ŞİMDİ GÜNEŞ
YAY BURCUNDA
Zodyak Derecesi 240 °
ŞİMDİ AY
İKİZLER BURCUNDA
Zodyak Derecesi 60 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 15.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
MARS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 180 ° lik açı olduğu için bu gün 180 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
90 °lik Vefk
Venüs
Cuma
Salı
عَنْيَائِيلْ
زَوْبَعَة
Doksan Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢٣١
٢۴٣
٢١٣
٢۶٧
١٩۵
٢٩١
١۵۵
١٨۶
٢٨٢
١۶٧
٢٢٢
٢۵۵
٢٠۴
٢٧٩
٢۴۶
٢١۶
٢٧٠
١٧٧
٢٩۴
١۵٨
٢٣۴
١٩٨
٢٧٣
١٨٠
٢٩٧
١۶١
٢٣٧
٢۴٩
٢٨۵
١٧٠
٢٢۵
٢۵٨
٢٠٧
٢۶١
١٨٩
١٧٣
٢٢٨
٢۴٠
٢١٠
٢۶۴
١٩٢
٢٨٨
٢٧۶
١٨٣
٣٠٠
١۶۴
٢١٩
٢۵٢
٢٠١
ATEŞ ŞEKLİ
٢٧۶
١٧٣
١٩٨
٢٨۵
٢۴۶
١٨۶
٢٣١
١٨٣
٢٢٨
٢٧٣
١٧٠
٢١۶
٢٨٢
٢۴٣
٣٠٠
٢۴٠
١٨٠
٢٢۵
٢٧٠
١۶٧
٢١٣
١۶۴
٢١٠
٢٩٧
٢۵٨
١٧٧
٢٢٢
٢۶٧
٢١٩
٢۶۴
١۶١
٢٠٧
٢٩۴
٢۵۵
١٩۵
٢۵٢
١٩٢
٢٣٧
٢۶١
١۵٨
٢٠۴
٢٩١
٢٠١
٢٨٨
٢۴٩
١٨٩
٢٣۴
٢٧٩
١۵۵
HAVA ŞEKLİ
٢٠١
٢۵٢
٢١٩
١۶۴
٣٠٠
١٨٣
٢٧۶
٢٨٨
١٩٢
٢۶۴
٢١٠
٢۴٠
٢٢٨
١٧٣
٢۴٩
٢٣٧
١۶١
٢٩٧
١٨٠
٢٧٣
١٩٨
١٨٩
٢۶١
٢٠٧
٢۵٨
٢٢۵
١٧٠
٢٨۵
٢٣۴
١۵٨
٢٩۴
١٧٧
٢٧٠
٢١۶
٢۴۶
٢٧٩
٢٠۴
٢۵۵
٢٢٢
١۶٧
٢٨٢
١٨۶
١۵۵
٢٩١
١٩۵
٢۶٧
٢١٣
٢۴٣
٢٣١
SU ŞEKLİ
١۵۵
٢٧٩
٢٣۴
١٨٩
٢۴٩
٢٨٨
٢٠١
٢٩١
٢٠۴
١۵٨
٢۶١
٢٣٧
١٩٢
٢۵٢
١٩۵
٢۵۵
٢٩۴
٢٠٧
١۶١
٢۶۴
٢١٩
٢۶٧
٢٢٢
١٧٧
٢۵٨
٢٩٧
٢١٠
١۶۴
٢١٣
١۶٧
٢٧٠
٢٢۵
١٨٠
٢۴٠
٣٠٠
٢۴٣
٢٨٢
٢١۶
١٧٠
٢٧٣
٢٢٨
١٨٣
٢٣١
١٨۶
٢۴۶
٢٨۵
١٩٨
١٧٣
٢٧۶
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
516
تعه ايل
2
Kutup
661
خك ايل
3
Adil
1177
غقلو ايل
4
Vefk
4122
دغفا ايل
5
Mesaha
28854
كحغضيج ايل
6
Zabit
32976
لبغظله ايل
7
Gaye
65952
سهغظيا ايل
8
Asıl
43594272
مجغغثصدغرلا ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
516
ر يوش
2
Kutup
661
شمه يوش
3
Adil
1177
ضسا يوش
4
Vefk
4122
جغضو يوش
5
Mesaha
28854
كحغثلح يوش
6
Zabit
32976
لبغخس يوش
7
Gaye
65952
سهغخلو يوش
8
Asıl
43594272
مجغغثصجغظنو يوش
ESMA-İ AVAN 49 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
155
قنه طاطل
2
158
قنح طاطل
3
161
قسا طاطل
4
164
قسد طاطل
5
167
قسز طاطل
6
170
قع طاطل
7
173
قعج طاطل
8
177
قعز طاطل
9
180
قف طاطل
10
183
قفج طاطل
11
186
قفو طاطل
12
189
قفط طاطل
13
192
قصب طاطل
14
195
قصه طاطل
15
198
قصح طاطل
16
201
را طاطل
17
204
رد طاطل
18
207
رز طاطل
19
210
ري طاطل
20
213
ريج طاطل
21
216
ريو طاطل
22
219
ريط طاطل
23
222
ركب طاطل
24
225
ركه طاطل
25
228
ركح طاطل
26
231
رلا طاطل
27
234
رلد طاطل
28
237
رلز طاطل
29
240
رم طاطل
30
243
رمج طاطل
31
246
رمو طاطل
32
249
رمط طاطل
33
252
رنب طاطل
34
255
رنه طاطل
35
258
رنح طاطل
36
261
رسا طاطل
37
264
رسد طاطل
38
267
رسز طاطل
39
270
رع طاطل
40
273
رعج طاطل
41
276
رعو طاطل
42
279
رعط طاطل
43
282
رفب طاطل
44
285
رفه طاطل
45
288
رفح طاطل
46
291
رصا طاطل
47
294
رصد طاطل
48
297
رصز طاطل
49
300
ش طاطل
Vefk yapılacak adet 90°lik 7li vefkin tarh adedi olan 504 den küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قنه طاطل قنح طاطل قسا طاطل قسد طاطل قسز طاطل قع طاطل قعج طاطل قعز طاطل قف طاطل قفج طاطل قفو طاطل قفط طاطل قصب طاطل قصه طاطل قصح طاطل را طاطل رد طاطل رز طاطل ري طاطل ريج طاطل ريو طاطل ريط طاطل ركب طاطل ركه طاطل ركح طاطل رلا طاطل رلد طاطل رلز طاطل رم طاطل رمج طاطل رمو طاطل رمط طاطل رنب طاطل رنه طاطل رنح طاطل رسا طاطل رسد طاطل رسز طاطل رع طاطل رعج طاطل رعو طاطل رعط طاطل رفب طاطل رفه طاطل رفح طاطل رصا طاطل رصد طاطل رصز طاطل ش طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا عَنْيَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تعه ايل خك ايل غقلو ايل دغفا ايل كحغضيج ايل لبغظله ايل سهغظيا ايل مجغغثصدغرلا ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْجُمْعَةُ مَلَكِ عَنْيَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ زَوْبَعَة وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ ر يوش شمه يوش ضسا يوش جغضو يوش كحغثلح يوش لبغخس يوش سهغخلو يوش مجغغثصجغظنو يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Doksan Derecelik Yedili Müheymin Esması Venüs Vefki
İlk yorumu sen yap!