ŞİMDİ GÜNEŞ
TERAZİ BURCUNDA
Zodyak Derecesi 180 °
ŞİMDİ AY
BOĞA BURCUNDA
Zodyak Derecesi 30 °
ŞİMDİ AY
DÜŞÜŞTE 18.Gün
vefk yapmaya elverişli değil!
GEZEGEN SAATİ
VENÜS
geçerli konum İstanbul!
Güneş ve Ayın bulundukları burçlar arasında 150 ° lik açı olduğu için bu gün 150 ° lik vefk yapmak uygundur!
VEFKİN ESMASI
VEFKİN ADEDİ
VEFKİN TÜRÜ
VEFKİN GEZEGENİ
VEFKİN GÜNÜ
VEFKİN GECESİ
ULVİ MÜEKKİLİ
SUFLİ MÜEKKİLİ
Müheymin
145
90 °lik Vefk
Merkür
Çarşamba
Pazar
مِيكَائِيلْ
بُرْقَانْ
Doksan Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
TOPRAK ŞEKLİ
٢١٩
٢۴٣
١۶٨
١٩٢
٢٨٢
٢۵٨
١٢٩
١٠۴
٢۶٧
٢٩١
١١٩
١۴۴
٢٣۴
٢١٠
١٧٧
١۵٣
١٨۶
١۶٢
٢٢۵
٢٠١
١٢٢
١۴٧
٢۶۴
٢٨٨
١٣٨
١١٣
٢٧٣
٢۴٩
١٧١
١٩۵
٢١۶
٢۴٠
١١۶
١۴١
٢٧٠
٢٩۴
١٨٠
١۵۶
٢٣١
٢٠٧
١۶۵
١٨٩
٢٢٢
٢۴۶
١٣٢
١٠٧
٢٧٩
٢۵۵
٢٧۶
٢۵٢
١٣۵
١١٠
٢١٣
٢٣٧
١٧۴
١٩٨
٢٢٨
٢٠۴
١٨٣
١۵٩
٢۶١
٢٨۵
١٢۵
١۵٠
ATEŞ ŞEKLİ
٢٢٨
٢٧۶
١۶۵
١١۶
١٣٨
١٨۶
٢۶٧
٢١٩
٢٠۴
٢۵٢
١٨٩
١۴١
١١٣
١۶٢
٢٩١
٢۴٣
١٨٣
١٣۵
٢٢٢
٢٧٠
٢٧٣
٢٢۵
١١٩
١۶٨
١۵٩
١١٠
٢۴۶
٢٩۴
٢۴٩
٢٠١
١۴۴
١٩٢
٢۶١
٢١٣
١٣٢
١٨٠
١٧١
١٢٢
٢٣۴
٢٨٢
٢٨۵
٢٣٧
١٠٧
١۵۶
١٩۵
١۴٧
٢١٠
٢۵٨
١٢۵
١٧۴
٢٧٩
٢٣١
٢١۶
٢۶۴
١٧٧
١٢٩
١۵٠
١٩٨
٢۵۵
٢٠٧
٢۴٠
٢٨٨
١۵٣
١٠۴
HAVA ŞEKLİ
١۵٠
١٢۵
٢٨۵
٢۶١
١۵٩
١٨٣
٢٠۴
٢٢٨
١٩٨
١٧۴
٢٣٧
٢١٣
١١٠
١٣۵
٢۵٢
٢٧۶
٢۵۵
٢٧٩
١٠٧
١٣٢
٢۴۶
٢٢٢
١٨٩
١۶۵
٢٠٧
٢٣١
١۵۶
١٨٠
٢٩۴
٢٧٠
١۴١
١١۶
٢۴٠
٢١۶
١٩۵
١٧١
٢۴٩
٢٧٣
١١٣
١٣٨
٢٨٨
٢۶۴
١۴٧
١٢٢
٢٠١
٢٢۵
١۶٢
١٨۶
١۵٣
١٧٧
٢١٠
٢٣۴
١۴۴
١١٩
٢٩١
٢۶٧
١٠۴
١٢٩
٢۵٨
٢٨٢
١٩٢
١۶٨
٢۴٣
٢١٩
SU ŞEKLİ
١٠۴
١۵٣
٢٨٨
٢۴٠
٢٠٧
٢۵۵
١٩٨
١۵٠
١٢٩
١٧٧
٢۶۴
٢١۶
٢٣١
٢٧٩
١٧۴
١٢۵
٢۵٨
٢١٠
١۴٧
١٩۵
١۵۶
١٠٧
٢٣٧
٢٨۵
٢٨٢
٢٣۴
١٢٢
١٧١
١٨٠
١٣٢
٢١٣
٢۶١
١٩٢
١۴۴
٢٠١
٢۴٩
٢٩۴
٢۴۶
١١٠
١۵٩
١۶٨
١١٩
٢٢۵
٢٧٣
٢٧٠
٢٢٢
١٣۵
١٨٣
٢۴٣
٢٩١
١۶٢
١١٣
١۴١
١٨٩
٢۵٢
٢٠۴
٢١٩
٢۶٧
١٨۶
١٣٨
١١۶
١۶۵
٢٧۶
٢٢٨
ULVİ HADİMLER 8 adet ايل
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
465
تكد ايل
2
Kutup
655
خيد ايل
3
Adil
1120
غعط ايل
4
Vefk
4483
دغتمب ايل
5
