ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
BAŞAK BURCUNDA
Zodyak Derecesi 150 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 22.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
SATÜRN
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 90 ° lik açı olduğu için bu gün 90 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Selâm
131
90 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Doksan Derecelik Yedili Selâm Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٠٩
٢٢١
١٩١
٢۴۵
١٧٣
٢۶٩
١٣٣
١۶۴
٢۶٠
١۴۵
٢٠٠
٢٣٣
١٨٢
٢۵٧
٢٢۴
١٩۴
٢۴٨
١۵۵
٢٧٢
١٣۶
٢١٢
١٧۶
٢۵١
١۵٨
٢٧۵
١٣٩
٢١۵
٢٢٧
٢۶٣
١۴٨
٢٠٣
٢٣۶
١٨۵
٢٣٩
١۶٧
١۵١
٢٠۶
٢١٨
١٨٨
٢۴٢
١٧٠
٢۶۶
٢۵۴
١۶١
٢٧٨
١۴٢
١٩٧
٢٣٠
١٧٩
ATEŞ ŞEKLİ
٢۵۴
١۵١
١٧۶
٢۶٣
٢٢۴
١۶۴
٢٠٩
١۶١
٢٠۶
٢۵١
١۴٨
١٩۴
٢۶٠
٢٢١
٢٧٨
٢١٨
١۵٨
٢٠٣
٢۴٨
١۴۵
١٩١
١۴٢
١٨٨
٢٧۵
٢٣۶
١۵۵
٢٠٠
٢۴۵
١٩٧
٢۴٢
١٣٩
١٨۵
٢٧٢
٢٣٣
١٧٣
٢٣٠
١٧٠
٢١۵
٢٣٩
١٣۶
١٨٢
٢۶٩
١٧٩
٢۶۶
٢٢٧
١۶٧
٢١٢
٢۵٧
١٣٣
HAVA ŞEKLİ
١٧٩
٢٣٠
١٩٧
١۴٢
٢٧٨
١۶١
٢۵۴
٢۶۶
١٧٠
٢۴٢
١٨٨
٢١٨
٢٠۶
١۵١
٢٢٧
٢١۵
١٣٩
٢٧۵
١۵٨
٢۵١
١٧۶
١۶٧
٢٣٩
١٨۵
٢٣۶
٢٠٣
١۴٨
٢۶٣
٢١٢
١٣۶
٢٧٢
١۵۵
٢۴٨
١٩۴
٢٢۴
٢۵٧
١٨٢
٢٣٣
٢٠٠
١۴۵
٢۶٠
١۶۴
١٣٣
٢۶٩
١٧٣
٢۴۵
١٩١
٢٢١
٢٠٩
SU ŞEKLİ
١٣٣
٢۵٧
٢١٢
١۶٧
٢٢٧
٢۶۶
١٧٩
٢۶٩
١٨٢
١٣۶
٢٣٩
٢١۵
١٧٠
٢٣٠
١٧٣
٢٣٣
٢٧٢
١٨۵
١٣٩
٢۴٢
١٩٧
٢۴۵
٢٠٠
١۵۵
٢٣۶
٢٧۵
١٨٨
١۴٢
١٩١
١۴۵
٢۴٨
٢٠٣
١۵٨
٢١٨
٢٧٨
٢٢١
٢۶٠
١٩۴
١۴٨
٢۵١
٢٠۶
١۶١
٢٠٩
١۶۴
٢٢۴
٢۶٣
١٧۶
١۵١
٢۵۴
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
494
تنج ايل
2
Kutup
639
ثصح ايل
3
Adil
1133
غصب ايل
4
Vefk
3968
جغظكز ايل
5
Mesaha
27776
كزغذله ايل
6
Zabit
31744
لاغذج ايل
7
Gaye
63488
سجغتمز ايل
8
Asıl
40568832
مغغثسحغذصا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
494
قعح يوش
2
Kutup
639
شكج يوش
3
Adil
1133
ضيز يوش
4
Vefk
3968
جغخنب يوش
5
Mesaha
27776
كزغتس يوش
6
Zabit
31744
لاغتكح يوش
7
Gaye
63488
سجغقعب يوش
8
Asıl
40568832
مغغثسحغثيو يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
133
قلج طاطل
2
136
قلو طاطل
3
139
قلط طاطل
4
142
قمب طاطل
5
145
قمه طاطل
6
148
قمح طاطل
7
151
قنا طاطل
8
155
قنه طاطل
9
158
قنح طاطل
10
161
قسا طاطل
11
164
قسد طاطل
12
167
قسز طاطل
13
170
قع طاطل
14
173
قعج طاطل
15
176
قعو طاطل
16
179
قعط طاطل
17
182
قفب طاطل
18
185
قفه طاطل
19
188
قفح طاطل
20
191
قصا طاطل
21
194
قصد طاطل
22
197
قصز طاطل
23
200
ر طاطل
24
203
رج طاطل
25
206
رو طاطل
26
209
رط طاطل
27
212
ريب طاطل
28
215
ريه طاطل
29
218
ريح طاطل
30
221
ركا طاطل
31
224
ركد طاطل
32
227
ركز طاطل
33
230
رل طاطل
34
233
رلج طاطل
35
236
رلو طاطل
36
239
رلط طاطل
37
242
رمب طاطل
38
245
رمه طاطل
39
248
رمح طاطل
40
251
رنا طاطل
41
254
رند طاطل
42
257
رنز طاطل
43
260
رس طاطل
44
263
رسج طاطل
45
266
رسو طاطل
46
269
رسط طاطل
47
272
رعب طاطل
48
275
رعه طاطل
49
278
رعح طاطل
Vefk yapılacak adet 90°lik 7li vefkin tarh adedi olan 504 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 131 olan asıl adet, 1441 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1441 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قلج طاطل قلو طاطل قلط طاطل قمب طاطل قمه طاطل قمح طاطل قنا طاطل قنه طاطل قنح طاطل قسا طاطل قسد طاطل قسز طاطل قع طاطل قعج طاطل قعو طاطل قعط طاطل قفب طاطل قفه طاطل قفح طاطل قصا طاطل قصد طاطل قصز طاطل ر طاطل رج طاطل رو طاطل رط طاطل ريب طاطل ريه طاطل ريح طاطل ركا طاطل ركد طاطل ركز طاطل رل طاطل رلج طاطل رلو طاطل رلط طاطل رمب طاطل رمه طاطل رمح طاطل رنا طاطل رند طاطل رنز طاطل رس طاطل رسج طاطل رسو طاطل رسط طاطل رعب طاطل رعه طاطل رعح طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تنج ايل ثصح ايل غصب ايل جغظكز ايل كزغذله ايل لاغذج ايل سجغتمز ايل مغغثسحغذصا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قعح يوش شكج يوش ضيز يوش جغخنب يوش كزغتس يوش لاغتكح يوش سجغقعب يوش مغغثسحغثيو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