN" dır. Hadim isimlerine baktığınızda neredeyse tüm vefklerde, "ASIL" mertebesindeki hadimin isminde iki adet "ĞAYN" harfinin yan yana geldiğini görürsünüz. Bu durum, o hadimin ebced dğerinin milyonun üzerinde olduğunu gösteriyor. İşte bu rakam (1000X1000) in karşılığı olarak bir biri ile çarptırılarak telaffuz edilir. Aynı örneğin "ASIL" hanesindeki hadimin isminin şu şekilde "وغغشلاغتنط ايل"  yazılı olduğunu görüyoruz. Bu hadimin ismi şu şekilde "VEĞAĞŞELEE ĞATENETA AYİL" telaffuz edilir.

Vefk Yapımında Hadim İsimlerinin Çıkarılması ve Yönlendirilmesi
İlk yorumu sen yap!
GEZEGEN KONUMLARI
1
Güneş
12
KOÇ
10' 20"
2
Ay
12
YENGEÇ
23' 23"
3
Merkür
15
BALIK
52' 07"
4
Venüs
27
BOĞA
55' 51"
5
Mars
01
KOVA
07' 53"
6
Jüpiter
24
OĞLAK
27' 09"
7
Satürn
00
KOVA
42' 08"
8
Uranüs
05
BOĞA
11' 16"
9
Neptün
19
BALIK
17' 06"
10
Plüto
24
OĞLAK
50' 51"
11
Chiron
05
KOÇ
45' 45'