Mesaha
35864
لهغضكج ايل
6
Zabit
40347
مغشو ايل
7
Gaye
80694
فغخنج ايل
8
Asıl
52854570
نبغغضندغثكط ايل
SUFLİ HADİMLER 8 adet يوش
Sıra
Hanesi
Adedi
İsmi
1
Miftah
465
قمط يوش
2
Kutup
655
شلط يوش
3
Adil
1120
ضد يوش
4
Vefk
4483
دغقسز يوش
5
Mesaha
35864
لهغثمح يوش
6
Zabit
40347
مغلا يوش
7
Gaye
80694
فغشعح يوش
8
Asıl
52854570
نبغغضندغرند يوش
ESMA-İ AVAN 64 adet طاطل
Sıra
Adedi
İsmi
1
104
قد طاطل
2
107
قز طاطل
3
110
قي طاطل
4
113
قيج طاطل
5
116
قيو طاطل
6
119
قيط طاطل
7
122
قكب طاطل
8
125
قكه طاطل
9
129
قكط طاطل
10
132
قلب طاطل
11
135
قله طاطل
12
138
قلح طاطل
13
141
قما طاطل
14
144
قمد طاطل
15
147
قمز طاطل
16
150
قن طاطل
17
153
قنج طاطل
18
156
قنو طاطل
19
159
قنط طاطل
20
162
قسب طاطل
21
165
قسه طاطل
22
168
قسح طاطل
23
171
قعا طاطل
24
174
قعد طاطل
25
177
قعز طاطل
26
180
قف طاطل
27
183
قفج طاطل
28
186
قفو طاطل
29
189
قفط طاطل
30
192
قصب طاطل
31
195
قصه طاطل
32
198
قصح طاطل
33
201
را طاطل
34
204
رد طاطل
35
207
رز طاطل
36
210
ري طاطل
37
213
ريج طاطل
38
216
ريو طاطل
39
219
ريط طاطل
40
222
ركب طاطل
41
225
ركه طاطل
42
228
ركح طاطل
43
231
رلا طاطل
44
234
رلد طاطل
45
237
رلز طاطل
46
240
رم طاطل
47
243
رمج طاطل
48
246
رمو طاطل
49
249
رمط طاطل
50
252
رنب طاطل
51
255
رنه طاطل
52
258
رنح طاطل
53
261
رسا طاطل
54
264
رسد طاطل
55
267
رسز طاطل
56
270
رع طاطل
57
273
رعج طاطل
58
276
رعو طاطل
59
279
رعط طاطل
60
282
رفب طاطل
61
285
رفه طاطل
62
288
رفح طاطل
63
291
رصا طاطل
64
294
رصد طاطل
Vefk yapılacak adet 90°lik 8li vefkin tarh adedi olan 756 dan küçük olduğu için, vefk yapılacak adedin 11 katı alınmıştır. Böylece 145 olan asıl adet, 1595 olarak değiştirilmiştir. Vefke alınan esmanın okuması 1595 kere yapılacaktır. Hane adetleri 316 dan küçük olduğu için, Ulvi Hadim İsimleri, Sufli Hadim İsimleri ve Esma-i Avan hesaplamalarına Devr-i Daim Adedi olan 361 eklenmiştir.
بِسمِ اللهِ الرَحمنِ الرَحيِمِ عَزِيمَةٌ مِنْ اَللهِ وَ رَسُولِهِ وَ سُلَيْمَانُ ابْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اِلَى مُلُكِ الجِنِّ وَ الشَيَاطِينِ وَ المَرَدَّةِ وَ العَفَارِيتِ وَ جُنُود اِبْلِيسَ اَجْمَعِينَ* اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ اَيَّتُهَا اَﻻَرْوَاحِ الرُوحَانِيَّةِ وَاﻻَعْوَانِ اﻻَرضِيَّةِ اَنْ تَجِيبُوا دَعْوَتِي وَ تَحْضُرُوا مَقَامِي وَ تَشُمُّوا دُخَانِي وَتَقْضُوا حَوَائِجي وَهِىَ !Burada sesli olarak niyet söylenecek بِعِزَّةِ بَرْهَتِيهٍ ۲ كَرِيِرٍ ۲ تَتْلِيهٍ ۲ طُورَانٍ ۲ مَزْجَلٍ ۲ بَزْجَلٍ ۲ تَرْقَبٍ ۲ بَرْهَشٍ ۲ غَلْمَشٍ ۲ خُوطُورٍ ۲ قَلَنْهُودٍ ۲ بَرْشَانٍ ۲ كَظْهِيرٍ ۲ نَمُوشَلَخٍ ۲ بَرْهَيُوﻻَ ۲ بَشْكِيلَخٍ ۲ قَزْمَزٍ ۲ اَنْغَلُلِيطٍ ۲ قَبَرَاتٍ ۲ غَيَاهَا ۲ كَيْدَهُوﻻَ ۲ شَمْخَاهِرْ ۲ شَمْهَاهِرْ ۲ شَمْخَاهِيرْ ۲ بِكَهْطَهُونِيَّةٍ ۲ بَشَارِشٍ ۲ طُونَشٍ ۲ شَمْخَابَارُوخٍ ۲ اَللهُمَّ بِحَقِّ كَهْكَهِيجٍ يَغْطَشِيٍّ بِلَطْشَغْشَغَوِىلٍ اَمْوِيلٍ جَلَدٍ مَهْجَمًا هَلْمَجٍ وُرُودِيهٍ مَهْفَيَاجٍ بِعِزَّتِكَ اِﻻَّ مَا اَخَذْتَ سَمْعَهُمْ وَ اَبْصَارَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَ هُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ وَ بِحَقِّ قد طاطل قز طاطل قي طاطل قيج طاطل قيو طاطل قيط طاطل قكب طاطل قكه طاطل قكط طاطل قلب طاطل قله طاطل قلح طاطل قما طاطل قمد طاطل قمز طاطل قن طاطل قنج طاطل قنو طاطل قنط طاطل قسب طاطل قسه طاطل قسح طاطل قعا طاطل قعد طاطل قعز طاطل قف طاطل قفج طاطل قفو طاطل قفط طاطل قصب طاطل قصه طاطل قصح طاطل را طاطل رد طاطل رز طاطل ري طاطل ريج طاطل ريو طاطل ريط طاطل ركب طاطل ركه طاطل ركح طاطل رلا طاطل رلد طاطل رلز طاطل رم طاطل رمج طاطل رمو طاطل رمط طاطل رنب طاطل رنه طاطل رنح طاطل رسا طاطل رسد طاطل رسز طاطل رع طاطل رعج طاطل رعو طاطل رعط طاطل رفب طاطل رفه طاطل رفح طاطل رصا طاطل رصد طاطل اَجِيبُوا اَيَّتُهَا الْمُلُوكِ وَاﻻَعْوَانَ بِحَقِّ هَذِهِ اْﻻَسْمَاءِ عَلَيْكُمْ وَ طَاعَتِهَا لَدَيْكُمْ وَ بِحَقِّ مَنْ قَالَ لِلسَّمَوَاتِ وَاْﻻَرْضِ ائْتِنَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَجِيبُوا وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا وَﻻَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَ هُمْ ﻻَ يَسْمَعُونَ* اَجِبْ يَا مِيكَائِيلْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ اَنْتَ يَا اَمْلَاكُ المُؤَكَّلِينَ بِهَذَا الْوَفْقِ تكد ايل خيد ايل غعط ايل دغتمب ايل لهغضكج ايل مغشو ايل فغخنج ايل نبغغضندغثكط ايل اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ بِالْمَلَكِ اْﻻَعْظَمِ مُنْزِلَ الْوَحْىِ عَلَى الرُّسُلِ مِنْ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ اِلَى لَوْحِ الْمَحْفُوظِ* اِﻻَّ مَا اَجَبْتُمْ عَزَيمَتِى هَذِهِ وَاحْضَرْتُمْ خَادِمَ هَذَا الْيَوْمِ الْمُؤَكِّلِينَ يَوْمِ الْاَرْبَعُ مَلَكِ مِيكَائِيلْ وَ خَادِمِهِ مَلَكِ بُرْقَانْ وَ خُدَّامِ هَذَا الْوَفْقِ قمط يوش شلط يوش ضد يوش دغقسز يوش لهغثمح يوش مغلا يوش فغشعح يوش نبغغضندغرند يوش بِحَقِّ مَا فِيهَا مِنْ سِرِّ وَ الْاَسْرَارِ وَ نُورِ هَيَّا ۳ الْواَحًا ۳ اَلْعَجَلَ ۳ اَلسَّعَةَ ۳
Doksan Derecelik Sekizli Müheymin Esması Merkür Vefki
İlk yorumu sen yap!